Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "up to the mirror"

Tłumaczenie

"up to the mirror" tłumaczenie polskie

 

Podobne tłumaczenia

"up to the mirror" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "up to the mirror" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Do you think he wakes up in the morning, looks in the mirror and says, "Somebody's getting stabbed today."

Wstaje rano, patrzy w lustro i mówi: "Ktoś tu dzisiaj będzie dźgnięty."

And I think, a lot of times, what we do is just, sort of, hold the mirror up to our clients, and sort of go, "Duh!

W IDEO zazwyczaj staramy się być jak lustro, powiedzieć klientom: "Hej, teraz widzicie?

I hope that these priorities will stand up for themselves in the stern mirror of the European Commission, along with the whole of our budget strategy.

Mam nadzieję, że te priorytety obronią się w surowym zwierciadle Komisji Europejskiej, tak jak i cała nasza strategia budżetowa.

Let us hold up a mirror to ourselves for once and look at the MEPs here: what have you done in recent years to hold Greece to its commitments under the Stability and Growth Pact?

Spójrzmy choć raz w lustro i przyjrzyjmy się siędzącym tu posłom: co zrobiliście w ostatnich latach, aby skłonić Grecję do dotrzymania jej zobowiązań na mocy paktu stabilności i wzrostu?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

unworked · unwrap · unwritten · unyielding · up · up-and-coming · up-close · up-regulation · up-selling · up-to-date · up-to-the-mirror · uparty · upbeat · upbound · upbringing · upchucked · upcoming · upcycling · update · updated · updater

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.