Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "worried"

 

"worried" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 214

worried {przymiotnik}

worried {przym.} (też: careworn, preoccupied)

zatroskany {przym. m.}

worried {przym.} (też: ungratified)

zmartwiony {przym. m.}

I'm worried.

Jestem zmartwiony.

worried {przym.} (też: troubled)

zafrasowany {przym. m.}

to worry {czasownik}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to wherrit)

I worried (Simple past)

ja (m) martwiłem (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) martwiłeś (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on martwił (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) martwiliśmy (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) martwiliście (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni martwili (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) martwiłam (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) martwiłaś (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona martwiła (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) martwiłyśmy (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) martwiłyście (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one martwiły (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono martwiło (Czas przeszły)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to be worried)

I worried (Simple past)

ja (m) martwiłem się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) martwiłeś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on martwił się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) martwiliśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) martwiliście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni martwili się (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) martwiłam się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) martwiłaś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona martwiła się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) martwiłyśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) martwiłyście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one martwiły się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono martwiło się (Czas przeszły)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to be afraid of, to fear, to dread)

I worried (Simple past)

ja (m) bałem się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) bałeś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on bał się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) baliśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) baliście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni bali się (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) bałam się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) bałaś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona bała się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) bałyśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) bałyście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one bały się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono bało się (Czas przeszły)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to care, to take care, to see, to care about)

dbać {czas.}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to care, to take care, to see)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to trouble)

biedzić {czas.}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to cause inconvenience, to inconvenience, to put to trouble, to bother)

kłopotać {czas.}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to oppress)

znękać {czas.}

worry {rzeczownik}

worry {rzecz.} (też: annoyance, care)

worry {rzecz.} (też: anxiety, concern, wind, unquiet)

niepokój {m.}

worry {rzecz.} (też: vexation, a pain in the neck, peeve)

worry {rzecz.} (też: aggravation, agitation, vexation, edginess)

worry {rzecz.} (też: trouble, problem)

zgryz {m.} [pot.]

worry {rzecz.} (też: care)

zgryzota {f.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "worried":

Synonimy (angielski) dla "worry":

 

Podobne tłumaczenia

"worried" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "worried" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.

Martwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.

I was rather worried that evening, as were the Ugandan lesbians and gay men.

Trochę się niepokoiłam tego wieczoru, podobnie jak ugandyjskie lesbijki i geje.

Time and time again we duck the issue, and public opinion is rightly worried.

Za każdym razem unikamy tej kwestii, a opinia publiczna jest słusznie zaniepokojona.

Citizens are worried that there will not be sufficient healthcare for all.

Obywatele martwią się, że nie wszyscy otrzymają wystarczającą opiekę zdrowotną.

(FI) Mr President, people are worried about climate change and its effects.

(FI) Panie przewodniczący, obywatele są zaniepokojeni zmianami klimatu i ich skutkami.

Since 2007 did apparently produce a surplus, they are worried about their future.

Jako że w roku 2007 najwyraźniej pozostały środki, martwią się oni o swoją przyszłość.

I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.

Najpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.

I think we would all be greatly worried about the security of the Olympics.

Uważam, że wszyscy będziemy się bardzo niepokoić w związku z bezpieczeństwem Olimpiady.

They are worried because the environment in the sensitive Baltic sea area is at risk.

Obawy te wiążą się z zagrożeniem środowiska we wrażliwym Morzu Bałtyckim.

As Finns and Nordic people, we are worried that consumer protection might be impaired.

Jako Finowie i Skandynawowie obawiamy się osłabienia ochrony konsumentów.

I am therefore worried about the long-term sustainability of Nigeria as a unitary state.

Dlatego martwię się o długoterminową trwałość Nigerii jako jednolitego państwa.

We are very worried about what is going to happen to these sportsmen next.

Bardzo się martwimy o to, co się z tymi sportowcami dalej będzie działo.

(Applause) The saying is that with climate, those who know the most are the most worried.

(Aplauz) Mówi się, że Ci, którzy o klimacie wiedzą najwięcej są najbardziej zmartwieni.

And yes, I am worried about the spill-over of these Hungarian patterns.

I wreszcie, tak, obawiam się, że te węgierskie wzorce rozleją się poza granice Węgier.

What actually worried me considerably was what Mr Sarkozy said yesterday.

Co mnie rzeczywiście bardzo zaniepokoiło, to wczorajsza wypowiedź prezydenta Sarkozy'ego.

But if we just say "OK, China, you're worried, you go ahead. ~~~ You geoengineer your way.

Jeżeli jednak na wszystko przykleimy łatkę tabu, możemy stracić cywilizację.

When people are worried and fearful, it is difficult to accept change.

Kiedy ludzie są zmartwieni i przestraszeni, trudno im zaakceptować zmianę.

We are also very worried about the extensive corruption that is to be found in the country.

Niepokoi nas również rozległa korupcja, która szerzy się w tym kraju.

And we are worried because the negotiations are dangerously close to deadlock at the moment.

Jesteśmy zaniepokojeni, ponieważ obecnie negocjacje niebezpiecznie zbliżają się do impasu.

Of course industries are worried that change will bring extra costs.

Oczywiście zainteresowane branże obawiają się, że zmiana przyniesie dodatkowe koszty.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

worldly-wise · worldwide · WORM · worm-wheel · wormhole · worming · worms · wormwood · worn-away · worn-out · worried · worries · worrisome · worry · worry-worn · worryguts · worrying · worryingly · worrywart · worse · worsened

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.