angielsko-polskie tłumaczenie słowa "tube"

EN tube angielskie tłumaczenie

tube {rzecz.}
PL

PLtuby polskie tłumaczenie

tuby {niemęskoos.}
EN

EN tube
volume_up
{rzeczownik}

tube (też: horn, megaphone)
tube (laminate) tube (laminate) tube (laminate) tube (laminate) tube (laminate) tube (laminate)
Rodzaj opakowania Tuba laminowana Tuba laminowana Tuba laminowana Tuba laminowana Tuba laminowana Tuba laminowana
ointment 5 g x 1 tube 10 g x 1 tube 15 g x 1 tube
maść 5 g x 1 tuba 10 g x 1 tuba 15 g x 1 tuba
sachets 1 tube 1 tube 1 tube
tube (też: snorkel, schnorkel)
The tube from the injector to the patient (patient's tube) must be changed after every examination.
Po każdym badaniu należy wymienić rurkę łączącą wstrzykiwacz i pacjenta (rurka łącząca pacjenta).
This is called a cycle valve tube.
an abnormal tube-like connection or passage between the windpipe and the gullet, or between
u pacjenta występuje nieprawidłowe połączenie lub przejście w kształcie rurki między tchawicą
tube (też: conduit, pipe, piping)
Here, she's trying to get a piece of meat out of a tube.
Tutaj Betty próbuje wydostać kawałek mięsa z rury.
On the left you can see a lava tube forming at a recent eruption -- Mount Etna in Sicily -- and this is the way these tubes form.
Widzimy powstawanie rury lawowej w niedawnej erupcji sycylijskiej Etny. ~~~ Tak powstają te rury.
The way you normally build a system right now is you have a tube stack that has to be launched from the ground, and resist all kinds of aerodynamic forces.
Na dzień dzisiejszy buduje się system w ten sposób, że jest rura, która jest wyrzucona z powierzchni Ziemi i która stawia opór wszystkim rodzajom sił aerodynamicznych.
tube
Each unit dose (tube) of STRONGHOLD delivers
Każda dawka (tubka) preparatu STRONGHOLD zawiera:
Each unit dose (tube) of STRONGHOLD delivers:
Każda dawka (tubka) STRONGHOLDU zawiera:
Pull off the cap from the top of the tube.
tube (też: the tube)

Przykłady użycia - "tube" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPlus, now with YouTube, that connection's not even limited to the room we're in.
A teraz, kiedy mamy You Tube nie jesteśmy ograniczeni do jednego pokoju.
EnglishYou see them on YouTube, in dance competitions, film festivals and more.
Zobaczycie ich na YouTube, w konkursach tanecznych, na festiwalach filmowych itd.
EnglishIf Isaac Newton had done YouTube videos on calculus, I wouldn't have to.
Gdyby tylko Izaak Newton zrobił film o różniczkowaniu, ja nie musiałbym tego robić.
EnglishKeep the dosing tube in the outer carton in order to protect from light.
Przechowywać tubkę dozującą w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
EnglishApply the tip of the STRONGHOLD tube directly to the skin without massaging.
Wycisnąć tubkę preparatu bezpośrednio na odsłoniętą skórę bez wcierania.
EnglishThey finally hit a wall; they couldn't shrink the vacuum tube any more and keep the vacuum.
Aż doszli do ściany. ~~~ Nie umieli zmniejszyć lampy i zachować w niej próżni.
EnglishAnd we did video clips -- you can see them if you go to YouTube/Kenyatoons.
Nakręciliśmy wideoklipy. ~~~ Możecie je obejrzeć na YouTube/KenyaTunes.
Englishml oral solution in a tube pack size of 1 tube pack size of 10 tubes
ml roztworu w tubce opakowanie zawierające 1 tubkę opakowanie zawierające 10 tubek
EnglishThe oral solution is packaged with an oral dosing syringe in a plastic tube container.
Roztwór doustny jest pakowany ze strzykawką dozującą umieszczoną w plastikowym pojemniku.
EnglishRotaTeq is an oral vaccine, presented as a solution in a single dose tube.
RotaTeq to doustna szczepionka w formie roztworu w jednodawkowej tubce.
EnglishAnd out of the tops of these tube worms are these beautiful red plumes.
Z górnych części rurkoczułkowców wyrastają te piękne czerwone pióropusze.
EnglishThe oral solution is packaged with an oral dosing syringe in a plastic tube container.
Roztwór doustny pakowany jest ze strzykawką dozującą, umieszczoną w plastikowym pojemniku.
EnglishThis is given 3 times a week by injection into a vein or a tube that goes into a vein.
Podawana jest 3 razy w tygodniu przez wstrzyknięcie do żyły lub podanie przewodem do żyły.
EnglishThis is given twice a week by injection into a vein or a tube that goes into a vein.
Podawana jest dwa razy w tygodniu przez wstrzyknięcie do żyły lub podanie przewodem do żyły.
EnglishIf you have ever had problems with your oesophagus (the tube connecting your mouth to your
Jeśli kiedykolwiek występowały dolegliwości dotyczące przełyku (przewodu łączącego jamę
EnglishThis is an old bicycle tube, which gives you a broad rubber band, two safety pins.
To jest stara dętka, z której mamy szeroką gumę, i dwie agrafki.
EnglishThe tip of the tube should not come into contact with the wound or any other surface.
Należy dokładnie umyć ręce przed zastosowaniem preparatu REGRANEX.
EnglishStore in a refrigerator Keep the dosing tube in the outer carton in order to protect from light.
Przechowywać tubkę dozującą w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
EnglishRight now there are 48 hours of video being uploaded to YouTube every single minute.
Obecnie, w każdej minucie na Youtube wgrywa się 48 godzin filmu.
EnglishThis young man posted a video of him abusing his cat on YouTube.
Pewien młody człowiek wrzucił na YouTube filmik na którym znęca się nad swoim kotem.