Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "worried"

 

"worried" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-43 z 154

worried {przymiotnik}

worried {przym.} (też: careworn, preoccupied)

zatroskany {przym. m.}

worried {przym.} (też: ungratified, upset, troubled, concerned)

zmartwiony {przym. m.}

I'm worried.

Jestem zmartwiony.

worried {przym.} (też: troubled)

zafrasowany {przym. m.}

worried {przym.} (też: concerned with, steamed, intercepted, embarrassed)

przejęty {przym. m.}

worried {przym.}

frasobliwy {przym. m.} [starom.]

worried {przym.} (też: distressed, troubled, uneasy, bothered)

zaniepokojony {przym. m.}

I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.

Najpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.

You know when Mugabe is worried: he starts to panic.

Wiemy, że gdy Mugabe jest zaniepokojony, zaczyna wpadać w panikę.

I am worried by the fact that, according to the information published so far, only Romanian citizens have been expelled from Italy.

Jestem zaniepokojony faktem, że zgodnie z publikowanymi dotychczas informacjami z Włoch wydalono jedynie obywateli rumuńskich.

(IT) Madam President, ladies and gentlemen, Commissioner Špidla, I am extremely worried by the recent events in Italy.

(IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, panie komisarzu Špidla, jestem ogromnie zaniepokojony ostatnimi wydarzeniami we Włoszech.

I am worried.

Jestem zaniepokojony.

to worry {czasownik}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to wherrit)

I worried (Simple past)

ja (m) martwiłem (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) martwiłeś (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on martwił (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) martwiliśmy (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) martwiliście (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni martwili (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) martwiłam (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) martwiłaś (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona martwiła (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) martwiłyśmy (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) martwiłyście (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one martwiły (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono martwiło (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (m) martwiłem się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) martwiłeś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on martwił się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) martwiliśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) martwiliście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni martwili się (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) martwiłam się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) martwiłaś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona martwiła się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) martwiłyśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) martwiłyście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one martwiły się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono martwiło się (Czas przeszły)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to fear, to dread, to freak out)

I worried (Simple past)

ja (m) bałem się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) bałeś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on bał się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) baliśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) baliście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni bali się (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) bałam się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) bałaś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona bała się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) bałyśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) bałyście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one bały się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono bało się (Czas przeszły)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to care, to take care, to see, to care about)

dbać [dbam|dbał] {czas. ndk}

I worried (Simple past)

ja (m) dbałem (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) dbałeś (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on dbał (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) dbaliśmy (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) dbaliście (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni dbali (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) dbałam (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) dbałaś (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona dbała (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) dbałyśmy (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) dbałyście (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one dbały (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono dbało (Czas przeszły)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to take care, to see)

I worried (Simple past)

ja (m) troszczyłem się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) troszczyłeś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on troszczył się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) troszczyliśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) troszczyliście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni troszczyli się (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) troszczyłam się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) troszczyłaś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona troszczyła się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) troszczyłyśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) troszczyłyście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one troszczyły się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono troszczyło się (Czas przeszły)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to trouble)

biedzić {czas.}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to cause inconvenience, to inconvenience, to put to trouble, to bother)

kłopotać {czas. ndk}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to oppress)

znękać {czas. dk}

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to fear, to dread)

I worried (Simple past)

ja (m) obawiałem się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) obawiałeś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on obawiał się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) obawialiśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) obawialiście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni obawiali się (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) obawiałam się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) obawiałaś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona obawiała się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) obawiałyśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) obawiałyście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one obawiały się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono obawiało się (Czas przeszły)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to get jittery, to tense up, to rage)

I worried (Simple past)

ja (m) denerwowałem się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (m) denerwowałeś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

on denerwował się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (m) denerwowaliśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (m) denerwowaliście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

oni denerwowali się (Czas przeszły)

