Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to wet"

 

"to wet" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-51 z 105

to wet {czasownik}

to wet [wetted; wet|wetted; wet] {czas.} (też: to soak, to dunk)

to wet [wetted; wet|wetted; wet] {czas.} (też: to get wet, to soak)

zamoczyć {czas.}

Don't let the IONSYS device get wet.

Nie wolno zamoczyć systemu IONSYS.

to wet [wetted; wet|wetted; wet] {czas.} (też: to get wet, to soak)

zamaczać {czas. ndk}

wet {przymiotnik}

wet {przym.} (też: bedraggled, sloshy)

mokry {przym. m.}

Snow will, for example, intensify the reflected light, while rain and wet tarmac will absorb much of the reflected light.

Na przykład śnieg wzmacnia odbite światło, natomiast deszcz i mokry asfalt pochłaniają znaczną jego część.

wet {przym.} [Bryt.] [pej.] (też: swishy, camp)

zniewieściały {przym. m.} [pej.]

wet {przym.} [Bryt.] [pej.]

bezwolny {przym. m.} [pej.]

wet {przym.} [Bryt.] [pej.] (też: apish)

głupawy {przym. m.} [pej.]

wet {przym.} [pot.] (też: drippy)

ciapowaty {przym. m.} [pot.]

wet {przym.} [Bryt.] [pej.]

o słabym charakterze {przym. m.} [pej.]

wet {przysłówek}

wet {przysł.}

mokro {przysł.}

If you must know..... it's cold, wet with more rats than you can shake a stick at.

Jeśli musisz wiedzieć..... było zimno, mokro i tyle szczurów, że nie wetknąłbyś pomiędzy nie kija.

wet {rzeczownik}

wet {rzecz.} [pot.] (też: drip, dawdler, slowcoach, slowpoke)

ciapa {m/f} [pot.]

weto {rzeczownik}

veto {rzecz.}

weto {n.}

That would be difficult to achieve, and the Chinese would be sure to veto it in the UN Security Council.

To byłoby trudne do realizacji, a Chiny z pewnością zgłosiłyby weto w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

This veto would ensure that Parliament's suggestions are taken into account when the Commission programmes EU aid.

Weto takie zapewni wzięcie sugestii Parlamentu pod uwagę przy programowaniu pomocy Wspólnoty przez Komisję.

You will pay a very high price for that, because you are now at the mercy of the veto of the countries I have just mentioned.

Zapłaci pan za to bardzo wysoką cenę, ponieważ jest pan teraz skazany na weto państw, które przed chwilą wymieniłem.

This is not a European veto.

Nie jest to europejskie weto.

I also think it is wrong to purchase a Russian veto in the Security Council with generous sell-offs of key companies to Russian firms.

Myślę także, że źle jest kupować rosyjskie weto w Radzie Bezpieczeństwa za pomocą korzystnych wyprzedaży kluczowych firm firmom rosyjskim.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "wet":

Synonimy (polski) dla "weto":

 

Podobne tłumaczenia

"to wet" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to wet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The veterinary medicinal product remains effective if the animal becomes wet.

Produkt leczniczy weterynaryjny pozostaje aktywny nawet po zamoczeniu zwierzęcia.

patients with exudative (wet) age-related macular degeneration (AMD) with predominantly

pacjentów z wysiękowym (mokrym) zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD –

The problem, though, as we would say in German, is 'wash me, but do not get me wet'.

Problem polega zatem na tym - jak to mówimy po niemiecku - aby "umyć, lecz nie zmoczyć”.

We cannot build a better tomorrow on sand that is wet from the tears of unborn children.

Nie możemy budować lepszego jutra na piasku mokrym od łez nienarodzonych dzieci.

Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.

Nie nale y bra tabletek mokrymi r koma, poniewa tabletki mog si rozpa.

Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.

Nie należy brać tabletek mokrymi rękoma, ponieważ tabletki mogą się rozpaść.

Tepoxalin is not water- soluble and becomes very sticky upon wetting.

Tepoxalin nie jest rozpuszczalny w wodzie i staje się bardzo lepki po zamoczeniu.

Tepoxalin is not water-soluble and becomes very sticky upon wetting.

Tepoxalin nie jest rozpuszczalny w wodzie i staje się bardzo lepki po zamoczeniu.

We have had amongst the wettest months of June and July on record, in my country.

W moim kraju w czerwcu i w lipcu odnotowaliśmy niemalże największe w historii opady deszczu.

When the lion that roars in the economic jungle gets wet, he discovers the virtues of solidarity.

Kiedy lew ryczący w ekonomicznej dżungli zmoknie, odkrywa zalety solidarności.

Woolenness and wetness aren't exactly two concepts that go together.

Pojęcia włóczkowatości i wilgotności nie do końca idą w parze.

Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.

tabletek wilgotnymi rę koma, ponieważmogą ulec rozpadowi. one

Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješ cesta 6, 8501 Novo mesto, Sł

All of the patients were over 50 years of age and had not been treated for wet AMD before.

Wszyscy pacjenci byli w wieku powyżej 50 lat i nie byli wcześniej leczeni z powodu wysiękowego AMD.

Avoid direct contact with application area while it is wet.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z miejscem podania, dopóki jest wilgotne.

In the wet form of AMD, abnormal blood vessels grow under the retina and macula.

W wysiękowej postaci AMD pod siatkówką i plamką żółtą dochodzi do powstawania nieprawidłowych naczyń.

The three main studies of Lucentis involved 1,323 patients with the wet form of AMD.

W trzech badaniach głównych preparatu Lucentis uczestniczyło 1 323 pacjentów z postacią wysiękową AMD.

And here was myself trying not to get wet, testing the sensors that open the water.

A tutaj widać mnie, gdy próbuję uniknąć zmoknięcia podczas testowania czujników, które wypuszczają wodę.

And so now you can walk through a coral reef without getting wet.

Teraz możecie przejść przez rafę koralową suchą stopą.

This one actually didn't go anywhere, but I got my feet wet doing this.

Ten się nie powiódł, ale wiele się przy nim nauczyłem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

were · werewolf · west · westbound · westering · western · westernmost · Westfalia · Westphalia · westward · wet · wet-nurse · wether · wetland · wetlands · wetly · wetsuit · whacked · whacker · whacko · whacky

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.