Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "tongue"

 

"tongue" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 150

tongue {rzeczownik}

tongue {rzecz.} (też: language, lingo, parlance)

język {m.}

For thine iniquity teacheth thy mouth, And thou choosest the tongue of the crafty.

Albowiem pokazują nieprawość twą usta twoje, chociażeś sobie obrał język chytrych,

And my tongue shall talk of thy righteousness [And] of thy praise all the day long.

A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoję, i na każdy dzień chwałę twoję.

I have some important remarks to make now and I shall change to my mother tongue.

Mam teraz do przekazania kilka ważnych uwag i dlatego przejdę na mój język ojczysty.

The north wind bringeth forth rain: So doth a backbiting tongue an angry countenance.

Jako wiatr północny deszcz przynosi: tak przynosi twarz gniewliwą język uszczypliwy.

Surely my lips shall not speak unrighteousness, Neither shall my tongue utter deceit.

Nie będą mówiły wargi moje nieprawości, a język mój nie będzie powiadał zdrady.

tongue {rzecz.} [bud.]

piórko {n.} [bud.] [zdr.]

tongue {rzecz.}

ozór {m.}

tongue {rzecz.} [gastr.]

ozorek {m.} [gastr.]

tongue {rzecz.} [sport.]

język (łyżwy) {m.} [sport.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "tongue":

 

Podobne tłumaczenia

"tongue" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "tongue" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jehovah will cut off all flattering lips, The tongue that speaketh great things;

Każdy mówi kłamstwo z bliźnim swoim: usty pochlebnemi, dwojakiem sercem mówią.

They have sharpened their tongue like a serpent; Adders' poison is under their lips.

Którzy myślą złe rzeczy w sercu , a na każdy dzień zbierają się na wojnę.

Who have whet their tongue like a sword, And have aimed their arrows, even bitter words,

Skryj mię przed skrytą radą złośników, przed zbuntowaniem czyniących nieprawość.

Mr President, you have encouraged everyone to use their mother tongue.

Panie przewodniczący! Zachęcał pan wszystkich do używania ojczystego języka.

Put the tablet on the tongue as soon as it is removed from the packaging.

Delikatnie wypchną tabletkę blistra z 4. Umieś tabletkę jamie ustnej.

Romania offers ethnic minorities wide-ranging instruction in their mother tongue.

Rumunia oferuje mniejszościom etnicznym szeroki zakres nauczania w ich ojczystych językach.

However, it would probably be easier if I change to my mother tongue, which I shall now do.

Łatwej będzie mi to jednak wyrazić w moim języku ojczystym, na który teraz przejdę.

pyrexia (fever), asthenia, fatigue oedema, pain, chills, malaise tongue oedema, face oedema

podwyższona temperatura ciała (gorączka), astenia, uczucie zmęczenia

Too much growth hormone can cause greater than normal growth of ears, nose, lips, tongue and

Zbyt duża dawka hormonu wzrostu może spowodować nadmierny wzrost uszu, nosa, warg,

Destroy, O Lord, [and] divide their tongue; For I have seen violence and strife in the city.

Pospieszyłbym, abym uszedł przed wiatrem gwałtownym, i przed wichrem.

Your mouth should be empty before placing the tablet on the tongue.

Jama ustna powinna być pusta przed umieszczeniem tabletki na ję zyku.

Your mouth should be empty before placing the tablet on the tongue.

Jest to szczególnie waż w przypadku leków przeciwko chorobie Parkinsona.

They're supposedly tongue-in-cheek, but they're actually dangerous.

Te tytuły mogą wydawać się żartobliwe, ale tak naprawdę są niebezpieczne.

My heart was hot within me; While I was musing the fire burned: [Then] spake I with my tongue:

Zaniemiałem milcząc; zamilknąłem i w dobrej sprawie; ale boleść moja bardziej się wzmagała.

In Slovakia, the indigenous Hungarian population are punished if they use their mother tongue.

W Słowacji rdzennie węgierska ludność jest karana za używanie języka ojczystego.

Children have the right to speak with their parents in their mother tongue.

Dzieci mają prawo porozumiewać się z rodzicami w ojczystym języku.

It wants to be chanted out loud, to sound its music in the ear and on the tongue.

Musi być głośno wyśpiewany by zabrzmieć muzyką w uszach i ustach.

In Romania, minorities can address courts in their mother tongue.

W Rumunii przedstawiciele mniejszości mogą zwracać się do sądu w swoim języku ojczystym.

Mr Leinen, you are absolutely right: it was a slip of the tongue.

Panie pośle Leinen! Ma pan całkowitą rację: to było z mojej strony przejęzyczenie.

(HU) Mr President, I am speaking in my mother tongue, Hungarian.

(HU) Panie przewodniczący! Mówię w swoim ojczystym języku, węgierskim.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

tomtit · ton · tonal · tonality · tonation · tone · tone-deaf · toner · Tonga · tongs · tongue · tongue-depresser · tongue-in-cheek · tonic · tonight · tonnage · tonne · tonner · tonnes · tons · tonsil

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.