Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to withdraw"

 

"to withdraw" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-44 z 786

to withdraw {czasownik}

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to retract, to retreat)

wycofać {czas.}

Turn the syringe-vial-assembly over, then withdraw plunger to redraw the solution.

Odwrócić zestaw strzykawki i fiolki, następnie wycofać tłok, aby pobrać roztwór.

Europeans must withdraw as quickly as possible from the Afghan wasps' nest.

Europejczycy muszą się możliwie najszybciej wycofać z tego afgańskiego gniazda os.

You should withdraw this implementing regulation immediately and preferably today.

Powinni Państwo natychmiast, a najlepiej dzisiaj, wycofać to rozporządzenie wykonawcze.

Do not inject but withdraw the needle and repeat the injection procedure.

Nie wstrzykiwać roztworu tylko wycofać igłę i powtórzyć procedurę wstrzykiwania.

I reject Mr Martin's assertion and, in my opinion, he should withdraw it.

Odrzucam twierdzenie pana posła Martina i uważam, że powinien je wycofać.

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to avert, to dodge)

uniknąć {czas.}

Before withdrawing each dose disinfect the rubber seal of the withdrawal device with alcohol to prevent contamination of the contents by repeated needle insertions.

Przed każdym pobraniem leku zdjąć z urządzenia kapturek ochronny i odkazić korek alkoholem w celu uniknięcia skażenia podczas wielokrotnego nakłuwania igłą.

As with other vaccines, a dose of vaccine should be withdrawn under strict aseptic conditions and precautions taken to avoid contamination of the contents.

Tak jak i przy innych szczepionkach, dawka szczepionki powinna być pobierana z zachowaniem ściśle aseptycznych warunków i ostrożności w celu uniknięcia zanieczyszczenia zawartości.

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to drop, to recall, to call off, to unsay)

odwołać {czas.}

The company had initiated an appeal process, but this had not yet finished when the company withdrew.

Firma wszczęła procedurę odwołania, ale wycofała się przed jej zakończeniem.

He stood by it in the face of repeated calls for clarification or withdrawal.

Niczego nie wyjaśnił ani nie odwołał.

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to avoid, to shun, to evade, to fudge)

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to leave, to go, to go away, to drift away)

But he withdrew himself in the deserts, and prayed.

Ale on odchodził na pustynią, i modlił się.

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to recant, to countermand, to take back, to scrub)

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to withhold, to go into retirement, to retrogress, to backtrack)

cofnąć się {czas. zwr.}

to withdraw [withdrew|withdrawn] {czas.} (też: to go into retirement, to retrogress, to backtrack, to retreat)

As the monsoon withdraws to the south they come down through Karnataka, into Kerala.

Podczas gdy monsun cofa się na południe, ważki przemieszczają się przez Karnatakę do Kerali.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "withdraw":

 

Podobne tłumaczenia

"to withdraw" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to withdraw" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.

Po pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

Withdrawing a second dose of Enbrel from a vial that was previously prepared k.

Pobieranie drugiej dawki roztworu leku Enbrel z przygotowanej wcześniej fiolki k.

Double check the syringe to make sure that you have withdrawn the correct amount.

Należy dwukrotnie sprawdzić, czy do strzykawki pobrano właściwą ilość roztworu.

Pull the plunger to withdraw the correct dose into the syringe (see Figure 5).

Pociągnąć tłoczek tak, aby nabrać do strzykawki prawidłową dawkę (patrz rycina 5).

Generalised oedema, Hypothermia, Drug withdrawal syndrome, Peripheral coldness

obrzęk uogólniony, hipotermia, zespół odstawienny, uczucie zimna w kończynach,

After withdrawal of therapy, blood pressure gradually returns toward baseline.

odstawieniu preparatu ciśnienie krwi stopniowo powraca do wartości początkowych.

Vials containing VASOVIST are not intended for the withdrawal of multiple doses.

Fiolki z preparatem VASOVIST nie nadają się do wielokrotnego pobierania dawek.

Withdrawal symptoms may be nausea, vomiting, diarrhoea, anxiety and shivering.

Objawami odstawiennymi mogą być nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze.

Conversely, withdrawal symptoms may also be associated with suboptimal dosing.

Odwrotnie, objawy abstynencyjne mogą też być związane z dawkowaniem suboptymalnym.

Wait 5 seconds after the button is pushed, then withdraw the pen from the skin.

Po wciśnięciu przycisku odczekać 5 sekund, a następnie wyjąć wstrzykiwacz ze skóry.

After withdrawal of therapy, blood pressure gradually returns toward baseline.

Po odstawieniu preparatu ciśnienie krwi stopniowo powraca do wartości początkowych.

Once withdrawn from vial into syringe, suspension should be used immediately.

godziny Po pobraniu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

Long-term treatment during pregnancy may cause withdrawal symptoms in the infant.

Długotrwałe stosowanie w okresie ciąży może wywołać objawy odstawienne u noworodka.

Reconstitution instructions Withdraw the entire volume of solvent into a syringe.

Instrukcja dotycząca odtwarzania Pobrać całą objętość rozpuszczalnika do strzykawki.

We cannot then wait for the United States to withdraw its agricultural support.

Nie możemy się doczekać, aż Stany Zjednoczone wycofają swoje wsparcie dla rolnictwa.

Withdrawing a second dose of Enbrel from a vial that was previously prepared

Pobieranie drugiej dawki roztworu leku Enbrel z przygotowanej wcześniej fiolki

The methadone dose was increased by a mean of 22 % to alleviate withdrawal symptoms.

W celu złagodzenia objawów odstawiennych zwiększono dawkę metadonu średnio o 22 %.

The methadone dose was increased by a mean of 22 % to alleviate withdrawal symptoms.

Aby złagodzić objawy zespołu odstawienia, dawkę metadonu zwiększono średnio o 22 %.

Insert the needle in the ampoule of solvent and withdraw the total amount of solvent.

Włożyć igłę do ampułki z rozpuszczalnikiem i pobrać całą objętość rozpuszczalnika.

Withdraw the entire volume of solvent into the syringe to be used for reconstitution.

Pobrać strzykawką objętość rozpuszczalnika, który ma być użyty do odtwarzania.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

wisteria · wistful · wistfully · wit · witch · witchcraft · witcher · witches · with · withal · withdraw · withdrawal · withdrawn · withered · witheringly · withheld · within · without · witless · witness · witnesses

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.