Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "used to"

Tłumaczenie

"used to" tłumaczenie polskie

Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"used to" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "used to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Even in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.

Nawet w Nowej Fundlandii, gdzie niegdyś poławiano dorsze, łowi się teraz meduzy.

ml of the sterile water is used to dissolve the powder before it is given to you.

Do rozpuszczenia proszku przed podaniem należy użyć 2, 5 ml wody do wstrzykiwań.

Clever wording is being used to smuggle this measure in through the back door.

Aby przemycić ten zabieg tylnymi drzwiami, posłużono się sprytnym sformułowaniem.

Sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.

Zawiesina do wstrzykiwań Część opakowania zbiorczego 2 x 5 wstrzykiwaczy 3 ml.

Sector and budget support operations are used to promote the agreed reform agenda.

Wspieraniu uzgodnionego programu reform służą działania sektorowe i budżetowe.

It's being used in Uganda to give some psychological help to ex-child soldiers.

W Ugandzie program wspomaga psychologicznie dzieci, które walczyły jako żołnierze.

Trabectedin must not be used in patients with CPK > 2.5 ULN (see section 4.2).

Nie wolno stosować trabektedyny u pacjentów z CK > 2, 5 GGN (patrz punkt 4. 2).

There remain numerous questions regarding the methodology to be used in each case.

Pozostaje wiele pytań dotyczących metodologii wykorzystywanej w każdym przypadku.

It should not be used in patients who have an active infection of the meninges.

Preparatu nie należy stosować u pacjentów z czynnym zakażeniem opon mózgowych.

For this reason it is used to treat patients with essential thrombocythaemia.

Z tego względu jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną.

omeprazol, lansoprazol or cimetidine, used to prevent and to treat stomach ulcers

omeprazol, lanzoprazol lub cymetydyna stosowanych w zapobieganiu i leczeniu choroby

Is that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?

Czy za podstawę ustalenia progu ubóstwa ma być przyjęty przeciętny poziom życia?

My sister's ex-boyfriend, he lives in the Valley... he used to go out with one.

Były chłopak mojej siostry, mieszka w Dolinie... kiedyś chodził z taka jedną.

It has been used to signal early warning in advance of weather-related disasters.

Jest używany jako system wczesnego ostrzegania przed kataklizmami pogodowymi.

We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts.

Kiedyś myśleliśmy, że teoria wszechświata może być podzielona na dwie części.

Culture, religion and tradition must not be used to justify acts of violence.

Nie wolno wykorzystywać kultury, religii i tradycji do uzasadniania aktów przemocy.

I used to work as the director of the World Bank office in Nairobi for East Africa.

Kiedyś byłem dyrektorem biura Banku Światowego w Nairobi dla Afryki Wschodniej.

And not only that, we've used our imagination to thoroughly trash this globe.

Ale nie tylko to, użyliśmy naszej wyobraźni aby gruntownie zdemolować ten glob.

That power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.

Ta wiertarka będzie używana przez około 12 do 13 minut przez całe swoje życie.

The cartridges for OptiClik are to be used in conjunction with OptiClik only.

Wkłady do wstrzykiwacza OptiClik należy używać tylko ze wstrzykiwaczem OptiClik.
 

Wyniki z forum

"used to" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

USA · usability · usable · usage · USB · USB-Stick · use · useability · useable · used · used-to · useful · usefulness · useless · user · user-defined · user-friendly · username · users · uses · usher

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.