Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "ulcer"

 

"ulcer" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 264

ulcer {rzeczownik}

ulcer {rzecz.} [med.] (też: abscess)

wrzód {m.} [med.]

a medical condition that puts you at risk of internal bleeding (such as a stomach ulcer)

stan chorobowy, który powoduje ryzyko wewnętrznego krwawienia (np. wrzód żołądka)

Gastrointestinal Disorders: constipation, gastric ulcer, oesophagitis

Zaburzenia żołądkowo- jelitowe: zaparcie, wrzód żołądka, zapalenie przełyku

Nausea, vomiting, diarrhoea, dyspepsia, abdominal pain Gastric ulcer

Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha Wrzód żołądka

Nausea Gastrointestinal disturbances, vomiting, gastrointestinal ulcer, severe hypomagnesaemia

Nudności Zaburzenia żołądkowo- jelitowe, wymioty, wrzód przewodu pokarmowego, ciężka hipomagnezemia

What I'm about to show you is a diabetic ulcer.

To, co zaraz wam pokażę, to wrzód cukrzycowy.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "ulcer":

 

Podobne tłumaczenia

"ulcer" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ulcer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Treatment of duodenal and gastric ulcer confirmed by endoscopy or radiography

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka, potwierdzonego endoskopowo lub

omeprazol, lansoprazol or cimetidine, used to prevent and to treat stomach ulcers

omeprazol, lanzoprazol lub cymetydyna stosowanych w zapobieganiu i leczeniu choroby

Tracleer is intended to reduce the number of new digital ulcers that are formed.

Tracleer ma na celu zmniejszenie liczby nowo powstałych owrzodzeń na palcach.

duodenal ulcer, haemorrhage gastritis, vomiting, nausea, constipation, flatulence

zapalenie żołądka, wymioty, nudności, zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów

Oesophageal or gastric varices or patients with oesophageal ulcers > 1 cm in diameter.

Żylaki przełyku lub żołądka bądź pacjenci z owrzodzeniami żołądka o średnicy > 1 cm

Oesophageal or gastric varices or patients with oesophageal ulcers > 1 cm in diameter.

− Żylaki przełyku lub żołądka bądź pacjenci z owrzodzeniami żołądka o średnicy > 1 cm

Do not use in dogs suffering from gastrointestinal ulceration or with hepatic disease.

Nie stosować u psów cierpiących na owrzodzenie żołądkowo- jelitowe i choroby wątroby.

Ulcerative stomatitis Stomatitis Abdominal pain Dyspepsia Constipation Flatulence

Zapalenie jamy ustnej Ból w jamie brzusznej Niestrawność Zaparcie Wzdęcie

if you have ulceration and inflammation of the colon (severe ulcerative colitis)

jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie i zapalenie jelita grubego (ciężkie wrzodziejące

Uncommon: peptic ulcer reactivated, gastrointestinal disorder, constipation

Niezbyt często: nawrót choroby wrzodowej żołądka, choroba przewodu pokarmowego, zaparcie

the diagnosis of ulcers of the duodenum or stomach and inflammation of the gullet due to

rozpoznanie choroby wrzodowej dwunastnicy lub żołądka oraz zapalenia przełyku powinno

Solid dosage forms of the tetracyclines may cause oesophageal irritation and ulceration.

Tetracykliny w postaci stałej mogą spowodować podrażnienia oraz owrzodzenia przełyku.

Other treatments for ulcers or heartburn may also reduce the effectiveness of ORACEA and

Inne leki na owrzodzenie żołądka lub zgagę również mogą obniżyć skuteczność leku ORACEA

a stomach ulcer with Lansoprazol-CT, the possibility of a malignant stomach tumour should

w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania

You should not apply other topical medicines on your ulcer while using REGRANEX.

W trakcie terapii lekiem REGRANEX nie należy stosować w miejscu owrzodzenia innych leków.

If you have ulcerative colitis you will first be given other medicines.

W przypadku wrzodziejącego zapalenie jelita grubego najpierw podaje się inne leki.

a stomach ulcer with Lansoprazol-ratiopharm, the possibility of a malignant stomach tumour

w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania

a stomach ulcer with Lansoprazol AbZ, the possibility of a malignant stomach tumour should

w przypadku choroby wrzodowej żołądka należy wykluczyć możliwość występowania

Treatment or prevention of duodenal or stomach ulcer in patients requiring continued NSAID

Leczenie lub zapobieganie chorobie wrzodowej dwunastnicy lub żołądka u pacjentów

Only saline sodium chloride solution or water should be used to clean the ulcer.

W celu przemycia owrzodzenia należy używać fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub wody.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

ugliest · ugliness · ugly · uh · uh-huh · UK · Ukraine · Ukrainian · Ukrainie · ulan · ulcer · ulceration · ullage · ulna · ULSI · Ulster · ulterior · ultimate · ultimately · ultimatum · ultradistal

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.