Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "trainer"

 

"trainer" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 26

trainer {rzeczownik}

trainer {rzecz.} (też: coach, sports coach)

trener {m.}

Höfig, who is also a licensed soccer trainer, believes in the power of the round leather ball to bring people together: „Soccer is the world’s first language.

Höfig, licencjonowany trener piłkarski, mocno wierzy w łączącą siłę okrągłej piłki: „Piłka nożna jest światowym językiem numer jeden.

trainer (shoe) {rzecz.} [Bryt.] (też: sneaker)

adidas {m.}

trainer {rzecz.} (też: handler)

treser {m.}

This is our team in Mozambique: one Tanzanian trainer, who transfers the skills to these three Mozambican fellows.

Jeden tanzański treser, który przekazuje swoje umiejętności trzem mozambijskim współpracownikom.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "trainer":

 

Podobne tłumaczenia

"trainer" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "trainer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They shall not be distributed among intermediaries, trainers or brochure publishers.

Nie można ich rozprowadzać wśród pośredników, instruktorów czy wydawców broszur.

And he is crying and he's yelling to my trainer who's trying to help me.

Płacze i wrzeszczy do mojej trenerki, która próbuje mi pomóc: ''Bonnie, chyba umrę.

And so they hire personal trainers; they're popping Cialis like breath mints.

Zatrudniają więc trenerów osobistych, łykają Cialis jak miętówki.

My wife doesn't need food -- she's a great trainer, much better than I am.

Moja żona nie potrzebuje wabika, jest lepszą trenerką ode mnie.

Still, “on-line training is only as good as the trainer,” points out Funk.

Jednakże: „Kurs online jest zawsze tylko tak dobry, jak sam nauczyciel“, twierdzi naukowiec Funke.

Like that. ~~~ This is a calf in captivity making an imitation of that trainer's whistle.

A to oswojony delfin, próbujący naśladować dźwięk gwizdka.

Minimum requirements for a qualified trainer are:

Minimalne wymaganie dla wykwalifikowanego instruktora:

The training course will take place at qualified training centres using qualified trainers.

Kurs szkoleniowy będzie prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów w odpowiednich ośrodkach szkoleniowych.

Young people will be able to take part in sporting pursuits only under the supervision of their trainers and parents.

Młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w zajęciach sportowych jedynie pod nadzorem swoich trenerów i rodziców.

There's a number of mines placed blindly, and the team of trainer and their rat have to find all the targets.

Jeśli zwierzę to osiągnie, dostaje licencję i jest certyfikowane jako gotowe do działań w terenie -- tak samo, jak psy.

The first one is training, including trainees and trainers from European and third countries.

Pierwszym ze wspomnianych obszarów są szkolenia, w tym z udziałem uczestników i wykładowców z Europy oraz krajów trzecich.

Sports experts, PE teachers and trainers must be given a greater role and respect in their implementation.

Ich wdrażanie musi się odbywać przy większym udziale specjalistów sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów.

And the robot spoke with a synthetic voice to engage you in a coaching dialogue modeled after trainers and patients and so forth.

Robot używa syntetycznej mowy by rozmawiać naśladując trenerów i ich klientów. ~~~ by rozmawiać naśladując trenerów i ich klientów.

As director, Stückl is also always the choirmaster and trainer, a keen, close-up circus director.

Będąc reżyserem, Stückl jest zawsze również kimś w rodzaju kapelmistrza, pogromcy zwierząt i żarliwego, troskliwego dyrektora cyrku.

There is a need for well-qualified trainers in adult education as well as specific programmes of courses in adult education.

Istnieje zapotrzebowanie na szkoleniowców dobrze wykwalifikowanych w kształceniu dorosłych, a także na szczególne programy kursów w tym zakresie.

From now on, there is a need for much discussion between trainers, teachers and training institutions, as we go into the details.

Od tej chwili przy omawianiu szczegółów potrzeba będzie szerokiej dyskusji pomiędzy personelem szkolącym, nauczycielami i instytucjami szkoleniowymi.

I think it is wrong for us in the EU to send European industry out onto the world market with leaden shoes while our American friends are in trainers in India.

Uważam, że błędem jest wysyłanie przemysłu europejskiego na rynek światowy w ołowianych butach, podczas gdy nasi amerykańscy przyjaciele noszą buty sportowe w Indiach.

I fully support Article 50 of the report, which calls on the Commission to promote the European mobility of physical education teachers and trainers.

W pełni popieram artykuł 50 sprawozdania, w którym zawarto wezwanie do Komisji o propagowanie przemieszczania się nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów w obrębie Europy.

At the same time, we must remember to ensure the security of those we send to Afghanistan - the trainers and members of the armed forces whose job it is to see that these plans are put into effect.

Jednocześnie musimy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa naszym wysłannikom - szkoleniowcom i przedstawicielom sił zbrojnych dbających o wprowadzenie w życie powyższych planów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.