I worried (Simple past)

ja (f) denerwowałam się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

ty (f) denerwowałaś się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ona denerwowała się (Czas przeszły)

we worried (Simple past)

my (f) denerwowałyśmy się (Czas przeszły)

you worried (Simple past)

wy (f) denerwowałyście się (Czas przeszły)

they worried (Simple past)

one denerwowały się (Czas przeszły)

he/she/it worried (Simple past)

ono denerwowało się (Czas przeszły)

to worry [worried|worried] {czas.} (też: to mind, to care)

przejmować się {czas. zwr.}

worry {rzeczownik}

worry {rzecz.} (też: annoyance, care)

worry {rzecz.} (też: anxiety, concern, wind, unquiet)

niepokój {m.}

worry {rzecz.} (też: aggravation, agitation, vexation, edginess)

worry {rzecz.} (też: vexation, a pain in the neck, peeve, pain in the ass)

worry {rzecz.} (też: trouble, problem)

zgryz {m.} [pot.]

worry {rzecz.} (też: care)

zgryzota {f.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "worried":

Synonimy (angielski) dla "worry":

 

Podobne tłumaczenia

"worried" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "worried" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Time and time again we duck the issue, and public opinion is rightly worried.

Za każdym razem unikamy tej kwestii, a opinia publiczna jest słusznie zaniepokojona.

(FI) Mr President, people are worried about climate change and its effects.

(FI) Panie przewodniczący, obywatele są zaniepokojeni zmianami klimatu i ich skutkami.

They are worried because the environment in the sensitive Baltic sea area is at risk.

Obawy te wiążą się z zagrożeniem środowiska we wrażliwym Morzu Bałtyckim.

I think we would all be greatly worried about the security of the Olympics.

Uważam, że wszyscy będziemy się bardzo niepokoić w związku z bezpieczeństwem Olimpiady.

As Finns and Nordic people, we are worried that consumer protection might be impaired.

Jako Finowie i Skandynawowie obawiamy się osłabienia ochrony konsumentów.

(Applause) The saying is that with climate, those who know the most are the most worried.

(Aplauz) Mówi się, że Ci, którzy o klimacie wiedzą najwięcej są najbardziej zmartwieni.

What actually worried me considerably was what Mr Sarkozy said yesterday.

Co mnie rzeczywiście bardzo zaniepokoiło, to wczorajsza wypowiedź prezydenta Sarkozy'ego.

We are also very worried about the extensive corruption that is to be found in the country.

Niepokoi nas również rozległa korupcja, która szerzy się w tym kraju.

Of course industries are worried that change will bring extra costs.

Oczywiście zainteresowane branże obawiają się, że zmiana przyniesie dodatkowe koszty.

And we are worried because the negotiations are dangerously close to deadlock at the moment.

Jesteśmy zaniepokojeni, ponieważ obecnie negocjacje niebezpiecznie zbliżają się do impasu.

Mr Solana had not been seen among us for quite some time and I was worried about his health.

Przez długi pan Solana był nieobecny, dlatego obawiałem się już o jego zdrowie.

Worried finance ministers - and there are many - can rest assured.

Zaniepokojeni ministrowie finansów - a jest ich wielu - mogą spać spokojnie.

The steel and car industries are worried about this, and not entirely without reason.

Branże stalowa i motoryzacyjna są zaniepokojone i nie bez powodu.

We must make these differences an opportunity to reassure European citizens, who are worried.

Musimy sprawić, aby te różnice stały się okazją do uspokojenia zmartwionych mieszkańców Europy.

This young student was very worried about climate change and was asking us how far we could go.

Ten młody człowiek bardzo się niepokoi zmianami klimatu i pytał, jak daleko możemy się posunąć.

The public is very worried about this and we must reassure them.

Opinia publiczna wyraża duże zaniepokojenie z tego powodu i musimy ją uspokoić.

I am very worried that only 3% of the fund has been used so far.

Bardzo niepokoi mnie, że dotąd wykorzystano tylko 3% tego funduszu.

This was shameful, and is the EU now at all worried that these abuses will be investigated?

To był wstyd, ale czy UE w ogóle dąży do zbadania tych nadużyć?

Freedom of assembly is another area where I am deeply worried.

Wolność zgromadzeń to inny obszar, który mnie napawa ogromnym niepokojem.

We are also worried about the use of sensitive data by SIS II.

Niepokoi nas również korzystanie przez SIS II z wrażliwych danych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

worldwide · WORM · worm-wheel · wormhole · worming · wormlike · worms · wormwood · worn-away · worn-out · worried · worries · worrisome · worry · worry-worn · worryguts · worrying · worryingly · worrywart · worse · worsened

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.