angielsko-polskie tłumaczenie słowa "voice"

EN voice angielskie tłumaczenie

voice {rzecz.}
to voice {czas.}

EN voice
play_circle_outline
{rzeczownik}

voice (też: comment, cry, opinion, sound)
The voice of Jehovah is powerful; The voice of Jehovah is full of majesty.
Głos Pański mocny, głos Pański wielmożny,
The voice of Jehovah shaketh the wilderness; Jehovah shaketh the wilderness of Kadesh.
Na głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.
It will weaken Ireland's voice, Denmark's voice and Finland's voice in the Council of Ministers.
Osłabi głos Irlandii, Danii i Finlandii w Radzie Ministrów.
voice

Przykłady użycia - "voice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDigital Simultaneous Voice Video
Englishservo-voice coil actuator
Englishvoice coil actuator
Englishat the top of one's voice
EnglishSpeaking with one voice is exactly what we are trying to do in this adventure.
Przemawianie jednym głosem jest dokładnie tym, co chcemy osiągnąć w tej sytuacji.
EnglishWe need to be ambitious, united with one voice and forging strategic alliances.
Musimy być ambitni, przemawiać jednym głosem i musimy tworzyć strategiczne sojusze.
EnglishIt seems that it is difficult to voice unadorned criticism of political friends.
Jak się wydaje, trudno jest dać wyraz krytyce wobec politycznych przyjaciół.
EnglishMy client wants to address you directly so you can hear from his own voice...
Mój klient chce zwrócić się do was bezpośrednio przekazać to własnym głosem...
EnglishFor the first time, the European Union spoke with one voice through Baroness Ashton.
Po raz pierwszy Unia Europejska dzięki baronessie Ashton mówiła jednym głosem.
EnglishHowever, the stronger Russia becomes, the more we should speak with one voice.
Jednakże im silniejsza staje się Rosja, tym bardziej powinniśmy mówić jednym głosem.
EnglishFinally, as many of my fellow Members have already said, we must speak with one voice.
Wreszcie, jak podkreślało wielu moich kolegów posłów, musimy mówić jednym głosem.
EnglishI would like to add my voice to those who consider this field to be very important.
Przyłączam się do opinii tych, którzy uważają tę dziedzinę za bardzo ważną.
EnglishI do not think that Parliament is any less the voice of Europe now than it was then.
Nie uważam, że teraz Parlament jest w mniejszym stopniu głosem Europy niż był wtedy.
EnglishIn Libya, will EU representatives voice their disapproval of Mugabe's presence?
Czy przedstawiciele UE będą w Libii wyrażać dezaprobatę dla obecności Roberta Mugabego?
EnglishIt is important that the European Union speak in the international arena with one voice.
Ważne jest, aby Unia Europejska mówiła na arenie międzynarodowej jednym głosem.
EnglishSo my own surgeon performed the procedure in a last-ditch attempt to save my voice.
Więc mój własny chirurg przeprowadził zabieg, jako ostatnią deskę ratunku.
EnglishThey include voice-activated call commands for a total handsfree experience.
Wykorzystują one polecenia głosowe, eliminując w ten sposób konieczność używania rąk.
EnglishHowever, unless it speaks with one voice, this will result in loss of credibility.
Jednakże brak jednomyślności w tym względzie grozi utratą wiarygodności.
EnglishWhich hearkeneth not to the voice of charmers, Charming never so wisely.
Jad mają w sobie, jako wężowy, jako jad żmii głuchej, która zatula ucho swoje,
EnglishOne striking lesson certainly is that we must learn to speak with one voice.
Jeden z najważniejszych wniosków jest taki, że musimy nauczyć się mówić jednym głosem.