Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "vile"

 

"vile" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 30

vile {przymiotnik}

vile {przym.} (też: nasty, hideous, horrid, smelly)

paskudny {przym. m.}

vile {przym.} (też: dirty, disgraceful, heinous, grubby)

haniebny {przym. m.}

The situation in the North Caucasus is one of the vilest examples of that.

Jednym z najbardziej haniebnych przykładów jest sytuacja na Kaukazie Północnym.

vile {przym.} (też: abominable, nauseating, repulsive, nasty)

obrzydliwy {przym. m.}

vile {przym.} (też: atrocious, monstrous, hideous, obnoxious)

ohydny {przym. m.}

vile {przym.} (też: squalid, filthy, sleazy, sordid)

plugawy {przym. m.}

vile {przym.} (też: terrible, frightful, horrible, unholy)

potworny {przym. m.}

vile {przym.} (też: abhorrent, abominable, nasty, odious)

wstrętny {przym. m.}

vile {przym.} (też: dishonorable, despicable, nefarious, lowdown)

nikczemny {przym. m.}

Now that vile trigger-man, McGuinness - once described by Mr Robinson as 'the Bogside butcher' - shamefully shares the highest office in my land.

Teraz ten nikczemny zabójca - McGuinness, którego Peter Robinson określił onegdaj mianem "rzeźnika z Bogside”, haniebnie piastuje najwyższy urząd w mojej ojczyźnie.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "vile":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "vile" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Indeed, the sale of these images on the Internet constitutes a vile trade worth billions of euros.

Rzeczywiście sprzedaż tego typu obrazów w Internecie tworzy przemysł wart miliardy euro.

And I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a gazing-stock.

I wyrzucę na cię obrzydliwości i zelżę cię, i wystawię cię za dziw,

Of course I do not deny the vileness of the attacks in our nations, in Spain and the United Kingdom.

Nie zaprzeczam oczywiście niegodziwości ataków na nasze narody w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

[Him] that saith to a king, [Thou art] vile, [Or] to nobles, [Ye are] wicked;

Zaż potępisz tego, który może rzec królowi: O bezecny

It is democracy that allowed Mr Vanhecke to make a vile, islamophobic and racist speech today.

To demokracja umożliwiła panu Vanhecke wygłoszenie dzisiejszej podłej, rasistowskiej, uprzedzonej do muzułmanów mowy.

It is also a sad fact that there is a shortage of donors, and that this drives some vile criminal activities.

To również smutny fakt, że mamy do czynienia z niedoborem dawców, co jest przyczyną nikczemnej działalności przestępczej.

For this cause God gave them up unto vile passions: for their women changed the natural use into that which is against nature:

Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu.

Nor is there any moral hazard for those who used the most vile propaganda in the recent Irish referendum campaign.

Nie istnieje pokusa nadużycia dla tych, którzy stosowali najbardziej podłą propagandę podczas niedawnej kampanii dotyczącej irlandzkiego referendum.

But there is no moral hazard, because nobody in this House will take action against this vile document, which was circulated in full colour.

Lecz nie istnieje pokusa nadużycia, gdyż nikt w Parlamencie nie podejmie działania przeciwko temu nikczemnemu dokumentowi, który był rozpowszechniany.

And I will be yet more vile than this, and will be base in mine own sight: but of the handmaids of whom thou hast spoken, of them shall I be had in honor.

A im będę podlejszym, niżelim się stał i uniżeńszym w oczach moich, tem u tych służebnic, o których mi powiadasz, będę chwalebniejszy.

So what I did, I took all those emails, and I put them together into something called Angrigami, which was an origami template made out of this sort of vile stuff.

Zebrałem te wszystkie maile w coś co się nazywa Angrigami, co jest origami wykonanym z tych ohydnych rzeczy.

thus saith Jehovah of hosts; Behold, I will send upon them the sword, the famine, and the pestilence, and will make them like vile figs, that cannot be eaten, they are so bad.

Tak mówi Pan zastępów: Oto Ja poślę na nich miecz, głód, i mór, a uczynię ich jako złe figi, których nie jadają, przeto, że są złe.

First, all or most of us can come to this House and deplore and denounce terrorism, as well we might, because it is vile and indefensible in all its forms.

Po pierwsze wszyscy lub większość z nas może zjawić się w tej Izbie i ubolewać nad terroryzmem bądź potępiać go tak, jak możemy, ponieważ jest on zły i nie do obrony w każdej postaci.

Ye mountains of Gilboa, Let there be no dew nor rain upon you, neither fields of offerings: For there the shield of the mighty was vilely cast away, The shield of Saul, not anointed with oil.

O góry Gielboe
 

Wyniki z forum

"vile" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

vigilante · vigilantism · vigilantly · vignette · vigor · vigorish · vigorous · vigorously · vigour · Viking · vile · vilification · villa · village · villager · villages · villain · villainous · villainy · villein · villi

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.