Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "used to"

Tłumaczenie

"used to" tłumaczenie polskie

 

Podobne tłumaczenia

"used to" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "used to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

ml of the sterile water is used to dissolve the powder before it is given to you.

Do rozpuszczenia proszku przed podaniem należy użyć 2, 5 ml wody do wstrzykiwań.

Sector and budget support operations are used to promote the agreed reform agenda.

Wspieraniu uzgodnionego programu reform służą działania sektorowe i budżetowe.

It's being used in Uganda to give some psychological help to ex-child soldiers.

W Ugandzie program wspomaga psychologicznie dzieci, które walczyły jako żołnierze.

Trabectedin must not be used in patients with CPK > 2.5 ULN (see section 4.2).

Nie wolno stosować trabektedyny u pacjentów z CK > 2, 5 GGN (patrz punkt 4. 2).

It should not be used in patients who have an active infection of the meninges.

Preparatu nie należy stosować u pacjentów z czynnym zakażeniem opon mózgowych.

For this reason it is used to treat patients with essential thrombocythaemia.

Z tego względu jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną.

Is that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?

Czy za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia?

Culture, religion and tradition must not be used to justify acts of violence.

Nie wolno wykorzystywać kultury, religii i tradycji do uzasadniania aktów przemocy.

I used to work as the director of the World Bank office in Nairobi for East Africa.

Kiedyś byłem dyrektorem biura Banku Światowego w Nairobi dla Afryki Wschodniej.

And not only that, we've used our imagination to thoroughly trash this globe.

Ale nie tylko to, użyliśmy naszej wyobraźni aby gruntownie zdemolować ten glob.

That power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.

Ta wiertarka będzie używana przez około 12 do 13 minut przez całe swoje życie.

The cartridges for OptiClik are to be used in conjunction with OptiClik only.

Wkłady do wstrzykiwacza OptiClik należy używać tylko ze wstrzykiwaczem OptiClik.

A fast-track procedure will be used by the Commission to ensure a rapid decision.

Komisja zastosuje procedurę w trybie pilnym, aby zapewnić szybkie podjęcie decyzji.

Bicalutamide is an oral anti-androgen used in the management of prostate cancer.

Bikalutamid jest doustnym antyandrogenem stosowanym w leczeniu raka prostaty.

Rebetol oral solution is used in combination with interferon alfa-2b for injection.

Lek Rebetol roztwór doustny stosuje się w skojarzeniu z interferonem alfa- 2b.

Take your other HIV medicines used in combination with PREZISTA and ritonavir as

Przyjmować inne leki przeciwko wirusowi HIV w skojarzeniu z lekiem PREZISTA i

Abraxane should not be used in patients who have severe problems with their liver.

Preparatu Abraxane nie należy stosować u pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby.

phenytoin (used to prevent convulsions) and papaverine (used to relax the muscles)

fenytoina (stosowana w zapobieganiu drgawkom) i papaweryna (stosowana do zwiotczenia

CHAMPIX is a a non-nicotine medicine which is used to help you stop smoking.

CHAMPIX to niezawierający nikotyny lek wspomagający zaprzestanie palenia tytoniu.

Your e-mail address and the language version used to access the Your Europe website.

Twój adres e-mail oraz język, w którym przeglądasz strony serwisu Twoja Europa.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

USA · usability · usable · usage · USB · USB-Stick · use · useability · useable · used · used-to · useful · usefulness · useless · user · user-defined · user-friendly · user-made · username · users · uses

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.