Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "upper"

 

"upper" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 183

upper {przymiotnik}

upper {przym.} (też: top, above)

górny {przym. m.}

This directive sets an upper limit which cannot be exceeded.

Dyrektywa ta określa limit górny, którego nie można przekroczyć.

However, I would have preferred the upper limit to be set at 50 000 euros.

Jednakże wolałabym, żeby górny limit wynosił 50.000 euro.

Empty the pipette into any non- alcoholic drink, except for tea, by sliding the upper ring down.

Dozownik opróżnić przesuwając górny pierścień w dół.

The CHMP concluded that the upper limit of dosage should be restricted and adopted the following dosage recommendations:

CHMP stwierdził, że należy ograniczyć górny limit dawki i przyjąć następujące zalecenia w kwestii dawkowania:

In 2012 we shall introduce an upper limit of 97% in the allocation of certificates, which will be reduced to 95% from 2013.

W 2012 roku powinniśmy wprowadzić górny limit w wysokości 97% w przydzielaniu certyfikatów, co od roku 2013 będzie zredukowane do 95%.

upper {rzeczownik}

upper {rzecz.}

cholewka {f.}

upper {rzecz.} [żegl.]

przyszwa {f.} [żegl.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "upper":

 

Podobne tłumaczenia

"upper" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "upper" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Anxiety Sinus headache Hypertension Diarrhoea Abdominal pain, upper Dry mouth

Lęk Ból głowy zatokowy Nadciśnienie Biegunka Ból w nadbrzuszu Suchość w jamie ustnej

The upper arm muscle is the preferred site for injection in adults and adolescents.

Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u dorosłych i młodzieży jest mięsień naramienny.

The upper arm muscle is the preferred site for injection in children and adolescents.

Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u dzieci i młodzieży jest mięsień naramienny.

A dose (0.5 ml) of the vaccine will be injected into the upper arm (deltoid muscle).

Dawka (0, 5 ml) szczepionki jest wstrzykiwana w ramię (mięsień naramienny).

ZOSTAVAX should be injected under the skin, preferably in the upper arm.

Szczepionkę ZOSTAVAX należy wstrzyknąć podskórnie, najlepiej w przedramię.

He built the upper gate of the house of Jehovah, and on the wall of Ophel he built much.

On zbudował bramę domu Pańskiego wysoką, i na murach Ofel wiele pobudował.

ProQuad should be injected under the skin in the upper arm or in the outer thigh.

Szczepionkę ProQuad należy wstrzyknąć podskórnie w przedramię lub w zewnętrzną część uda.

It is a project worth fighting for, because we cannot let these people gain the upper hand.

Jest to projekt warty walki ponieważ nie możemy pozwolić tym ludziom na zdobycie przewagi.

Mild to moderate pelvic inflammatory disease (i. e. infections of female upper genital tract,

zapalenie narządów miednicy mniejszej o niewielkim i umiarkowanym nasileniu (m. in.

The upper arm muscle is the preferred site for injection in adults.

Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u dorosłych jest mięsień naramienny.

Injection sites include the upper arms, abdomen, and upper thighs.

Lekarz lub pielęgniarka poinformują jak wybierać odpowiednie miejsca do iniekcji.

For the treatment of mild to moderate infections of the female upper genital tract your doctor

Lekarz powinien przepisać pacjentce dodatkowo inny lek przeciwbakteryjny do stosowania

And his daughter was Sheerah, who built Beth-horon the nether and the upper, and Uzzen-sheerah.

I Refacha syna jego, i Resefa, i Telacha syna jego, i Techena syna jego;

at least two to four times a year in patients with serum creatinine levels at the upper limit of

co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy

If we watch the next clip, you're going to see the first version of "Powers of Ten," upper left.

Jeśli obejrzymy następny filmik, zobaczycie pierwszą wersje "Powers of 10", u góry po lewej.

at least two to four times a year in patients with serum creatinine levels at or above the upper

co najmniej dwa do czterech razy w roku u pacjentów, u których stężenie kreatyniny jest

Stomatitis ulcerative, right upper quadrant pain, glossitis, no

en ustnej, dyspepsja Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, ból w prawym Często:

Nausea Diarrhoea Vomiting Constipation Abdominal Pain Upper Skin and subcutaneous tissue disorders

Biegunka Wymioty Zaparcia Bóle nadbrzusza Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

abdominal pain upper dyspepsia gastritis stomatitis headache*

dyspepsja zapalenie żołądka zapalenie jamy ustnej ból głowy *

The most mysterious part of forests is the upper tree canopy.

Najbardziej tajemniczą częścią lasów jest baldachim piętra koron drzew.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.