Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "username"

 

"username" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 25

username {rzeczownik}

username {rzecz.} [komp.] (też: screenname, user name)

nazwa użytkownika {f.} [komp.]

This will ensure that your Gmail username doesn't appear in your AdWords account.

Dzięki temu nazwa użytkownika usługi Gmail nie będzie wyświetlana na koncie AdWords.

You'll then be able to recreate your Gmail account with the same username.

Będzie wtedy można ponownie utworzyć konto Gmail z tą samą nazwą użytkownika.

Your username is the full email address used to create your account (e.g., myname@example.com).

Nazwą użytkownika konta jest pełny adres e-mail użyty do założenia konta (np. nazwisko@example.com).

Be sure to enter your username (everything before '@googlemail.com') in the Username field.

Pamiętaj, aby w polu Nazwa użytkownika wprowadzić swoją nazwę użytkownika (wszystko przed „@googlemail.com”).

Be sure to enter your username (everything before '@googlemail.com') in the Username field.

Pamiętaj, aby w polu Nazwa użytkownika wprowadzić swoją nazwę użytkownika (wszystko przed ,,@googlemail.com").
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "username" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Google Chrome can save your usernames and passwords for different websites.

Google Chrome może zapisywać Twoje nazwy użytkownika i hasła używane w różnych witrynach.

In the notifications, collaborators will see the usernames of people who have made changes.

W powiadomieniach współpracownicy zobaczą nazwy użytkowników, którzy wprowadzili zmiany.

In the notifications, collaborators will see the usernames of people who have made changes.

Ponadto możesz określić częstotliwość otrzymywania takich powiadomień.

Visit the Gmail Help Center for additional username recovery tips.

Centrum pomocy Gmaila zawiera dodatkowe porady związane z odzyskiwaniem nazw użytkowników.

You'll need to re-enter your username and password when you return to Google Mail.

W momencie powrotu do Google Maila konieczne będzie ponowne wpisanie nazwy użytkownika i hasła.

Sharing is usually a good thing, but not when it comes to usernames and passwords.

Udostępnianie danych jest zwykle bardzo przydatne, ale nie w przypadku nazwy użytkownika i hasła.

To send mail from a different Google Mail username, you'll first need to sign up for that address.

Funkcja dostosowywania adresu nadawcy działa tylko wtedy, gdy masz już inne konto z innym adresem.

If multiple people need to use your AdWords account, don't just share the same username and password.

Zamiast tego musisz utworzyć na koncie AdWords osobne profile użytkownika.

username box, your recipients will have the option to have a copy of their responses sent to them via email.

osób odpowiadających, adresaci będą mieć możliwość otrzymania kopii swoich odpowiedzi w e-mailach.

So I asked for people's usernames and passwords to be sent to me.

Poprosiłem ludzi, aby przesłali mi ich dane.

If Google Mail accepted your username, you'll now see a captcha (letters in a distorted picture).

Jeśli Google Mail zaakceptuje Twoją nazwę użytkownika, zobaczysz obrazek captcha – obrazek ze zniekształconymi literami.

If Google Mail accepted your username, you'll now see a captcha (letters in a distorted picture).

Jeśli Google Mail zaakceptuje Twoją nazwę użytkownika, zobaczysz obrazek captcha - obrazek ze zniekształconymi literami.

Did Google Mail accept your username?

Czy Google Mail zaakceptował Twoją nazwę użytkownika?

Recipients of your survey will see a message at the top of the form explaining that their username will be collected automatically.

Adresaci ankiety zobaczą u góry formularza komunikat o automatycznym gromadzeniu ich nazw użytkowników.

username' when you create the form.

osób odpowiadających”.

Here are a few ways you might recognize these messages:They ask you to provide your username and password or other personal information (e.g.

Nawet jeśli wydają się pochodzić z wiarygodnego źródła lub zawierają wyglądającą profesjonalnie stronę internetową, należy zachować ostrożność.

Include any dots (.) that you used in the username during the Google Mail address creation process, but do not use any spaces or '@' signs.

Uwzględnij wszystkie kropki (.) użyte w nazwie użytkownika podczas tworzenia adresu konta Google Mail, ale nie wstawiaj żadnych spacji ani znaków „@”.

If you've registered more than one Google Mail username, you can use the multiple sign-in feature to use two accounts at once.

Jeśli zarejestrujesz więcej niż jedną nazwę użytkownika Google Maila, możesz za pomocą funkcji wielokrotnego logowania korzystać z dwóch kont jednocześnie.

Include any dots (.) that you used in the username during the Google Mail address set-up process, but do not use any spaces or '@' signs.

Uwzględnij wszystkie kropki (.) użyte w nazwie użytkownika podczas konfigurowania adresu konta Google Mail, ale nie wstawiaj żadnych spacji ani znaków ,,@".

If you've already configured the alternate address, your message will be sent from:otheraddress@domain.com, sender:username@googlemail.com,

Jeśli niestandardowy adres nadawcy został już skonfigurowany w interfejsie internetowym, wiadomości będą wysyłane w następujący sposób: „od: inny_adres@domena.com,
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

use · useability · useable · used · useful · usefulness · useless · user · user-defined · user-friendly · username · users · uses · usher · usherette · using · USN · uspokajająco · USSR · usual · usually

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.