Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "vile"

 

"vile" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 37

vile {przymiotnik}

vile {przym.} (też: nasty, hideous, horrid, smelly)

paskudny {przym. m.}

vile {przym.} (też: dirty, disgraceful, heinous, grubby)

haniebny {przym. m.}

vile {przym.} (też: dishonorable, despicable, nefarious, lowdown)

nikczemny {przym. m.}

Now that vile trigger-man, McGuinness - once described by Mr Robinson as 'the Bogside butcher' - shamefully shares the highest office in my land.

Teraz ten nikczemny zabójca - McGuinness, którego Peter Robinson określił onegdaj mianem "rzeźnika z Bogside”, haniebnie piastuje najwyższy urząd w mojej ojczyźnie.

vile {przym.} (też: appaling, terrible, frightful, horrible)

potworny {przym. m.}

vile {przym.} (też: abhorrent, abominable, nasty, odious)

wstrętny {przym. m.}

vile {przym.} (też: squalid, filthy, sleazy, sordid)

plugawy {przym. m.}

vile {przym.} (też: atrocious, monstrous, hideous, obnoxious)

ohydny {przym. m.}

vile {przym.} (też: abominable, nauseating, repulsive, nasty)

obrzydliwy {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "vile":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "vile" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

These vile crimes must be combated with all our energy, whatever their level of seriousness.

Te obrzydliwe przestępstwa należy zwalczać z całą zawziętością, bez względu na stopień ich powagi.

Indeed, the sale of these images on the Internet constitutes a vile trade worth billions of euros.

Rzeczywiście sprzedaż tego typu obrazów w Internecie tworzy przemysł wart miliardy euro.

And I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a gazing-stock.

I wyrzucę na cię obrzydliwości i zelżę cię, i wystawię cię za dziw,

[Him] that saith to a king, [Thou art] vile, [Or] to nobles, [Ye are] wicked;

Zaż potępisz tego, który może rzec królowi: O bezecny

You might say that all wars are vile, but I feel this one is much more so.

Można powiedzieć, że wszystkie wojny są haniebne, ale wydaje mi się, że tej należy się to miano w szczególności.

It is democracy that allowed Mr Vanhecke to make a vile, islamophobic and racist speech today.

To demokracja umożliwiła panu Vanhecke wygłoszenie dzisiejszej podłej, rasistowskiej, uprzedzonej do muzułmanów mowy.

It is also a sad fact that there is a shortage of donors, and that this drives some vile criminal activities.

To również smutny fakt, że mamy do czynienia z niedoborem dawców, co jest przyczyną nikczemnej działalności przestępczej.

That is a vile misrepresentation.

To jest nikczemne i świadome wprowadzenie w błąd.

These are people who even survived the vile regime of Saddam Hussein in their country, but whose very existence is now under threat.

Ludzie ci przetrwali w swoim kraju nawet haniebne rządy Saddama Husajna, ale samo ich istnienie jest obecnie zagrożone.

For this cause God gave them up unto vile passions: for their women changed the natural use into that which is against nature:

Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu.

There are other reports in Israeli newspapers of other designs that are more racist, more extreme, more vile.

Dochodzą różnorodne doniesienia z prasy izraelskiej o innych wzorach, które są bardziej rasistowskie, bardziej ekstremalne, bardziej plugawe.

Nor is there any moral hazard for those who used the most vile propaganda in the recent Irish referendum campaign.

Nie istnieje pokusa nadużycia dla tych, którzy stosowali najbardziej podłą propagandę podczas niedawnej kampanii dotyczącej irlandzkiego referendum.

But there is no moral hazard, because nobody in this House will take action against this vile document, which was circulated in full colour.

Lecz nie istnieje pokusa nadużycia, gdyż nikt w Parlamencie nie podejmie działania przeciwko temu nikczemnemu dokumentowi, który był rozpowszechniany.

The wicked walk on every side, When vileness is exalted among the sons of men.

Ty, Panie

What we say -- and I include the most austerely mechanistic among us, which is probably me -- what we say is, "Vile monster, prison is too good for you."

O kimś, kto źle się zachowuje, jak zabójca dzieci, powinniśmy myśleć jak o jednostce ze źle funkcjonującą częścią, którą trzeba naprawić.

And I will be yet more vile than this, and will be base in mine own sight: but of the handmaids of whom thou hast spoken, of them shall I be had in honor.

A im będę podlejszym, niżelim się stał i uniżeńszym w oczach moich, tem u tych służebnic, o których mi powiadasz, będę chwalebniejszy.

So what I did, I took all those emails, and I put them together into something called Angrigami, which was an origami template made out of this sort of vile stuff.

Zebrałem te wszystkie maile w coś co się nazywa Angrigami, co jest origami wykonanym z tych ohydnych rzeczy.

We heard in that debate how the mullahs have exported terrorism to Palestine and Lebanon, and how now they are exporting their vile brand of terror to Yemen.

Z tamtej debaty dowiedzieliśmy, w jaki sposób mułłowie wyeksportowali terroryzm do Palestyny i Libanu i w jaki obecnie eksportują swoją ohydną pożogę terroryzmu do Jemenu.

thus saith Jehovah of hosts; Behold, I will send upon them the sword, the famine, and the pestilence, and will make them like vile figs, that cannot be eaten, they are so bad.

Tak mówi Pan zastępów: Oto Ja poślę na nich miecz, głód, i mór, a uczynię ich jako złe figi, których nie jadają, przeto, że są złe.

First, all or most of us can come to this House and deplore and denounce terrorism, as well we might, because it is vile and indefensible in all its forms.

Po pierwsze wszyscy lub większość z nas może zjawić się w tej Izbie i ubolewać nad terroryzmem bądź potępiać go tak, jak możemy, ponieważ jest on zły i nie do obrony w każdej postaci.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

vigilant · vigilante · vigilantly · vignette · vigor · vigorish · vigorous · vigorously · vigour · Viking · vile · vilification · villa · village · villager · villages · villain · villainy · villein · villi · villus

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.