Search for the most beautiful word
mockingbird
absolute assignment

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "upgrades"

 

"upgrades" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 34

upgrades {rzeczownik}

upgrades {l.mn.} (też: updates)

aktualizacje {niemęskoos.}

Firmware upgrades can be implemented and managed in much less time and with limited effort.

Ponadto aktualizacje oprogramowania sprzętowego wymagają znacznie mniejszego nakładu czasu i pracy.

upgrades {l.mn.} (też: heights, hills)

wzniesienia {niemęskoos.}

upgrades {l.mn.}

uaktualnienia {niemęskoos.}

upgrades {l.mn.}

nowsze wersje {niemęskoos.}

to upgrade {czasownik}

to upgrade {czas.} [komp.]

uaktualniać {czas. ndk} [komp.]

You can choose not to upgrade quite yet, but it's important to note that all old documents will soon be automatically upgraded.

Możesz nie uaktualniać go w tej chwili, ale pamiętaj, że wkrótce wszystkie stare dokumenty zostaną uaktualnione automatycznie.

to upgrade {czas.} [komp.]

unowocześniać {czas. ndk} [komp.]

to upgrade {czas.} (też: to modernize, to retrofit, to revamp)

modernizować {czas. ndk}

The Union must not only ensure the sustainability of European shipping, but constantly upgrade it so that it can compete internationally.

Unia nie może ograniczać się do zapewnienia trwałości żeglugi europejskiej, ale musi stale ją modernizować, aby mogła ona konkurować na poziomie międzynarodowym.

to upgrade {czas.}

to upgrade {czas.} (też: to modernize)

zmodernizować {czas. dk}

If we want to compete on a global level and to preserve our competitive edge, it is very clear that we need to upgrade our infrastructure.

Jeśli chcemy konkurować na poziomie światowym i zachować przewagę konkurencyjną, musimy zmodernizować naszą infrastrukturę.

to upgrade {czas.} [komp.]

rozszerzyć (pamięć) {czas.} [komp.]

Once she has welcomed the democratic transition, Baroness Ashton will have to upgrade the partnership agreements and place the rule of law, justice and human rights at the heart of her concerns.

Raz przyklasnąwszy demokratycznym przemianom, baronessa Ashton będzie musiała rozszerzyć umowy o partnerstwie i potraktować priorytetowo rządy prawa, sprawiedliwość oraz prawa człowieka.

to upgrade {czas.} [komp.]

  wprowadzić nową wersję {czas.} [komp.]

to upgrade {czas.} [komp.]

  wprowadzać nową wersję {czas.} [komp.]

to upgrade {czas.} [komp.]

rozszerzać [rozszerzam|rozszerzał] (pamięć) {czas. ndk} [komp.]

to upgrade {czas.} (też: to modernize)

We can use them but we have to modernise them, upgrade them and make them more effective.

Możemy je wykorzystać, ale musimy je unowocześnić, ulepszyć i zwiększyć ich skuteczność.

to upgrade {czas.}

awansować (kogoś) {czas. ndk}

to upgrade {czas.}

This is precisely why we need to upgrade our relationship and our own instruments and tools.

Oto właśnie dlaczego potrzebujemy podnieść jakość naszych stosunków, instrumentów i narzędzi.

to upgrade {czas.}

to upgrade {czas.}

podnieść (kwalifikacje) {czas.}

This is precisely why we need to upgrade our relationship and our own instruments and tools.

Oto właśnie dlaczego potrzebujemy podnieść jakość naszych stosunków, instrumentów i narzędzi.

to upgrade {czas.}

podnosić [podnoszę|podnosił] (kwalifikacje) {czas.}

People must be given the means to upgrade and broaden their skills.

Ludziom trzeba dać środki, by mogli podnosić i poszerzać swoje kwalifikacje.

upgrade {rzeczownik}

upgrade {rzecz.} (też: update, updating, revision)

And software companies make 35 percent of their revenue from just these software upgrades.

A firmy tworzące oprogramowanie osiągają 35 procent zysku tylko z tych aktualizacji.

upgrade {rzecz.}

wymiana (na nowy) {f.}

upgrade {rzecz.} (też: promotion, advance, advancement, preferment)

awans {m.}

upgrade (upward gradient) {rzecz.} (też: nipple, elevation, beacon, high ground)

upgrade {rzecz.} [komp.]

uaktualnienie {n.} [komp.]

upgrade {rzecz.} (też: appreciation, raise, rise, markup)

podwyżka {f.}

upgrade {rzecz.} [komp.]

nowsza wersja {f.} [komp.]

upgrade {rzecz.} (też: modernization)

upgrade {rzecz.}

upgrade {rzecz.} (też: modernization)

In cases where an upgrade is technically or economically not feasible, reactors will have to be shut down and decommissioned.

W przypadku, gdy modernizacja nie jest wykonalna ze względów technicznych lub ekonomicznych reaktory trzeba będzie zamknąć i wycofać z eksploatacji.

Our task is not to upgrade the networks of the past, but to guarantee investors and capital binding capabilities for the intelligent energy networks of the future.

Naszym zadaniem nie jest modernizacja starych sieci, ale zagwarantowanie inwestorów i zdolności pozyskania kapitału na inteligentne sieci energetyczne przyszłości.

The Member States and this sector are currently working to upgrade the train lines affected and the problem of incompatible applications at national level is therefore being resolved.

Państwa członkowskie i sama branża pracują obecnie nad modernizacją odnośnych linii kolejowych, problem niezgodnych zastosowań na szczeblu krajowych jest więc obecnie rozwiązywany.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "upgrade":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "upgrades" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It clarifies and upgrades the role of BAT reference documents (BREF) in the application of legislation.

Wyjaśnia on rolę dokumentów referencyjnych BAT (BREF) w stosowaniu prawodawstwa i nadaje im większe znaczenie.

Upgrades the life for these geese.

Lepsze życie dla gęsi.

It is a lie that the Treaty of Lisbon 'gives the EU a more democratic dimension', because it allegedly upgrades the role of the European Parliament.

To nieprawda, że traktat z Lizbony "nadaje UE bardziej demokratyczny wymiar” ponieważ jakoby zwiększa rolę Parlamentu Europejskiego.

However, it is possible to envisage situations where safety upgrades are economically meaningful and technically feasible, so this is what we can commit to at this stage.

Można jednak przewidzieć sytuacje, w których modernizacje ze względów bezpieczeństwa są gospodarczo istotne i technicznie wykonalne, dlatego na tym etapie coś takiego można zrobić.
 

Wyniki z forum

"upgrades" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

updated · updater · updates · updating · updraft · updraught · upfront · upgradable · upgrade · upgraded · upgrades · uphaul · upheaval · uphill · upholstered · upholsterer · upholstering · upholstery · upkeep · upland · uplifted

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.