Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "undisputed"

 

"undisputed" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-14 z 14

undisputed {przymiotnik}

undisputed {przym.} (też: fair and square, indisputable)

bezdyskusyjny {przym. m.}

For the first time in a long time, the pro-European consensus is no longer undisputed in this House.

Po raz pierwszy od długiego czasu konsensus proeuropejski nie jest już w tej Izbie bezdyskusyjny.

Overfishing is an undisputed fact.

Przełowienie to bezdyskusyjny fakt.

undisputed {przym.} (też: unquestioned, indubitable, incontestable, indisputable)

bezsporny {przym. m.}

undisputed {przym.} (też: incontrovertible, irrefutable, impregnable, airtight)

niepodważalny {przym. m.}

undisputed {przym.} (też: outright, uncontested, acknowledged, unchallenged)

niekwestionowany {przym. m.}

I am proud to be able to say that the final undisputed outcome has been obtained thanks to strong support from the international community and the European Union.

Z dumą mogę powiedzieć, że ostateczny niekwestionowany wynik został uzyskany dzięki poważnemu wsparciu społeczności międzynarodowej i Unii Europejskiej.

undisputed {przym.} (też: final)

bezapelacyjny {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "undisputed":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "undisputed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, there are certain facts which are undisputed.

(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Pewne fakty są niezaprzeczalne.

After all, the US and Russia are the undisputed global nuclear hegemons.

W końcu Stany Zjednoczone i Rosja są niekwestionowanymi światowymi hegemonami atomowymi.

European unification is, essentially, undisputed.

Zasadniczo zjednoczenie europejskie jest niekwestionowane.

But it soon became clear that Abraham Lincoln would emerge as the undisputed captain of this unruly team.

Szybko okazało sie jasne, że Abraham Lincoln wyrośnie na niedyskutowanego przywódcę tego trudnego do zarządzania zespołu.

That is undisputed.

Nikt tego nie kwestionuje.

in writing. - (RO) The liberalization of the telecommunications market, which has been carried out by the EU for 10 years, is an undisputed success.

na piśmie. - (RO) Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego dokonywana przez Unię Europejską przez ostatnie 10 lat jest niewątpliwym sukcesem.

The supporting scientific evidence and the undisputed need for the policy options contained in this document have been clear for all to see for many years.

Pomocnicze dowody naukowe i niewątpliwa potrzeba ustanowienia zasad działania przedstawione w tym sprawozdaniu są oczywiste już od wielu lat.

That many people in the former GRD still suffer considerably from the loss of identity and confusion of both heart and head remains undisputed in the novel.

Nie ma wątpliwości, że w byłej NRD wciąż dużym i bolesnym problemem jest utrata tożsamości, niepokój w sercach i umysłach.

There was no question in the committee - it was entirely undisputed - that it is in all our interests, and the interests of our safety, to utilise this possibility.

W komisji nie kwestionowano - nie było to w ogóle przedmiotem sporu - że skorzystanie z tej możliwości jest zgodne z wszystkimi naszymi interesami oraz leży w interesie naszego bezpieczeństwa.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.