angielsko-polskie tłumaczenie słowa "wonder"

EN wonder angielskie tłumaczenie

wonder {rzecz.}
PL
to wonder {czas.}

EN wonder
volume_up
{rzeczownik}

wonder (też: strange thing)

Synonimy (angielski) dla "wonder":

wonder

Przykłady użycia - "wonder" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe did wonder at one point later on whether we had actually done the right thing.
Później zastanawialiśmy się w pewnej chwili, czy rzeczywiście postąpiliśmy słusznie.
EnglishI wonder if they would have found so much inspiration from surfing the internet.
Zastanawiam się, czy znaleźliby aż tyle inspiracji korzystając z Internetu.
EnglishWhat is the message, I wonder, that the European People's Party sees in this budget?
Zastanawiam się, jaki komunikat dostrzega w tym budżecie Europejska Partia Ludowa.
EnglishI wonder about the usefulness of such calculations - what will they actually tell us?
Zastanawiam się nad przydatnością takich wyliczeń - co one nam właściwie powiedzą?
EnglishI do wonder though whether, in this House, we know what the real economy is.
Zastanawiam się, czy w tym Parlamencie w ogóle wiemy, co to jest realna gospodarka.
EnglishI wonder what the Commission has done in the two years to avoid this current crisis.
Zastanawiam się, co Komisja uczyniła przez te dwa lata, by uniknąć obecnego kryzysu.
EnglishI wonder how many of my fellow Members can identify with what I'm saying.
Zastanawiam się, ile koleżanek i ilu kolegów utożsamia się z tym, o czym mówię.
EnglishI wonder: has the regulation and supervision mission demanded by Parliament been set up?
Zastanawiam się, czy powstała misja kontroli i nadzoru, której zażądał Parlament?
EnglishNo wonder, then, that we are achieving the opposite of what we keep saying we want.
Nic dziwnego więc, że osiągamy wyniki przeciwne do tych które rzekomo chcemy osiągnąć.
EnglishI wonder how we can tackle such a sensitive issue in the absence of such a study.
Zastanawiam się nad tym, jak można rozstrzygnąć tak wrażliwą kwestię bez takiej analizy.
EnglishTherefore, I wonder whether we can perhaps vote down that part of the compromise.
Dlatego zastanawiam się, czy nie moglibyśmy odrzucić w głosowaniu tej części kompromisu.
EnglishIt is no wonder that many attempt to leave Burma as they have no other option.
Nic dziwnego, że wielu z nich próbuje opuścić Birmę, skoro nie mają innego rozwiązania.
EnglishI still wonder how it was possible to have the Lamfalussy regime in place.
Nadal nie mogę się nadziwić, jak udało się wprowadzić w życie system Lamfalussy'ego.
EnglishIt makes me wonder whether this can still be called a democratic opening.
Zastanawiam się, czy proces ten można nadal nazywać demokratycznym otwarciem.
EnglishOne might wonder, however, if this procedure will not result in a certain kind of overlap.
Można jednak zastanawiać się, czy ta procedura nie spowoduje pewnych powtórzeń.
EnglishI also wonder about the favourable arrangements that still apply to the shipping sector.
Dziwią mnie także korzystne ustalenia nadal mające zastosowanie do sektora żeglugi.
EnglishWhat should not be done is first to collect money and then wonder what it can be spent on.
Nie należy najpierw zbierać pieniędzy, a potem zastanawiać się na co je wydać.
EnglishI wonder what has changed, and I think our citizens might ask what has changed.
Zastanawiam się, co się zmieniło i wydaję mi się, że takie pytanie mogą postawić obywatele.
EnglishIndeed, I sometimes wonder whether it is even worth raising the issue any more.
Czasem wręcz zastanawiam się, czy w ogóle warto poruszać tę kwestię.
EnglishNo wonder people suffer around the world, and we have so many crimes of passion.
Nic dziwnego, że wszędzie na świecie ludzie cierpią i że tyle zbrodni popełnia się z miłości.