Search for the most beautiful word
digital cassette
irrevocable credit

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "variety"

 

"variety" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 344

variety {rzeczownik}

variety {rzecz.} (też: alternation, strain, variant, turnaround)

odmiana {f.}

Today's best variety is tomorrow's lunch for insects or pests or disease.

Dzisiejsza najlepsza odmiana jutro pada łupem owadów, szkodników czy chorób.

Sometimes in rice we found incredible increases in yield when you mix different varieties of rice side by side.

Czasami w uprawch ryżu znajdujemy ogromny wzrost wydajności w polu kiedy zmieszamy różne odmiany ryżu obok siebie.

variety {rzecz.} (też: miscellany)

I believe that we should highlight the variety of protective and useful functions provided by the forests and not take a one-sided approach.

Uważam, że powinniśmy podkreślić rozmaitość ochronnych i użytecznych funkcji spełnianych przez lasy i nie stosować jednostronnego podejścia.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "variety":

 

Podobne tłumaczenia

"variety" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "variety" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.

Chciałbym jeszcze raz spróbować pokazać, że nasz projekt jest wielowymiarowy.

We use the term frequently and interpret what it really means in a variety of ways.

Często używamy tego terminu i na różne sposoby interpretujemy jego znaczenie.

These medicines are used to prevent and treat a wide variety of fungal infections.

Lek ten stosowany jest w zapobieganiu i leczeniu wielu rodzajów zakażeń grzybiczych.

Google Wallet offers a variety of promotions for users throughout the year.

Przez cały rok usługa Portfel Google oferuje różne promocje dla użytkowników.

They have a sturdy design, and the corded varieties feature a durable cord.

Mają solidną konstrukcję, a wersje przewodowe są wyposażone w wytrzymały przewód.

We kill billions of animals for meat, for skins and for a variety of economic needs.

Dla mięsa, dla skór, dla rozmaitych potrzeb gospodarczych zabijamy miliardy zwierząt.

is receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.

dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.

Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.

dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.

I should now like to discuss a variety of subjects, the first of which is agriculture.

Chciałbym teraz omówić szereg tematów, z których pierwszym jest rolnictwo.

Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.

Receptory erytropoetynowe mogą ulegać ekspresji na powierzchniach komórek różnych guzów.

Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.

Receptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni komórek wielu różnych nowotworów.

dexamethasone (a corticosteroid used in a variety of conditions such as inflammation and

deksametazonu (kortykosteroid stosowany w leczeniu wielu stanów chorobowych, takich jak

There's a variety of things you can learn from watching whales have sex.

Można nauczyć się przeróżnych rzeczy oglądając wieloryby uprawiające seks.

Twenty-seven national elections take place in a variety of different situations.

Dwadzieścia siedem wyborów krajowych odbywa się w ramach bardzo zróżnicowanych sytuacji.

The initial experience gained over the past two months gives rise to a variety of doubts.

Pierwsze zebrane doświadczenia z minionych dwóch miesięcy budzą różne wątpliwości.

in writing. - Today we voted on a variety of resolutions and amendments.

na piśmie. - Dzisiaj głosowaliśmy nad różnymi rezolucjami i poprawkami.

In this way we will ensure that every student can participate in a variety of sports.

W ten sposób każdemu uczącemu się zapewnimy uczestniczenie w różnych dyscyplinach sportu.

Bandwidth and power and a wide variety of processes that will be operating.

Przepustowość i moc, i szeroki zakres procesów, które będą zachodziły.

Regarding this issue, we have heard a variety of opinions based on a variety of arguments.

W tej sprawie słyszeliśmy różne opinie wyrażane na podstawie rozmaitych argumentów.

Erythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.

Receptory erytropoetyny mogą ulegać ekspresji na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

variance · variant · variation · variations · varicella · varicose · varicosity · varied · variegated · varietal · variety · various · variously · varlet · varmint · Varna · varnish · varsity · varying · vascular · vascularized

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.