Search for the most beautiful word
to freeze up
letterheads

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "worried"

 

"worried" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 168

worried {przymiotnik}

worried {przym.} (też: careworn, preoccupied)

zatroskany {przym. m.}

worried {przym.} (też: ungratified, upset, troubled)

zmartwiony {przym. m.}

I'm worried.

Jestem zmartwiony.

worried {przym.} (też: troubled)

zafrasowany {przym. m.}

to worry {czasownik}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to wherrit)

I worried (Simple past)

ja (m) martwiłem (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) martwiłeś (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on martwił (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) martwiliśmy (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) martwiliście (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni martwili (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) martwiłam (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) martwiłaś (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona martwiła (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) martwiłyśmy (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) martwiłyście (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one martwiły (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono martwiło (Czas przeszły)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to be worried)

I worried (Simple past)

ja (m) martwiłem się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) martwiłeś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on martwił się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) martwiliśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) martwiliście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni martwili się (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) martwiłam się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) martwiłaś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona martwiła się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) martwiłyśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) martwiłyście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one martwiły się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono martwiło się (Czas przeszły)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to be afraid of, to fear, to dread)

I worried (Simple past)

ja (m) bałem się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) bałeś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on bał się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) baliśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) baliście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni bali się (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) bałam się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) bałaś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona bała się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) bałyśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) bałyście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one bały się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono bało się (Czas przeszły)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to care, to take care, to see, to care about)

dbać {czas.}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to care, to take care, to see)

troszczyć się {czas. zwr.}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to trouble)

biedzić {czas.}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to cause inconvenience, to inconvenience, to put to trouble, to bother)

kłopotać {czas.}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to oppress)

znękać {czas.}

worry {rzeczownik}

worry {rzecz.} (też: annoyance, care)

worry {rzecz.} (też: anxiety, concern, wind, unquiet)

niepokój {m.}

worry {rzecz.} (też: trouble, problem)

zgryz {m.} [pot.]

worry {rzecz.} (też: vexation, a pain in the neck, peeve, pain in the ass)

worry {rzecz.} (też: aggravation, agitation, vexation, edginess)

worry {rzecz.} (też: care)

zgryzota {f.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "worried":

Synonimy (angielski) dla "worry":

 

Podobne tłumaczenia

"worried" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "worried" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Time and time again we duck the issue, and public opinion is rightly worried.

Za każdym razem unikamy tej kwestii, a opinia publiczna jest słusznie zaniepokojona.

(FI) Mr President, people are worried about climate change and its effects.

(FI) Panie przewodniczący, obywatele są zaniepokojeni zmianami klimatu i ich skutkami.

They are worried because the environment in the sensitive Baltic sea area is at risk.

Obawy te wiążą się z zagrożeniem środowiska we wrażliwym Morzu Bałtyckim.

I think we would all be greatly worried about the security of the Olympics.

Uważam, że wszyscy będziemy się bardzo niepokoić w związku z bezpieczeństwem Olimpiady.

As Finns and Nordic people, we are worried that consumer protection might be impaired.

Jako Finowie i Skandynawowie obawiamy się osłabienia ochrony konsumentów.

I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.

Najpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.

(Applause) The saying is that with climate, those who know the most are the most worried.

(Aplauz) Mówi się, że Ci, którzy o klimacie wiedzą najwięcej są najbardziej zmartwieni.

What actually worried me considerably was what Mr Sarkozy said yesterday.

Co mnie rzeczywiście bardzo zaniepokoiło, to wczorajsza wypowiedź prezydenta Sarkozy'ego.

And yes, I am worried about the spill-over of these Hungarian patterns.

I wreszcie, tak, obawiam się, że te węgierskie wzorce rozleją się poza granice Węgier.

We are also very worried about the extensive corruption that is to be found in the country.

Niepokoi nas również rozległa korupcja, która szerzy się w tym kraju.

Of course industries are worried that change will bring extra costs.

Oczywiście zainteresowane branże obawiają się, że zmiana przyniesie dodatkowe koszty.

And we are worried because the negotiations are dangerously close to deadlock at the moment.

Jesteśmy zaniepokojeni, ponieważ obecnie negocjacje niebezpiecznie zbliżają się do impasu.

Mr Solana had not been seen among us for quite some time and I was worried about his health.

Przez długi pan Solana był nieobecny, dlatego obawiałem się już o jego zdrowie.

Worried finance ministers - and there are many - can rest assured.

Zaniepokojeni ministrowie finansów - a jest ich wielu - mogą spać spokojnie.

I am worried that we are not accepting and are not prepared to pay more attention to children.

Obawiam się, że nie zgadzamy się i nie jesteśmy gotowi na zwrócenie większej uwagi na dzieci.

The steel and car industries are worried about this, and not entirely without reason.

Branże stalowa i motoryzacyjna są zaniepokojone i nie bez powodu.

We must make these differences an opportunity to reassure European citizens, who are worried.

Musimy sprawić, aby te różnice stały się okazją do uspokojenia zmartwionych mieszkańców Europy.

This young student was very worried about climate change and was asking us how far we could go.

Ten młody człowiek bardzo się niepokoi zmianami klimatu i pytał, jak daleko możemy się posunąć.

The public is very worried about this and we must reassure them.

Opinia publiczna wyraża duże zaniepokojenie z tego powodu i musimy ją uspokoić.

I am very worried that only 3% of the fund has been used so far.

Bardzo niepokoi mnie, że dotąd wykorzystano tylko 3% tego funduszu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić, orzekać

Podobne słowa

worldwide · WORM · worm-wheel · wormhole · worming · wormlike · worms · wormwood · worn-away · worn-out · worried · worries · worrisome · worry · worry-worn · worryguts · worrying · worryingly · worrywart · worse · worsened

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.