EN warm
volume_up
{przymiotnik}

warm (też: balmy, caring, cordial)
volume_up
ciepły {przym. m.}
In the civilised heart of Europe, in the 21st century a warm home cannot be treated as a luxury item.
W cywilizowanym sercu Europy w XXI wieku ciepły dom nie może być traktowany jako luksus.
After vaccination a diffusely swollen reaction, which may be warm or painful, develops at the injection site within 4 hours.
W ciągu 4 godzin po szczepieniu, w miejscu wstrzyknięcia rozwija się rozlany, niekiedy ciepły lub bolesny obrzęk.
Pull the plunger out of the syringe and wash both parts in warm soapy water.
Wyciągnąć tłok strzykawki i umyć obie części w ciepłej wodzie z mydłem.
warm (też: cardiac, cordial, hearty, hospitable)
volume_up
serdeczny {przym. m.}
They're feeling "warm" at 2,:,9 times the normal level, and so on.
Jest serdeczny 2,9 razy częściej niż zwykle i tak dalej.
A very warm welcome to the European Parliament, President Mahmud Abbas.
Serdeczne witamy w Parlamencie Europejskim, panie prezydencie.
I would like to offer my very warm thanks to Mr Rehn for his courage.
Chciałbym złożyć bardzo serdeczne podziękowania panu Rehnowi za jego odwagę.

Synonimy (angielski) dla "warm":

warm

Przykłady użycia - "warm" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishcold hands, warm heart
EnglishLet me begin by offering the rapporteur very warm thanks on behalf of my Group.
Chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcy w imieniu mojej grupy.
English(DE) Madam President, allow me to extend a warm welcome to Stavros Dimas.
(DE) Pani przewodnicząca! Chciałbym gorąco powitać pana komisarza Stavrosa Dimasa.
EnglishDraw the warm soapy water into the syringe until full and then empty completely.
Należy wciągnąć wodę do strzykawki aż do całkowitego napełnienia, a następnie wypchnąć ją.
EnglishHow nice it is to have a warm home-spun shirt instead of a threadbare EU overcoat.
Jak miło jest mieć utkaną w domu koszulę zamiast wytartego płaszcza UE!
EnglishMr President, after all these warm words, I am going to put a cat among the pigeons!
Panie przewodniczący! Po tych wszystkich miłych słowach zamierzam włożyć kij w mrowisko.
EnglishImagine: Many of these problems could be prevented if these babies were just kept warm.
Pomyślcie, aby zapobiec wielu z tych problemów, wystarczy zapewnić noworodkom ciepło.
EnglishThoroughly rinse the soap out of the chamber and mouthpiece with warm water.
Upewnić się, że nie pozostały kropelki wody, a następnie zamknąć ustnik.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I offer my very warm thanks to the Commissioner.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym bardzo gorąco podziękować pani komisarz.
EnglishWhat time they wax warm, they vanish; When it is hot, they are consumed out of their place.
Czasu którego topnieją, zaginą; a czasu gorącości niszczeją z miejsca swego.
EnglishI would like to extend a warm welcome to this delegation led by Mr El Arbi Ould Sidi Ali.
Chciałbym gorąco przywitać tę delegację, której przewodniczy pan El Arbi Ould Sidi Ali.
EnglishIt will also be handed over to Cecilia Malmström with warm hands from all of us.
Ponadto wszyscy ochoczo powierzymy to zadanie Cecilii Malmström.
EnglishFor this reason I would like to give my warm appreciation for a job well done.
Dlatego składam jej pełne wyrazy uznania za dobrze wykonaną pracę.
EnglishNow, mammals are warm-blooded creatures, and when we get cold, we shake and we shiver, right?
Ssaki to organizmy ciepłokrwiste: gdy robi się zimno, trzęsiemy się, drżymy, prawda?
EnglishI would like to extend a warm welcome to the President of Georgia, Mikheil Saakashvili.
Drodzy Przyjaciele! Pragnę powitać wśród nas prezydenta Gruzji, pana Micheila Saakaszwilego.
EnglishOnce again, let me give warm thanks to Mrs Budreikaitfor her report.
Chciałabym jeszcze raz podziękować serdecznie pani poseł Budreikaitza jej sprawozdanie.
EnglishIf you use more OPATANOL than you should rinse it all out with warm water.
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku OPATANOL, przemyć oczy letnią wodą.
EnglishTherefore, I would like to wish the Commission courage and give my warm thanks to the ECB.
W związku z tym chciałbym życzyć Komisji odwagi i przekazać moje gorące podziękowania EBC.
EnglishI would like to extend a very warm welcome to all members of this delegation.
Chciałbym bardzo ciepło powitać wszystkich członków delegacji.
EnglishAnd we've got it worked out, and we can say, "Yes, CO2 is causing the planet to warm up now."
Rozgryźliśmy to i możemy powiedzieć - "Tak, dwutlenek węgla powoduje ocieplenie planety."