Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to warm"

 

"to warm" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-46 z 342

to warm {czasownik}

to warm [warmed|warmed] {czas.} (też: to heat)

ogrzać {czas.}

Warm both unopened vials in your hands to a comfortable temperature (do not exceed 37°C).

Ogrzać w rękach zamknięte fiolki do odpowiedniej temperatury (nie przekraczając 37°C).

When you use the solution, warm it up in your hands before injecting to avoid pain.

Lepiej jest ogrzać roztwór w rękach przed podaniem, aby uniknąć bólu.

When you use the solution, warm it up in your hands before injecting to avoid pain.

Lepiej jest ogrzać lek w rękach przed podaniem, aby uniknąć bólu.

If the solution is cold, warm the syringe between your palms.

Jeśli roztwór jest zimny, ogrzać strzykawkę w dłoniach.

She'd built a little fire to keep warm, right next to the road.

Zrobiła sobie małe ognisko obok drogi, aby się ogrzać.
ocieplić (ogrzać) {czas.}

100 percent of the coral may be wiped out before 2050 because of global warming.

100 procent koralowców może zginąć przed rokiem 2050 z powodu globalnego ocieplenia.

If you are scared by global warming, wait until we learn about local warming.

Jeśli boicie się globalnego ocieplenia, zaczekajcie, aż opowiem wam o lokalnym ociepleniu.

The conversation turned to global warming, and everybody agreed, there's a real problem.

Rozmowa zbiegła na temat globalnego ocieplenia i wszyscy byli zgodni, że to poważny problem.

And the worst effect of global warming, it turns out: hydrogen sulfide being produced out of the oceans.

Okazuje się, że najgorszym skutkiem globalnego ocieplenia jest siarkowodór wytwarzany w oceanach.

We now call Al the George Clooney of global warming.

Ala nazywamy teraz George'em Clooneyem globalnego ocieplenia.

to warm [warmed|warmed] {czas.} (też: to heat, to heat up, to keep warm, to warm up)

grzać {czas.}

to warm [warmed|warmed] {czas.} (też: to heat up, to preheat, to heat, to warm up)

nagrzać {czas.}
ocieplać (ogrzać) {czas.}

to warm [warmed|warmed] {czas.} (też: to heat, to heat up, to warm up)

nagrzewać {czas.}

to warm [warmed|warmed] {czas.} (też: to warm up)

ocieplić się {czas. zwr.}

to warm [warmed|warmed] {czas.} (też: to warm up)

ocieplać się {czas. zwr.}

to warm [warmed|warmed] (up) {czas.} (też: to heat up, to warm up)

wygrzać {czas.}

to warm [warmed|warmed] (up) {czas.}

wygrzewać {czas.}

warm {przymiotnik}

warm {przym.} (też: caring, balmy)

ciepły {przym. m.}

Doctors have a saying that, in fact, "You're not dead until you're warm and dead."

Lekarze zwykli mówić, że tak naprawdę nie jesteś martwy, póki nie jesteś ciepły i martwy.

The warm is the Gulf Stream, the cold up there in the Gulf of Maine.

Ciepły obszar to Golfsztrom, tamten zimny obszar to Zatoka Maine.

In the civilised heart of Europe, in the 21st century a warm home cannot be treated as a luxury item.

W cywilizowanym sercu Europy w XXI wieku ciepły dom nie może być traktowany jako luksus.

After vaccination a diffusely swollen reaction, which may be warm or painful, develops at the injection site within 4 hours.

W ciągu 4 godzin po szczepieniu, w miejscu wstrzyknięcia rozwija się rozlany, niekiedy ciepły lub bolesny obrzęk.

They wished they knew how to prevent their food supply from sometimes failing, and how they could rest when they were tired without risking starvation, be warmer, cooler, safer, in less pain.

Chcieliby wiedzieć jak czasami przewidzieć zepsucie jedzenia i jak odpoczywać gdy są zmęczeni bez ryzyka śmierci głodowej, w poczuciu ciepła, spokoju, bezpieczeństwa i bez bólu.

warm {przym.} (też: cardiac, cordial, heart-, hearty)

serdeczny {przym. m.}

They're feeling "warm" at 2,:,9 times the normal level, and so on.

