angielsko-polskie tłumaczenie słowa "used to"

EN used to angielskie tłumaczenie

used to
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "used to"

used przymiotnik
Polish
to use czasownik
to przyimek
Polish
to spójnik

Przykłady użycia - "used to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOrfadin is used for treatment of a disease called hereditary tyrosinemia type I.
Orfadin stosowany jest w leczeniu choroby zwanej dziedziczną tyrozynemią typu 1.
Englishto get used to the work
Englishsomebody that I used to know
Englishsomebody that I used to know
EnglishAgenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.
Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.
EnglishTachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
Gąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
EnglishOnce withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.
Po pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.
Englishml of the sterile water is used to dissolve the powder before it is given to you.
Do rozpuszczenia proszku przed podaniem należy użyć 2, 5 ml wody do wstrzykiwań.
EnglishHowever, they must never be used as a pretext for repressing fundamental freedoms.
Nie można jednak traktować ich jako pretekstu do naruszania podstawowych swobód.
EnglishAnd when you buy medicine, you won't be buying a drug that's used for everybody.
A kiedy będziecie kupować lekarstwa, nie będziecie kupować leku "dla każdego".
EnglishIn this case, the 5-mg daily dose should be used following a 60-mg starting dose.
W takim przypadku po wstępnej dawce 60 mg należy stosować dawkę 5 mg raz na dobę.
EnglishThalidomide must never be used by women who are pregnant or could become pregnant.
Talidomid nie może być stosowany przez kobiety w ciąży lub mogące zajść w ciążę.
EnglishIf the product is not used during this four-week period, it should be discarded.
Jeżeli lek nie będzie zużyty w tym 4- tygodniowym okresie, należy go wyrzucić.
EnglishIs that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
Czy za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia?
EnglishIt's being used in Uganda to give some psychological help to ex-child soldiers.
W Ugandzie program wspomaga psychologicznie dzieci, które walczyły jako żołnierze.
EnglishMicardis should not be used during the second and third trimester of pregnancy.
Stosowanie leku Micardis jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishEfexor should normally not be used for children and adolescents under 18 years.
Lek EFEXOR nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Dafiro jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishIf visible particles or discoloration are observed, the vial should not be used.
Jeśli spostrzega się pływające drobiny lub zmianę koloru, leku nie należy stosować.