Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "tray"

 

"tray" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 37

tray {rzeczownik}

tray {rzecz.} (też: salver, coaster)

taca {f.}

A separate needle to give the injection is also included in the tray.

Taca zawiera również oddzielną igłę do podania wstrzyknięcia.

Store in the original package (sealed plastic tray) in order to protect from light.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (szczelnie zamknięta taca plastikowa) w celu ochrony przed światłem.

The sealed plastic tray is damaged or opened.

Szczelnie zamknięta taca plastikowa jest uszkodzona lub otwarta.

Store in the original package (sealed plastic tray) in order to protect from light (see section 6.5).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (szczelnie zamknięta taca plastikowa) w celu ochrony przed światłem (patrz punkt 6. 5).

Check the blister tray contains:

Sprawdzić, czy taca zawiera:

tray {rzecz.} (też: salver)

tacka {f.}

The primary package is maintained sterile within a blister pack, comprised of two (inner and outer) plastic trays and lids.

Jałowe opakowanie jednostkowe we wnętrzu opakowania blistrowego składa się z podwójnej (zewnętrznej i wewnętrznej) plastikowej tacki i pokrywy.

tray {rzecz.} (też: container, compartment, storage container)

zasobnik {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"tray" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "tray" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Take one dose tray containing a pre-filled pen of Trudexa from the refrigerator.

Wyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Trudexa we wstrzykiwaczu.

Take one dose tray containing a pre-filled pen of Humira from the refrigerator.

Wyjąć z lodówki tackę zawierającą jedną dawką leku Humira we wstrzykiwaczu.

Remove the plastic tray from the box, peel back the paper cover, and remove the syringe.

Z pudełka należy wyjąć plastikową tackę, zdjąć papierową nakrywkę i wyjąć strzykawkę.

Remove glass syringe barrel from tray and check that it is not damaged.

Należy wyjąć szklaną ampułkę z pojemnika i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.

So why is it that until recently, this has been stuck in the Council's in-tray?

Czemu zatem aż do ostatniego czasu sprawa ta tkwiła wśród korespondencji przychodzącej Rady?

These vials are distributed to the hospital in a ten tray pack.

Fiolki są dostarczane do szpitali w opakowaniach zawierających po 10 sztuk.

(If not, don't use the dose tray and consult your pharmacist).

Należy używać wyłącznie wymienionych poniżej elementów zestawu.

Remove the plastic tray of MIRCERA from the box without peeling back the protective film.

Należy wyjąć plastikową tackę z ampułkostrzykawką Mircera z pudełka, nie odrywając folii ochronnej.

And then they see that there are peanuts here on the feeder tray, and they hop up and help themselves.

Potem widzą, że orzeszki leżą na tacce, podskakują i biorą je sobie.

Instructions for administration Remove glass syringe barrel from tray and check that it is not damaged.

Instrukcja użycia Należy wyjąć szklaną ampułkę z pojemnika i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.

The vials are maintained sterile within individual blisters and packaged together in an outer tray and box.

Jałowe fiolki są pakowane w indywidualne blistry, znajdujące się na tacy w pudełku.

Are you sure the Colonel doesn't want something on a tray?

Jesteś pewny, że Pułkownik nie chce czegoś na tacy?

The tray is sealed in a plastic foil pouch with a desiccant, which keeps the medicine dry and should not be eaten.

jest zabezpieczona torebką z folii, w której znajduje się środek pochłaniający wilgoć, utrzymujący lek be

Check the expiry date on the lid of the tray.

Sprawdzić datę ważności znajdującą się na folii tacy.

You see the autopsy table, morgue trays, x-ray machines and even used utensils, which you see on the autopsy table.

Widzimy stół do sekcji zwłok, szuflady na zwłoki, rentgen, a nawet zużyte narzędzia operacyjne na stole.

You may receive either a pack containing a tray with everything needed for the injection, or a single vial only.

Produkt występuje w postaci opakowania zawierającego wszystko co niezbędne do wykonania zastrzyku lub tylko pojedynczej fiolki.

Each syringe is packed in a sealed plastic tray which also contains one injection needle for intramuscular use.

Każda strzykawka jest umieszczona w szczelnie zamkniętej tacy plastikowej, która zawiera także jedną igłę do wstrzyknięcia domięśniowego.

To indicate that a process is still running, a Google Chrome icon will appear in the system tray on Windows and the dock on Mac.

O wciąż działającym procesie informuje ikona Google Chrome umieszczona na pasku zadań w systemie Windows lub w docku w systemie Mac OS X.

If there is insufficient Enbrel solution in the vial for the second dose, discard the vial and start again with a new tray.

Jeżeli w fiolce znajduje się niewystarczająca ilość roztworu do zastosowania drugiej dawki, należy wyrzucić fiolkę i otworzyć nowy zestaw.

Each syringe is packed in a sealed plastic tray, which also contains one injection needle for intramuscular use.

Każda strzykawka jest umieszczona w szczelnie zamkniętej tacy plastikowej, która zawiera również jedną igłę do wstrzyknięcia domięśniowego.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

travelog · travelogue · traversal · traverse · travertine · travesty · trawl · trawler · trawlerman · trawling · tray · traycloth · trayf · treacherous · treachery · treacle · tread · treadmill · treads · treason · treasure

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.