angielsko-polskie tłumaczenie słowa "unfortunately"

EN unfortunately angielskie tłumaczenie

unfortunately {przysł.}
fortunately {przysł.}

EN unfortunately
volume_up
{przysłówek}

unfortunately (też: regrettably, unluckily, alas)
volume_up
niestety {przysł.}
Unfortunately, the regulation will now contribute to this misinterpretation.
Niestety obecnie rozporządzenie przyczyni się do tej niewłaściwej interpretacji.
And unfortunately, there was no detailed documentation of these Buddhas.
Niestety, nie istnieje żadne szczegółowe udokumentowanie tych posągów.
Unfortunately, all the proposals were rejected by the majority in Parliament.
Niestety, wszystkie takie wnioski zostały odrzucone przez większość w Parlamencie.
unfortunately
Unfortunately, they're almost half German, they're so precise.
Na nieszczęście te kobiety są tak dokładne, jakby były w połowie Niemkami.
So their way of rationalizing that is they are saving the fish from drowning, and unfortunately, in the process the fish die.
Więc ich sposób uzasadniania mówi, że ratują ryby od utonięcia, a na nieszczęście w trakcie tego procesu ryby umierają.
It is a proactive response by Parliament and not a reaction to recent events - which unfortunately have just served to confirm its relevance.
To proaktywna odpowiedź Parlamentu, a nie reakcja na niedawne wydarzenia - które na nieszczęście stały się potwierdzeniem jej znaczenia.

Synonimy (angielski) dla "unfortunately":

unfortunately
fortunately

Przykłady użycia - "unfortunately" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
Przepraszam, właśnie się dowiedziałem, że to pytanie zadał pan poseł Posselt.
EnglishWithout it, this news would unfortunately be nothing other than a publicity stunt.
Bez tego informacja ta byłaby niczym więcej, jak tylko publicznym popisem.
EnglishI cannot, although time is unfortunately a tyrant, omit to thank Mr Weber.
Choć czas nagli, nie mogę zapomnieć o podziękowaniach dla pana posła Webera.
EnglishMany people believe that the EE symbol is a safety mark, but unfortunately it is not.
Wiele ludzi uważa, że EE jest znakiem bezpieczeństwa, co nie jest prawdą.
EnglishUnfortunately, not all of these legitimate expectations are destined to come true.
Europejczycy odczuli to szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego.
English. - (DE) Madam President, this is unfortunately the problem in the end.
sprawozdawca. - (DE) Pani przewodnicząca! Ostatecznie tak właśnie przedstawia się cały problem.
EnglishThus, the report will, unfortunately, hit rocky ground in the end.
Z tego względu w ostatecznym rozrachunku sprawozdanie czeka twarde lądowanie.
EnglishUnfortunately and unfairly, the UK taxpayer is caught up in this.
Niefortunnie i niesprawiedliwie w układzie tym uwięziony został brytyjski podatnik.
EnglishUnfortunately, certain worrying health trends have emerged in Europe.
Nic to dziwnego, wszak zdrowie to najcenniejsza wartość w ludzkim życiu.
EnglishUnfortunately, however, Commissioner, the directive is not the one that we were promised.
Pani Komisarz! Dyrektywa ta nie jest jednak obiecanym nam dokumentem.
EnglishUnfortunately, it was the last thing she ever said to him, because she never saw him again.
-- w sposób jak starsza siostra potrafi odezwać się do młodszego brata.
EnglishI have to show you something unfortunately very sad at the conclusion of this talk.
Muszę pokazać coś bardzo smutnego na zakończenie tego wykładu.
EnglishOur stability is determined by their stability as we unfortunately found out in the 1990s.
O naszej stabilności decyduje ich stabilność, jak niefortunnie dowiedzieliśmy się w latach 90.
EnglishI think there is, perhaps unfortunately, an attack on European farmers in this report.
Uważam, że przedmiotowe sprawozdanie zawiera, być może przypadkowo, atak na europejskich rolników.
EnglishBut unfortunately, bonobos are the least understood of the great apes.
O szympansach karłowatych, wiemy najmniej ze wszystkich hominidów.
EnglishUnfortunately, they're almost half German, they're so precise.
Na nieszczęście te kobiety są tak dokładne, jakby były w połowie Niemkami.
EnglishUnfortunately, I also have some regrets about the way in which the EGAF works.
Mam jednak także pewne zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania funduszu dostosowania do globalizacji.
EnglishThanks to our decision later today, this warning will now unfortunately disappear from many products.
Dzięki naszej dzisiejszej decyzji to ostrzeżenie zniknie z wielu produktów.
EnglishThey will float in seawater, but unfortunately do not get recycled under the bottle bills.
Unoszą się na wodzie, a obowiązkowy recycling ich nie obejmuje.
EnglishHowever, as to whether the agreement is worth the paper it is written on, I have my doubts, unfortunately.
Mam jednak pewne wątpliwości, czy umowa jest warta papieru, na którym ją spisano.