Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "troubleshooting"

 

"troubleshooting" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-29 z 30

troubleshooting {rzeczownik}

Troubleshooting Problem A.

Rozwiązywanie problemów Problem A.

troubleshooting {rzecz.} [komp.]

testowanie {n.} [komp.]

troubleshooting {rzecz.} [komp.]

usuwanie błędów {n.} [komp.]

troubleshooting {rzecz.} [techn.]

usuwanie usterek {n.} [techn.]

troubleshooting {rzecz.} [komp.]

to troubleshoot {czasownik}

to troubleshoot {czas.} (też: to solve problems)

To see our recommended settings or troubleshoot POP issues, click the name of your mail client or wireless device below.

Aby zobaczyć zalecane przez nas ustawienia lub rozwiązać problemy z protokołem POP, kliknij poniżej nazwę swojego klienta poczty lub telefonu.

to troubleshoot {czas.} [techn.]

usunąć usterki {czas.} [techn.]

to troubleshoot {czas.} [techn.]

usuwać usterki {czas.} [techn.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "troubleshoot":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "troubleshooting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Learn more about troubleshooting order-related issues.

Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z zamówieniami.

If after upgrading to Flash, you're still unable to play the videos please continue troubleshooting...

Problemy z filmami możesz też zgłaszać, kopiując informacje debugowania i zamieszczając je na naszym forum.

Please see our help center for more troubleshooting information about why ads may not be appearing on your site:

Zapraszamy do naszego Centrum Pomocy celem rozwiązania ewentualnych problemów z wyświetlaniem reklam:

If our Common Errors and Troubleshooting tabs haven't addressed your issue, check our Other Issues tab.

Jeśli nadal masz problemy, postępuj zgodnie z naszymi szczegółowymi instrukcjami, aby podjąć próbę ich rozwiązania.

You may be able to address Google Toolbar issues on your own by following these common troubleshooting steps.

Problemy z paskiem narzędzi Google Toolbar można niekiedy rozwiązać samodzielnie, wykonując typowe, określone w tym celu kroki.

Advanced troubleshooting options

Kliknij tutaj, aby wyświetlić film wideo na temat sprawdzania poprawności kodu śledzenia

Troubleshooting alarms

alarmy wykrywania usterek

If you've already installed Toolbar but it's not displaying, try the troubleshooting steps below to resolve the issue.

Jeśli pasek narzędzi Toolbar został już zainstalowany, ale nie jest wyświetlany, spróbuj wykonać poniższą procedurę rozwiązywania problemów.

Even though every issue is unique, we've learned that these few troubleshooting techniques work pretty well for a broad range of issues.

Każdy problem jest inny, ale z doświadczenia wiemy, że tych kilka technik rozwiązywania problemów jest skutecznych w przypadku większości z nich.

See our storage troubleshooting steps for more information. ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Więcej informacji można znaleźć, przeglądając kroki rozwiązywania problemów z przestrzenią dyskową.

In most cases signing in from the web should resolve the issue, but you may also want to try these troubleshooting tips:

W większości przypadków zalogowanie się z internetu powinno rozwiązać problem, ale można spróbować także następujących metod rozwiązywania problemów:

Should the problem continue, please try all the troubleshooting steps for when Google Mail is slow.

Jeśli problem będzie się powtarzać, wykonaj wszystkie kroki procedury rozwiązywania problemów stosowane w sytuacji, gdy Google Mail działa zbyt wolno.

If these programs don't resolve the problem, you might want to try an advanced troubleshooting program such as HijackThis.

Jeśli użycie tych programów nie rozwiąże problemu, zalecamy skorzystanie z zaawansowanego programu do rozwiązywania problemów, takiego jak HijackThis.

This is true even if the user then navigates to another page of your site that is being tracked. ~~~ For more troubleshooting information, please read:

Dzieje się tak nawet wtedy, gdy użytkownik przejdzie następnie na inną stronę witryny, która już jest śledzona.

See our storage troubleshooting steps for more information. ~~~ Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience

Więcej informacji można znaleźć, przeglądając kroki rozwiązywania problemów z przestrzenią dyskową.

If the suggested programs don't resolve the problem, you might want to try an advanced troubleshooting program such as HijackThis.

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu przy użyciu tych programów, możesz wypróbować zaawansowany program do rozwiązywania problemów, taki jak HijackThis.

What he was was a decathlete of nation-building, of problem-solving, of troubleshooting in the world's worst places and in the world's most broken places.

Był gorącym zwolennikiem konsolidacji narodu, rozwiązywania problemów, w najbardziej beznadziejnych miejscach na ziemi i najbardziej zniszczonych.

The log file records events in the unit and can be a useful diagnostic tool when troubleshooting.

W pliku dziennika są rejestrowane informacje o zdarzeniach występujących w urządzeniu, które stanowią przydatne dane diagnostyczne podczas rozwiązywania problemów.

When I'm out troubleshooting equipment or problems with something in a plant, they don't seem to be able to figure out, "Do I have a training people issue?

Kiedy badam problem z czymś w hodowli, Kiedy badam problem z czymś w hodowli, nikt zwykle nie rozumie, czy to problem z pracownikami, czy może coś nie tak z wyposażeniem.

The tabs above have information on getting set up, as well as troubleshooting tips for the common problems users face.

Karty powyżej zawierają informacje na temat konfigurowania modułu pobierania poczty oraz informacje pomagające w rozwiązywaniu typowych problemów, które napotykają użytkownicy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

trotter · troubadour · trouble · trouble-free · trouble-maker · trouble-making · troubled · troublemaker · troubles · troubleshooter · troubleshooting · troublesome · trough · trouncing · troup · troupe · trouper · trousers · trout · trove · trowel

W słowniku rosyjsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.