Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to wonder"

 

"to wonder" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 978

to wonder {czasownik}

to wonder [wondered|wondered] {czas.} (też: to give consideration, to give thought, to vacillate, to shillyshally)

One might wonder, however, if this procedure will not result in a certain kind of overlap.

Można jednak zastanawiać się, czy ta procedura nie spowoduje pewnych powtórzeń.

What should not be done is first to collect money and then wonder what it can be spent on.

Nie należy najpierw zbierać pieniędzy, a potem zastanawiać się na co je wydać.

So in the year 2000, I began to wonder, what if we came together?

Więc w 2000 roku, zaczęłam zastanawiać się, czy połączyliśmy siły?

They're going to wonder, " Where has my power gone? "

Będą zastanawiać się, " Gdzie zniknęłamoja siła? "

We may now wonder whether the EU has taken account of the proposals, and the speech by the Commissioner encourages us in this.

Możemy teraz zastanawiać się, czy Unia Europejska wzięła pod uwagę te propozycje, a umacnia nas w tym przemówienie komisarza.

to wonder [wondered|wondered] {czas.} (też: to marvel, to marvel at)

This legislation is so necessary that I have honestly wondered to myself why consumers and SMEs have had to wait so long.

To prawodawstwo jest tak potrzebne, że szczerze mówiąc dziwiłam się w duchu, dlaczego konsumenci i MSP musieli tak długo czekać.

I am wondering about the Spanish Government, which is chairing the European Union at this time, because their proposal does not address the situation.

Dziwię się hiszpańskiemu rządowi, który obecnie przewodniczy Unii Europejskiej, ponieważ jego projekty nie stanowią odpowiedzi na aktualną sytuację.

to wonder [wondered|wondered] {czas.} (też: to behold, to contemplate)

wonder {rzeczownik}

wonder {rzecz.} (też: strange thing)

dziw {m.}

Remember his marvellous works that he hath done, His wonders, and the judgments of his mouth,

Przypominajcie sobie dziwy jego, które czynił, cuda jego i sądy ust jego.

It hath seemed good unto me to show the signs and wonders that the Most High God hath wrought toward me.

Znaki i dziwy, które uczynił ze mną Bóg najwyższy, zdało mi się za rzecz przystojną opowiedzieć.

These see the works of Jehovah, And his wonders in the deep.

Ci widują sprawy Pańskie, i dziwy jego na głębi.

and how mighty are his wonders!

a dziwy jego jako mocne!
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "wonder":

 

Podobne tłumaczenia

"to wonder" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to wonder" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In Japan, it's a wonderful thing to remove the clementine peel just in one piece.

W Japonii czymś wspaniałym jest obranie mandarynki i zachowanie skórki w całości.

These are wonderful results, proving that Europe is taking the sustainable route.

To wspaniałe rezultaty, dowodzące, że Europa kroczy ścieżką zrównoważonego rozwoju.

We did wonder at one point later on whether we had actually done the right thing.

Później zastanawialiśmy się w pewnej chwili, czy rzeczywiście postąpiliśmy słusznie.

And I was struck by just how wonderful it felt, and how contagious that feeling was.

Wypiliśmy też morze herbaty. ~~~ To było cudowne uczucie i bardzo zaraźliwe.

They are wondering whether we will be able to ensure the stability of our currency.

Oni chcą wiedzieć, czy będziemy w stanie zapewnić stabilność naszej walucie.

I want to conclude with a worry -- I have a worry -- and with a wonderful story.

Na koniec dwie konkluzje: Na koniec dwie konkluzje: zmartwienie i wspaniała historia.

Europol is doing a wonderful job in tackling international crime in Europe.

Europol działa doskonale w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości w Europie.

What is the use of wonderful plans if there is no one willing to invest in them?

Co nam po cudownych planach, jeżeli nikt nie jest skłonny w nie inwestować?

I still wonder how it was possible to have the Lamfalussy regime in place.

Nadal nie mogę się nadziwić, jak udało się wprowadzić w życie system Lamfalussy'ego.

No wonder, then, that we are achieving the opposite of what we keep saying we want.

Nic dziwnego więc, że osiągamy wyniki przeciwne do tych które rzekomo chcemy osiągnąć.

We had had a wonderful life there, and we decided to do something unusual.

Prowadziliśmy tam wspaniałe życie, i zdecydowaliśmy się zrobić coś niezwykłego.

Which is why in this vast and lonely cosmos, we are so wonderfully optimistic.

Dlatego w tym olbrzymim i osamotnionym kosmosie, jesteśmy tak wspaniale optymistyczni.

It is no wonder that many attempt to leave Burma as they have no other option.

Nic dziwnego, że wielu z nich próbuje opuścić Birmę, skoro nie mają innego rozwiązania.

And if you're wondering about those other spikes, those are also Fridays.

Jeśli zastanawiacie się nad pozostałymi wartościami szczytowymi, to też piątki.

Everybody was wondering whether Europe would be capable of doing as well.

Wszyscy zastanawiali się wówczas, czy Europa byłaby w stanie tak postąpić.

The Internet is a wonderful tool for exercising one's fundamental rights.

Internet stanowi wspaniałe narzędzie realizacji podstawowych praw obywateli.

I have always wondered what this approach has to do with partnership agreements.

Zawsze się zastanawiałem, co to podejście ma wspólnego z porozumieniami o partnerstwie.

There was this wonderful review in The New York Times about the MINI Cooper automobile.

Czytałem kiedyś cudowną recenzję w New York Times dotyczącą samochodu MINI Cooper.

We're going to sing those three wonderful notes: T, E, D. Will you have a go for me?

Zaśpiewamy te trzy wspaniałe nuty: T, E, D. ~~~ Czy spróbujecie dla mnie?

And the really wonderful thing about this is, when you're done, well -- you can eat it.

Niesamowite jest w tym to, że kiedy już nie jest potrzebny, można go zjeść.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

womanizer · womanlike · womanliness · womanly · womb · wombat · women · womenswear · WOMM · womoxious · wonder · wonderful · wonderfully · wondering · Wonderland · wonderment · wonderwall · wondrous · wonky · wont · wood

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.