Jest serdeczny 2,9 razy częściej niż zwykle i tak dalej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "warm":

 

Podobne tłumaczenia

"to warm" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to warm" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I want to thank them for their warm endorsement of the work of the Ombudsman.

Chcę im podziękować za ciepłe wyrazy uznania pracy Rzecznika Praw Obywatelskich.

How thy garments are warm, When the earth is still by reason of the south [wind]?

Izażeś z nim rozpościerał niebiosa, które są trwałe, a zwierciadłu odlewanemu podobne?

Again, if two lie together, then they have warmth; but how can one be warm [alone]?

Także będąli dwaj społu leżeć, zagrzeją się; ale jeden jakoż się zagrzeje?

Imagine: Many of these problems could be prevented if these babies were just kept warm.

Pomyślcie, aby zapobiec wielu z tych problemów, wystarczy zapewnić noworodkom ciepło.

(DE) Madam President, allow me to extend a warm welcome to Stavros Dimas.

(DE) Pani przewodnicząca! Chciałbym gorąco powitać pana komisarza Stavrosa Dimasa.

Let me begin by offering the rapporteur very warm thanks on behalf of my Group.

Chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcy w imieniu mojej grupy.

I would like to thank the President-in-Office for the warm words that he gave.

Chciałbym podziękować urzędującemu przewodniczącemu za jego ciepłe słowa.

Thoroughly rinse the soap out of the chamber and mouthpiece with warm water.

Upewnić się, że nie pozostały kropelki wody, a następnie zamknąć ustnik.

Mr President, after all these warm words, I am going to put a cat among the pigeons!

Panie przewodniczący! Po tych wszystkich miłych słowach zamierzam włożyć kij w mrowisko.

Mr President, ladies and gentlemen, I offer my very warm thanks to the Commissioner.

Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym bardzo gorąco podziękować pani komisarz.

I would like to extend a warm welcome to this delegation led by Mr El Arbi Ould Sidi Ali.

Chciałbym gorąco przywitać tę delegację, której przewodniczy pan El Arbi Ould Sidi Ali.

How nice it is to have a warm home-spun shirt instead of a threadbare EU overcoat.

Jak miło jest mieć utkaną w domu koszulę zamiast wytartego płaszcza UE!

Draw the warm soapy water into the syringe until full and then empty completely.

Należy wciągnąć wodę do strzykawki aż do całkowitego napełnienia, a następnie wypchnąć ją.

Therefore, I would like to wish the Commission courage and give my warm thanks to the ECB.

W związku z tym chciałbym życzyć Komisji odwagi i przekazać moje gorące podziękowania EBC.

What time they wax warm, they vanish; When it is hot, they are consumed out of their place.

Czasu którego topnieją, zaginą; a czasu gorącości niszczeją z miejsca swego.

I would like to offer my very warm thanks to Mr Rehn for his courage.

Chciałbym złożyć bardzo serdeczne podziękowania panu Rehnowi za jego odwagę.

These never really caught on either: the electric shoe warmer and drier.

To też się nie przyjęło: elektryczny podgrzewacz i suszarka do butów.

CO2 is warming the planet, and the equation on CO2 is actually a very straightforward one.

Dwutlenek węgla ogrzewa planetę i opisuje to bardzo prosta zależność.

As it's gotten warmer on the top of the mountain, the vegetation zone is actually changing.

Coraz wyższa temperatura na szczycie góry sprawia, że strefa wegetacji ulega zmianom.

All models show it will postpone warming for about six years in 2100.

Wszystkie modele pokazują, że opóźniłoby to ocieplenie o około sześć lat w roku 2100.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

wares · warfare · wargame · warhead · warhorse · warily · wariness · warlike · warlock · warlord · warm · warm-blooded · warm-hearted · warm-up · warmer · warmhearted · warming · warmly · warmonger · warmth · warmup

Więcej w słowniku polsko-angielskim.