Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "upper"

 

"upper" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 229

upper {przymiotnik}

upper {przym.} (też: top, above)

górny {przym. m.}

This directive sets an upper limit which cannot be exceeded.

Dyrektywa ta określa limit górny, którego nie można przekroczyć.

However, I would have preferred the upper limit to be set at 50 000 euros.

Jednakże wolałabym, żeby górny limit wynosił 50.000 euro.

Empty the pipette into any non- alcoholic drink, except for tea, by sliding the upper ring down.

Dozownik opróżnić przesuwając górny pierścień w dół.

The CHMP concluded that the upper limit of dosage should be restricted and adopted the following dosage recommendations:

CHMP stwierdził, że należy ograniczyć górny limit dawki i przyjąć następujące zalecenia w kwestii dawkowania:

In 2012 we shall introduce an upper limit of 97% in the allocation of certificates, which will be reduced to 95% from 2013.

W 2012 roku powinniśmy wprowadzić górny limit w wysokości 97% w przydzielaniu certyfikatów, co od roku 2013 będzie zredukowane do 95%.

upper {rzeczownik}

upper {rzecz.}

cholewka {f.}

upper {rzecz.} [żegl.]

przyszwa {f.} [żegl.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "upper":

 

Podobne tłumaczenia

"upper" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "upper" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Decide on an injection area – upper arm, thigh, buttock, or abdomen (see below).

Wybrać miejsce wstrzyknięcia – ramię, udo, pośladek lub brzuch (patrz poniżej).

The science tells us that we need to be in the upper end between 25% and 40%.

Naukowcy mówią nam, że powinniśmy dążyć do górnych limitów przedziału 25-40 %.

Anxiety Sinus headache Hypertension Diarrhoea Abdominal pain, upper Dry mouth

Lęk Ból głowy zatokowy Nadciśnienie Biegunka Ból w nadbrzuszu Suchość w jamie ustnej

The upper arm muscle is the preferred site for injection in adults and adolescents.

Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u dorosłych i młodzieży jest mięsień naramienny.

At the time the upper ranks of the army visibly took part, as they have now again.

Wówczas, podobnie jak tym razem, przejęli władzę wysokiego stopnia wojskowi.

Sites for self-injection include the buttocks, thigh, abdomen or upper arm.

Miejsca do samodzielnego wstrzykiwania leku to: pośladki, udo, brzuch lub ramię.

The upper arm muscle is the preferred site for injection in children and adolescents.

Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u dzieci i młodzieży jest mięsień naramienny.

A dose (0.5 ml) of the vaccine will be injected into the upper arm (deltoid muscle).

Dawka (0, 5 ml) szczepionki jest wstrzykiwana w ramię (mięsień naramienny).

It makes clear that we are constantly exceeding the stipulated upper and lower limits.

Sprawozdanie czyni oczywistym, że stale przekraczamy górne i dolne granice.

ZOSTAVAX should be injected under the skin, preferably in the upper arm.

Szczepionkę ZOSTAVAX należy wstrzyknąć podskórnie, najlepiej w przedramię.

He built the upper gate of the house of Jehovah, and on the wall of Ophel he built much.

On zbudował bramę domu Pańskiego wysoką, i na murach Ofel wiele pobudował.

The Commission proposal on the harmonisation of diesel excise has no upper limit.

Wniosek Komisji dotyczący harmonizacji akcyzy od oleju napędowego nie ma górnego limitu.

waist (abdomen); your buttocks; the front of your thighs or upper arms.

Najkorzystniej jest wstrzykiwa insulin w okolic brzucha, po ladki, udo lub rami.

ProQuad should be injected under the skin in the upper arm or in the outer thigh.

Szczepionkę ProQuad należy wstrzyknąć podskórnie w przedramię lub w zewnętrzną część uda.

I am thinking, in particular, of the Fessenheim power plant in the Upper Rhine.

Mam tu na myśli w szczególności elektrownię Fessenheim, znajdującą się w Górnej Nadrenii.

And in the upper right you see this black sort of cloud moving ashore.

Odpowiedzialne są za niego te ładne, małe zwierzątka na dole po prawej.

It is a project worth fighting for, because we cannot let these people gain the upper hand.

Jest to projekt warty walki ponieważ nie możemy pozwolić tym ludziom na zdobycie przewagi.

Mild to moderate pelvic inflammatory disease (i. e. infections of female upper genital tract,

zapalenie narządów miednicy mniejszej o niewielkim i umiarkowanym nasileniu (m. in.

The upper arm muscle is the preferred site for injection in adults.

Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u dorosłych jest mięsień naramienny.

Injection sites include the upper arms, abdomen, and upper thighs.

Lekarz lub pielęgniarka poinformują jak wybierać odpowiednie miejsca do iniekcji.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

upholstering · upholstery · upkeep · upland · uplifted · uplifting · uplighter · upmarket · upmost · upon · upper · upper-arm · upper-class · uppercase · uppercut · uppermost · uppish · uppity · upright · uprise · uprising

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.