Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "warehouse"

 

"warehouse" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 23

warehouse {rzeczownik}

warehouse {rzecz.} (też: magazine, storeroom, storehouse, storage facilities)

magazyn {m.}

And then Microsoft can just fill a, you know, a warehouse full of this stuff and see if they sell.

MICROSOFT potrafi czymś wypełnić po brzegi magazyn i zobaczyć czy się sprzeda.

I love this idea that came from the village level: three keys to unlock that warehouse.

Uwielbiam tę ideę, która rozpoczyna się od wiosek: trzech kluczowych spraw, by otworzyć magazyn żywności.

Like Mr Henin, I too would prefer at least part of that quantity to be stored in warehouses.

Podobnie jak poseł Henin wolałbym, żeby chociaż część tej ilości była składowana w magazynach.

Products already in warehouses and shops may be recalled.

Produkty już znajdujące się w magazynach i sklepach również mogą zostać wycofane.

No abandoned warehouses or rave clubs.

Żadnych opuszczonych magazynów, ani dyskotek.

warehouse {rzecz.} (też: department store)

warehouse {rzecz.}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "warehouse":

 

Podobne tłumaczenia

"warehouse" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "warehouse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I'd like to talk about what I call our warehouses for hope.

Chciałabym opowiedzieć o tym, co nazywam naszymi "magazynami nadziei".

Download this time series from the Statistical Data Warehouse.

Pobierz szereg czasowy z hurtowni danych statystycznych.

You manage, the village manages these warehouses.

Wy nią zarządzacie, niech wasza wioska zarządza tymi magazynami.

We inspected medical centers and food warehouses.

Sprawdziliśmy ośrodki medyczne i hurtownie spożywcze.

And every single day these tuna, bluefin like this, are stacked up like cordwood, just warehouse after warehouse.

Kilka lat temu sfotografowałem ten stały bazar rybny w Tsukiji.

Farming plays an important role in rural areas, but many kinds of small enterprises are also found in rural areas, such as shops, workshops and warehouses.

Na obszarach wiejskich ważną rolę ogrywa rolnictwo, ale są tam także różnego rodzaju małe przedsiębiorstwa tj. sklepy, warsztaty, magazyny.

They are perfect for remote and discreet monitoring of indoor areas such as stores, banks, hotels, office lobbies, restaurants and warehouses.

Nadają się idealnie do zdalnego i dyskretnego nadzoru obszarów wewnątrz budynków takich jak sklepy, banki, hotele, korytarze biurowe, restauracje i magazyny.

ECB statistics are available free of charge from the Statistics">"Statistics" section of the ECB's website and can be downloaded from the Statistical Data Warehouse.

Statystyki EBC są dostępne nieodpłatnie w serwisie internetowym EBC w części Statystyka; można je pobrać w hurtowni danych statystycznych.

He sets Molière’s “Misanthrope” in the atmosphere of a high-class brothel with flowery walls. And he turns the salon of the “Three Sisters” into warehouse landscape of “in” parties.

Akcję Molierowskiego „Mizantropa” przenosi do wnętrza luksusowego burdelu o kwiecistych ścianach, a salon „Trzech sióstr” zmienia w kontenerownię na użytek scenicznego party.

Now, the implications of this are enormous, not only regarding the participation of the final buyer in the design process, but also no tracking, no warehousing, no wasted materials.

Ten sposób produkcji ma wiele plusów - daje klientowi możliwość udziału w procesie tworzenia produktu, eliminuje konieczność śledzenia przesyłki, magazynowania i składowania odpadków.

This comprises a number of buildings, towers, hangars, warehouses and parking areas along with adjacent land, excellently positioned, often beside important international communication routes.

Tworzą ją rozmaite budynki, wieżowce, hangary, składy, parkingi wraz z przynależnymi gruntami, znakomicie położonymi, często przy ważnych szlakach komunikacji międzynarodowej.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: połykacz ognia, bestiariusz, granulat, odurzyć, zemścić się

Podobne słowa

war · war-ridden · warbler · ward · warden · warder · wardmote · wardrobe · wardroom · ware · warehouse · warehouseman · wares · warfare · wargame · warhead · warhorse · warily · wariness · warlike · warlock

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.