Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to torment"

 

"to torment" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-65 z 65

to torment {czasownik}

to torment [tormented|tormented] {czas.} (też: to tire, to vex, to harrow, to pang)

to torment [tormented|tormented] {czas.} (też: to obsess, to chase, to persecute, to pursue)

prześladować {czas. ndk}

to torment [tormented|tormented] {czas.} (też: to agonize, to abuse, to martyr, to overstrain)

zamęczać {czas. ndk}

to torment [tormented|tormented] {czas.} (też: to plague)

katować (pytaniami) {czas. ndk}

to torment [tormented|tormented] {czas.} (też: to distress, to grind, to vex, to wrack)

art thou come hither to torment us before the time?

Przyszedłeś tu przed czasem, dręczyć nas?
skatować (pytaniami) {czas. ndk}

to torment [tormented|tormented] {czas.} (też: to pester, to martyr)

zadręczyć {czas.}

to torment [tormented|tormented] {czas.} (też: to harrow)

udręczyć {czas.}
  pastwić się {czas. zwr.}

torment {rzeczownik}

torment {rzecz.} (też: agony, ordeal)

męka {f.}

torment {rzecz.} (też: anguish, tribulation)

udręka {f.}

As remote sensing methods develop, it is to be hoped that they will help reduce the bureaucracy which is a continual torment to farmers.

Ponieważ metody teledetekcji rozwijają się, można mieć nadzieję, że pomogą one w zredukowaniu biurokracji, która jest stałą udręką rolników.

torment {rzecz.} (też: torture, bugger)

torment {rzecz.} (też: anguish)

torment {rzecz.} (też: torture)

katusza {f.}

torment {rzecz.} (też: torture)

kaźń {f.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "torment":

 

Podobne tłumaczenia

"to torment" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to torment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We are tormented by the fact that our little Madeleine... is so full of hate.

Jesteśmy dręczeni faktem, iż nasza mała Madeleine... jest taka pełna nienawiści.

The current inflation rates in Europe are tormenting policymakers and citizens.

Aktualne tempo wzrostu inflacji w Europie jest zmorą dla polityków i zwykłych obywateli.

And in Hades he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.

A będąc w piekle, podniósłszy oczy swe, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka, i Łazarza na łonie jego.

In some way the eternal God must be able to enter into the souls of human beings and experience the torment within.

W jakiś sposób wiekuisty Bóg musi być w stanie przenikać do dusz ludzkich i doświadczać cierpień wewnątrz nich.

We should keep this in mind when we take account of the torments women have to endure in armed conflicts.

Powinniśmy o tym pamiętać, gdy rozpatrujemy męczarnie, przez jakie przechodzą kobiety w okresie konfliktów zbrojnych.

And that is an escape from his tormented state.

Zrozumiałem, że to właśnie istota sztuki.

I adjure thee by God, torment me not.

Poprzysięgam cię przez Boga, abyś mię nie trapił.

My dreams are like torment.

Me sny są jak męczarnie.

So we may consider that the more those are invading our mind, and, like a chain reaction, the more we feel miserable, we feel tormented.

Im bardziej wdzierają się do naszego umysłu, tym bardziej, jak w reakcji łańcuchowej, czujemy się udręczeni.

and saying, Lord, my servant lieth in the house sick of the palsy, grievously tormented.

I mówiąc: Panie

The very least we should do is try to empathise with the traumas and torment of those who have to live with a raw memory of a crime, who have to live without their loved ones.

Powinniśmy przynajmniej spróbować wzbudzić w sobie empatię dla urazów i cierpień tych, którzy muszą żyć z okrutnym wspomnieniem zbrodni, którzy muszą żyć bez swoich bliskich.
 

Wyniki z forum

"to torment" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

topping · tops · topside · topsoil · topspin · topsy-turvy · toque · Torah · torc · torch · torment · tormented · tormentor · torn · torn-up · tornado · Toronto · torpedo · torpid · torpor · torque

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.