EN upgrades
play_circle_outline
{liczba mnoga}

upgrades
upgrades (też: hills, heights)
upgrades
upgrades (też: updates)
Firmware upgrades can be implemented and managed in much less time and with limited effort.
Ponadto aktualizacje oprogramowania sprzętowego wymagają znacznie mniejszego nakładu czasu i pracy.

Synonimy (angielski) dla "upgrade":

upgrade

Przykłady użycia - "upgrades" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt clarifies and upgrades the role of BAT reference documents (BREF) in the application of legislation.
Wyjaśnia on rolę dokumentów referencyjnych BAT (BREF) w stosowaniu prawodawstwa i nadaje im większe znaczenie.
EnglishUpgrades the life for these geese.
EnglishIt is a lie that the Treaty of Lisbon 'gives the EU a more democratic dimension', because it allegedly upgrades the role of the European Parliament.
To nieprawda, że traktat z Lizbony "nadaje UE bardziej demokratyczny wymiar” ponieważ jakoby zwiększa rolę Parlamentu Europejskiego.
EnglishHowever, it is possible to envisage situations where safety upgrades are economically meaningful and technically feasible, so this is what we can commit to at this stage.
Można jednak przewidzieć sytuacje, w których modernizacje ze względów bezpieczeństwa są gospodarczo istotne i technicznie wykonalne, dlatego na tym etapie coś takiego można zrobić.