Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "versatile"

 

"versatile" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-7 z 7

versatile {przymiotnik}

versatile {przym.} (też: all-round, many sided, comprehensive, all-embracing)

wszechstronny {przym. m.}

I want to thank those who drafted the report for their versatile efforts, and for bringing what is an important issue to the heart of the debate.

Chcę podziękować osobom, które przygotowały projekt sprawozdania, za wszechstronny wysiłek oraz umieszczenie tak ważnej kwestii w centrum debaty.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "versatile":

 

Podobne tłumaczenia

"versatile" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "versatile" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

What is left over from the manure will be an even better fertiliser that is more versatile than aggressive fertilisers.

Pozostałości z nawozu naturalnego będą jeszcze lepszym i bardziej uniwersalnym nawozem niż agresywne nawozy.

(DE) Madam Vice-President, paper may be versatile, but it is becoming increasingly clear that it is no longer very informative.

(DE) Pani wiceprzewodnicząca! Papier może mieć wiele zastosowań, ale coraz wyraźniej widać, że już nie spełnia on w tak znacznym stopniu funkcji informacyjnej.

That is why I believe that the latter is a much more versatile and much more useful procedure for fighting crime, wrongdoing and terrorism.

Dlatego uważam, że instytucja europejskiego nakazu aresztowania jest znacznie bardziej wszechstronnym i użytecznym narzędziem zwalczania przestępczości i terroryzmu.

I believe that the European Arrest Warrant is a more useful and more versatile tool for combating all the forms of crime to which we have referred.

Uważam, że europejski nakaz aresztowania jest bardziej użytecznym i wszechstronnym narzędziem zwalczania przestępczości we wszystkich postaciach, o których mówiliśmy.

In other words, strong, versatile and balanced neighbourly relations between the EU and Russia have a fundamental bearing on the stability, security and prosperity of the whole of Europe.

Innymi słowy, silne, zróżnicowane i zrównoważone stosunki sąsiedzkie między UE i Rosją mają podstawowe znaczenie dla stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu całej Europy.
 

Wyniki z forum

"versatile" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

vermilion · vermillion · vermin · Vermont · vermouth · vernacular · vernier · vernix · Veronica · verruca · versatile · versatility · verse · version · versions · verso · versus · vert · vertebra · vertebrae · vertebrate

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.