angielsko-polskie tłumaczenie słowa "undisputed"

EN undisputed angielskie tłumaczenie

undisputed {przym.}

EN undisputed
play_circle_outline
{przymiotnik}

undisputed (też: incontestable, indisputable, indubitable, unquestioned)
undisputed (też: indisputable, fair and square)
For the first time in a long time, the pro-European consensus is no longer undisputed in this House.
Po raz pierwszy od długiego czasu konsensus proeuropejski nie jest już w tej Izbie bezdyskusyjny.
Overfishing is an undisputed fact.
undisputed (też: final)
undisputed (też: indisputable, unchallenged, uncontested, outright)
I am proud to be able to say that the final undisputed outcome has been obtained thanks to strong support from the international community and the European Union.
Z dumą mogę powiedzieć, że ostateczny niekwestionowany wynik został uzyskany dzięki poważnemu wsparciu społeczności międzynarodowej i Unii Europejskiej.
undisputed (też: impregnable, incontrovertible, indisputable, irrefutable)

Synonimy (angielski) dla "undisputed":

undisputed

Przykłady użycia - "undisputed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, there are certain facts which are undisputed.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Pewne fakty są niezaprzeczalne.
EnglishAfter all, the US and Russia are the undisputed global nuclear hegemons.
W końcu Stany Zjednoczone i Rosja są niekwestionowanymi światowymi hegemonami atomowymi.
EnglishEuropean unification is, essentially, undisputed.
Zasadniczo zjednoczenie europejskie jest niekwestionowane.
EnglishBut it soon became clear that Abraham Lincoln would emerge as the undisputed captain of this unruly team.
Szybko okazało sie jasne, że Abraham Lincoln wyrośnie na niedyskutowanego przywódcę tego trudnego do zarządzania zespołu.
EnglishThat is undisputed.
EnglishThat many people in the former GRD still suffer considerably from the loss of identity and confusion of both heart and head remains undisputed in the novel.
Nie ma wątpliwości, że w byłej NRD wciąż dużym i bolesnym problemem jest utrata tożsamości, niepokój w sercach i umysłach.
English. - (RO) The liberalization of the telecommunications market, which has been carried out by the EU for 10 years, is an undisputed success.
na piśmie. - (RO) Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego dokonywana przez Unię Europejską przez ostatnie 10 lat jest niewątpliwym sukcesem.
EnglishThe supporting scientific evidence and the undisputed need for the policy options contained in this document have been clear for all to see for many years.
Pomocnicze dowody naukowe i niewątpliwa potrzeba ustanowienia zasad działania przedstawione w tym sprawozdaniu są oczywiste już od wielu lat.
EnglishThere was no question in the committee - it was entirely undisputed - that it is in all our interests, and the interests of our safety, to utilise this possibility.
W komisji nie kwestionowano - nie było to w ogóle przedmiotem sporu - że skorzystanie z tej możliwości jest zgodne z wszystkimi naszymi interesami oraz leży w interesie naszego bezpieczeństwa.