Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to whisper"

 

"to whisper" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 28

to whisper {czasownik}

szeptać {czas. ndk}

Acknowledge, when you go to law school, that a little voice is whispering in your ear about Atticus Finch.

Przyznać, że gdy idziesz na prawo, mały głosik szepcze ci do ucha o Atticusie Finchu.

I hear a lot of you whispering.

Słyszę, że wielu z was teraz szepcze.

to whisper [whispered|whispered] {czas.} (też: to prompt)

podszeptać {czas. dk}

whisper {rzeczownik}

whisper {rzecz.} (też: susurrus, susurration)

szept {m.}

BP: I heard momma and Tizzy whisper, and they said I was gonna die soon.

BB: Usłyszałem szept mamy i Tizzy, powiedziały, że wkrótce umrę.

You can stand on one side of the world, whisper something and be heard on the other.

Nasz szept słychać na drugim końcu świata.

And of those 6,000 languages, as we sit here today in Monterey, fully half are no longer being whispered into the ears of children.

Z tych 6000 języków, podczas gdy siedzimy tu dzisiaj w Monterey, dokładnie połowa nie jest przekazywana szeptem dzieciom.

(Whispering)

(Szepty na sali)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "whisper":

 

Podobne tłumaczenia

"to whisper" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to whisper" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For lack of wood the fire goeth out; And where there is no whisperer, contention ceaseth.

Gdy niestaje drew, gaśnie ogień; tak gdy nie będzie klatecznika, ucichnie zwada.

The words of a whisperer are as dainty morsels, And they go down into the innermost parts.

Słowa obmówcy są jako słowa zranionych, a wszakże przenikają do wnętrzności żywota.

The words of a whisperer are as dainty morsels, And they go down into the innermost parts.

Słowa obmówcy są jako słowa zranionych; a wszakże przenikają do wnętrzności żywota.

But he did whisper in my ear that he wanted me to work directly for him in the White House.

Ale wyszeptał mi do ucha, ze chiałby, abym w Białym Domu pracowała bezpośrednio dla niego.

It's like the guy is sitting next to you, whispering who knows what into your ear.

Jak gdyby siedział tuż obok szepcząc bóg wie co do ucha.

I kind of like asked these questions and chatted with him through a translator in kind of a half whisper.

Zadawałem pytania przez tłumacza półszeptem. ~~~ I przestał tak robić. ~~~ półszeptem.

We must not repeat the mistake of paying any attention to the inaccurate whisperings of the motor industry.

Nie wolno nam powtarzać błędu zwracania uwagi na niewyraźne podszepty z przemysłu motoryzacyjnego.

It's like having a little lawyer on your shoulders all day long, whispering in your ear, "Could that go wrong?

Ponieważ niesie ze sobą potęgę państwa. ~~~ Państwo staje się częścią równania.

He's really just in love with -- he's at one with -- he's the goose whisperer.

Jest naprawę zakochany, jest zaklinaczem gęsi.

But first, I have to explain why they're important because vaccines, the power of them, is really like a whisper.

Ale na początku muszę wam wyjaśnić, dlaczego są one tak ważne. ~~~ Szczepionki, ich wielka siła jest podobna do szeptu.

Everyone is whispering about a 'Mexican army'.

Wkoło mówi się o "meksykańskiej armii”.

(Laughter) Every time I look at this piece, I always wonder if my mom's whispering to my dad, "He finally folded his laundry."

(Śmiech) Zawsze jak patrze na ten fragment, zastanawiam się czy mama szeptała do taty "Wreszcie poskładał ubrania."

Very often at school, I'd be taking pictures, and she would whisper into her girlfriends' ears, and then look at me and say, "Stop."

Bardzo często, kiedy robiłem zdjęcia w szkole, ona szeptała coś do swojej koleżanki, potem patrzyła na mnie i mówiła "stop".

Lo, these are but the outskirts of his ways: And how small a whisper do we hear of him!

Oto teć są tylko części dróg jego, lecz i ta trocha niewybadana, cośmy słyszeli o nim, a grzmot wielkiej możności jego któż zrozumie?!

All that hate me whisper together against me; Against me do they devise my hurt.

Jeźli też który z nich przychodzi, aby mię nawiedził, tedy na zdradzie mówi; serce jego zgromadza sobie nieprawość, a precz odszedłszy roznosi.

Don't whisper.

Nie szepcz.

We are about to send a strong message, yet the amendments tabled politicise the issue unnecessarily and, if supported, will water down the strong signal to a weak whisper.

Zamierzamy wysłać wyraźny sygnał, jednak przedłożone poprawki niepotrzebnie upolityczniają całą kwestię i, jeżeli zostaną poparte, osłabią nasze przesłanie do szeptu.

And a lot of what they do is they pick up the phone, and it's our system whispering to them which pill they need to take, and they fake like they're having a conversation with a friend.

A wszystko co muszą zrobić to odebrać telefon, a to nasz system wyszepta im, którą tabletkę muszą wziąć, a oni czują się jakby rozmawiali z przyjacielem.

A point beyond which you don't know anything else about your ancestors, and you enter this dark and mysterious realm we call history that we have to feel our way through with whispered guidance.

Do punktu, gdzie nie da się dowiedzieć więcej o twoich przodkach, wchodzisz do mrocznego i tajemniczego królestwa, zwanego historią, gdzie musisz kroczyć ostrożnie, licząc na przewodników.
 

Wyniki z forum

"to whisper" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.