Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "wizard"

 

"wizard" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 22

wizard {rzeczownik}

wizard {rzecz.} (też: mage, sorcerer, necromancer, pellar)

When you are told that carrots have human rights because they share half our genes -- but not how gene percentages confer rights -- wizard.

Kiedy powiesz że marchewki mają prawa człowieka ponieważ mają połowę genów taką jak my -- jednak bez podania ilości procent nadających te prawa -- czarodziej.

Our financial wizards routinely fall victim to similar overconfidence, convincing themselves that the latest bubble is a new kind of market -- the kind that never goes down.

Nasi finansowi czarodzieje także regularnie padają ofiarą nadmiernej pewności siebie, przekonując sami siebie, że najnowsza bańka to nowy rodzaj rynku -- takiego, który nigdy nie ma bessy.

wizard {rzecz.} [komp.]

kreator {m.} [komp.]

wizard {rzecz.} (też: black magician, warlock, sorcerer)

or a charmer, or a consulter with a familiar spirit, or a wizard, or a necromancer.

I czarnoksiężnik, i ten, który ma sprawę z duchy złymi, i praktykarz, i wywiadujący się czego od umarłych.

wizard {rzecz.} (też: sorceror)

guślarz {m.}

wizard {rzecz.} [komp.]

asystent {m.} [komp.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "wizard":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "wizard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They are saying that our opinions are caused by wizards, and presumably so are their own.

Kiedy mówią że nasze opinie pochodzą od czarodziei przypuszczalnie ich również.

(Laughter) The two wizards that I have that are behind the curtain will help me bring the results on the screen.

(Śmiech) Jest tu ze mną dwóch fachowców, którzy pracują przy scenie, żeby zaprezentować wam wyniki na ekranie.

(Laughter) (Applause) "Welcome to the Type-A-Word Wizard."

(Brawa) Witamy w Kreatorze Wpisywania Słowa.

And I don't mean wizards and dragons, I mean the kind of childhood magic, those ideas that we all harbored as children.

Nie mam tu na myśli magów i smoków, myślę o magii dzieciństwa, o pomysłach, które mieliśmy, jako dzieci.

I play the part of a magician, a wizard, if you will, a real wizard.

Powiedzmy, że prawdziwego czarodzieja.

Have you ever seen The Wizard of Oz?

Widziałaś kiedyś " Czarnoksiężnika z Oz "?

I'd like to thank the wizards here.

Chciałbym podziękować naszym fachowcom.

The touchscreen is equipped with a SmartSetup wizard that guides employees through the connection process.

Ekran dotykowy jest wyposażony w kreatora konfiguracji SmartSetup, który przeprowadza użytkownika przez proces łączenia z urządzeniami.

There are these "wizards" everywhere.

Wszędzie są te kreatory.

Another way of putting it is you're not going to see anything that's powered by Vulcan technology, or teenage wizard hormones or anything like that.

Inaczej mówiąc, nie zobaczycie nic zasilanego technologią Wolkanów ze Star Treka, czy hormonami nastoletnich czarodziejek.

And when they shall say unto you, Seek unto them that have familiar spirits and unto the wizards, that chirp and that mutter: should not a people seek unto their God?

A tak jeźliby wam rzekli: Dowiadujcie się od czarowników i od wieszczków, którzy szepcą i markocą, rzeczcie: Izali się nie ma dowiadywać lud u Boga swego?

And he called me into his office -- which is the equivalent of going to see the Wizard of Oz (Laughter) -- and John Heinz had 600 million dollars, and at the time I had about 60 cents.

No i wezwał mnie do swojego biura -- co jest równoznaczne z audiencją u Czarnoksiężnika z krainy Oz -- (Śmiech) John Heinz miał 600 milionów dolarów, a ja miałem wtedy około 60 centów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

without · witless · witness · witnesses · witnesseth · wittering · wittingly · witty · wivern · wives · wizard · wizardry · wizened · WJC · wkalkulować · wkalkulowywać · WMF · woad · woald · wobble · wobbluscope

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.