Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "used to"

Wyniki dla "used". Nie znaleziono wyników dla"used-to".
 

"used to" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 4425

used {przymiotnik}

used {przym.} (też: hand-me-down, second-hand)

używany {przym. m.}

It has been used to signal early warning in advance of weather-related disasters.

Jest używany jako system wczesnego ostrzegania przed kataklizmami pogodowymi.

Depleted uranium continues to be used in theatres of war, whether rural or urban.

Zubożony uran nadal jest używany na polach walk - na obszarach wiejskich i miejskich.

The Penfill that is being used or about to be used is not to be kept in a refrigerator.

Wkładu Penfill, który jest używany lub ma być używany, nie przechowywać w lodówce.

The Penfill that is being used or about to be used is not to be kept in a refrigerator.

WkładuPenfill, który jest używany lub ma być używany, nie przechowywać w lodówce.

The first is the need to reconsider the much-used concept of rule of law.

Pierwsza, to konieczność zwracania uwagi na używany często termin "rządy prawa”.
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "used to".
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "used":

 

Podobne tłumaczenia

"used to" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "used to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Even in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.

Nawet w Nowej Fundlandii, gdzie niegdyś poławiano dorsze, łowi się teraz meduzy.

medicines containing lithium used to treat some types of psychiatric illnesses.

leki zawierające lit używane w leczeniu niektórych typów zaburzeń psychicznych.

ml of the sterile water is used to dissolve the powder before it is given to you.

Do rozpuszczenia proszku przed podaniem należy użyć 2, 5 ml wody do wstrzykiwań.

Sodium hydroxide and/ or hydrochloric acid may have been used to adjust acidity.

Zawiesina do wstrzykiwań Część opakowania zbiorczego 2 x 5 wstrzykiwaczy 3 ml.

And what this guy had done: he used to produce these fabulously beautiful watches.

Ten człowiek robił przepiękne zegarki. ~~~ Ten człowiek robił przepiękne zegarki.

It's being used in Uganda to give some psychological help to ex-child soldiers.

W Ugandzie program wspomaga psychologicznie dzieci, które walczyły jako żołnierze.

Clever wording is being used to smuggle this measure in through the back door.

Aby przemycić ten zabieg tylnymi drzwiami, posłużono się sprytnym sformułowaniem.

Sector and budget support operations are used to promote the agreed reform agenda.

Wspieraniu uzgodnionego programu reform służą działania sektorowe i budżetowe.

And I was afraid to change, because I was so used to the guy who only just walked.

I bałem się zmienić, ponieważ tak się przyzwyczaiłem do kogoś, kto tylko chodził.

Trabectedin must not be used in patients with CPK > 2.5 ULN (see section 4.2).

Nie wolno stosować trabektedyny u pacjentów z CK > 2, 5 GGN (patrz punkt 4. 2).

It should not be used in patients who have an active infection of the meninges.

Preparatu nie należy stosować u pacjentów z czynnym zakażeniem opon mózgowych.

There remain numerous questions regarding the methodology to be used in each case.

Pozostaje wiele pytań dotyczących metodologii wykorzystywanej w każdym przypadku.

medicines used to treat erectile dysfunction (sildenafil, vardenafil, tadalafil),

leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji (np. syldenafil, wardenafil, tadalafil),

For this reason it is used to treat patients with essential thrombocythaemia.

Z tego względu jest stosowany w leczeniu pacjentów z nadpłytkowością samoistną.

Methotrexate is used to treat a number of diseases, including some types of cancer.

Metotreksat stosuje się w leczeniu wielu chorób, w tym niektórych typów nowotworów.

omeprazol, lansoprazol or cimetidine, used to prevent and to treat stomach ulcers

omeprazol, lanzoprazol lub cymetydyna stosowanych w zapobieganiu i leczeniu choroby

We used to think that the theory of the universe could be divided into two parts.

Kiedyś myśleliśmy, że teoria wszechświata może być podzielona na dwie części.

My sister's ex-boyfriend, he lives in the Valley... he used to go out with one.

Były chłopak mojej siostry, mieszka w Dolinie... kiedyś chodził z taka jedną.

I used to work as the director of the World Bank office in Nairobi for East Africa.

Kiedyś byłem dyrektorem biura Banku Światowego w Nairobi dla Afryki Wschodniej.

That power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.

Ta wiertarka będzie używana przez około 12 do 13 minut przez całe swoje życie.
 

Wyniki z forum

"used to" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

USA · usability · usable · usage · USB · USB-Stick · use · useability · useable · used · used-to · useful · usefulness · useless · user · user-defined · user-friendly · username · users · uses · usher

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.