Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "underprivileged"

 

"underprivileged" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-8 z 8

underprivileged {przymiotnik}

underprivileged {przym.}

upośledzony (społecznie) {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "underprivileged" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

On the other hand there will be the poor and underprivileged.

Z drugiej strony będziemy mieli ludzi ubogich i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Indeed, let us not forget that the death penalty affects, first and foremost, underprivileged people.

Nie zapominajmy, że dotyczy ona w pierwszym rzędzie ludzi znajdujących się w gorszej sytuacji społecznej.

I know from experience that their services on behalf of underprivileged social groups and regions are very effective and often indispensable.

Z doświadczenia wiem, że ich działania na rzecz znajdujących się w gorszej sytuacji grup społecznych i regionów są bardzo skuteczne, a często niezbędne.

It contributes to the democratic process and to democratic development in many underprivileged and developing countries.

Przyczynia się ona do procesu demokratyzacji i do rozwoju demokracji w wielu krajach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i w krajach rozwijających się.

In this the EU has shown its true colours as a purely economic community that fobs off the socially underprivileged with peanuts and empty words.

W ten sposób UE pokazała swe prawdziwe oblicze czysto gospodarczej wspólnoty, która traktuje na odczepnego społecznie pokrzywdzonych, oferując im grosze i puste słowa.

According to the United Nations Development Programme (UNDP), nearly 24% of Lebanese live in complete destitution, and 52% of Lebanese are considered underprivileged.

Według Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP), blisko 24% Libańczyków żyje w całkowitym ubóstwie, a 52% Libańczyków uważanych jest za obywateli drugiej kategorii.

Member States are having trouble with tens of thousands of underprivileged migrants from North Africa, but Commissioner Malmström is preventing them from doing anything about it.

Państwa członkowskie mają kłopoty z dziesiątkami tysięcy upośledzonych społecznie imigrantów z Afryki Północnej, a pani komisarz Malmström zabrania im robić cokolwiek w tej sprawie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.