Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "tongue"

 

"tongue" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 74

tongue {rzeczownik}

tongue {rzecz.} (też: language, lingo, parlance)

język {m.}

And my tongue shall talk of thy righteousness [And] of thy praise all the day long.

A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoję, i na każdy dzień chwałę twoję.

Surely my lips shall not speak unrighteousness, Neither shall my tongue utter deceit.

Nie będą mówiły wargi moje nieprawości, a język mój nie będzie powiadał zdrady.

The lip of truth shall be established for ever; But a lying tongue is but for a moment.

Wargi prawdomówne utwierdzone będą na wieki; ale króciuchno trwa język kłamliwy.

More to the point, not all scientists in this world have English as their mother tongue.

Poza tym język angielski nie jest językiem ojczystym wszystkich naukowców tego świata.

Let my tongue sing of thy word; For all thy commandments are righteousness.

Opowiadać będzie język mój wyroki twoje; bo wszystkie przykazania twoje są sprawiedliwość.

tongue {rzecz.} [bud.]

piórko {n.} [bud.] [zdr.]

tongue {rzecz.}

ozór {m.}

tongue {rzecz.} [gastr.]

ozorek {m.} [gastr.]

tongue (of bell) {rzecz.} (też: heart)

serce {n.}

The tongue of the righteous is [as] choice silver: The heart of the wicked is little worth.

Srebro wyborne jest język sprawiedliwego; ale serce niezbożnych za nic nie stoi.

Therefore my heart was glad, and my tongue rejoiced; Moreover my flesh also shall dwell in hope:

Przetoż rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, nadto i ciało moje odpocznie w nadziei;

And the heart of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.

Serce głupich zrozumie umiejętność, a język jąkających się prędko i rzetelnie mówić będzie.

My strength is dried up like a potsherd; And my tongue cleaveth to my jaws; And thou hast brought me into the dust of death.

Rozpłynąłem się jako woda, a rozstąpiły się wszystkie kości moje; stało się serce moje jako wosk, zstopniało w pośród wnętrzności moich.

tongue (of land) {rzecz.} (też: naze, promontory, headland, foreland)

cypel {m.}

tongue {rzecz.} [sport.]

język (łyżwy) {m.} [sport.]

tongue {rzecz.} (też: language, speech, spoken language, oration)

mowa {f.}

Nay, but by [men of] strange lips and with another tongue will he speak to this people;

A wszakże jakoby nieznajomą mową, i językiem obcym mówił do ludu twego.

AC {rzeczownik}

comprehensive cover {rzecz.} [ubezp.]

  AC {n.} [ubezp.] (też: autocasco, auto-casco)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "tongue":

 

Podobne tłumaczenia

"tongue" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "tongue" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Who have whet their tongue like a sword, And have aimed their arrows, even bitter words,

Skryj mię przed skrytą radą złośników, przed zbuntowaniem czyniących nieprawość.

Put the tablet on the tongue as soon as it is removed from the packaging.

Delikatnie wypchną tabletkę blistra z 4. Umieś tabletkę jamie ustnej.

Too much growth hormone can cause greater than normal growth of ears, nose, lips, tongue and

Zbyt duża dawka hormonu wzrostu może spowodować nadmierny wzrost uszu, nosa, warg,

Destroy, O Lord, [and] divide their tongue; For I have seen violence and strife in the city.

Pospieszyłbym, abym uszedł przed wiatrem gwałtownym, i przed wichrem.

Your mouth should be empty before placing the tablet on the tongue.

Jama ustna powinna być pusta przed umieszczeniem tabletki na ję zyku.

Your mouth should be empty before placing the tablet on the tongue.

Jest to szczególnie waż w przypadku leków przeciwko chorobie Parkinsona.

They're supposedly tongue-in-cheek, but they're actually dangerous.

Te tytuły mogą wydawać się żartobliwe, ale tak naprawdę są niebezpieczne.

My heart was hot within me; While I was musing the fire burned: [Then] spake I with my tongue:

Zaniemiałem milcząc; zamilknąłem i w dobrej sprawie; ale boleść moja bardziej się wzmagała.

Mr Leinen, you are absolutely right: it was a slip of the tongue.

Panie pośle Leinen! Ma pan całkowitą rację: to było z mojej strony przejęzyczenie.

It wants to be chanted out loud, to sound its music in the ear and on the tongue.

Musi być głośno wyśpiewany by zabrzmieć muzyką w uszach i ustach.

Thy tongue deviseth very wickedness, Like a sharp razor, working deceitfully.

Gdy przyszedł Doeg Edomczyk, i oznajmił Saulowi, mówiąc: Dawid przyszedł do domu Achimelechowego.

I am sorry, I do not know whether Mr Coûteaux is still here, perhaps it was a slip of the tongue.

Przepraszam, nie wiem, czy pan Coûteaux nadal jest tutaj, może tylko mu się wymsknęło.

Keep thy tongue from evil, And thy lips from speaking guile.

Któż jest, co chce długo żyć, a miłuje dni, aby widział dobra?

So he goes down, and he's sticking his tongue out like this.

Musiał on zamknął oczy, to takie obrzydliwe, i ten zapach i wszystko.

They stick their tongue in there, called a proboscis, and they drink sugar water.

Wkładają tam języki, zwane trąbkami, i piją wodę z cukrem.

Put the tablet on the tongue as soon as it is removed from the packaging.

ą Zawiera laktozęjednowodnąSzczegół informacje, patrz zał

Tongue ulceration Gingivitis Hiccup Eructation Dry mouth

Zapalenie dziąseł Czkawka Odbijanie się Suchość w ustach

But I have a silver tongue with her when I am Francesca!

Ale, jako Franczeska mogę rozmawiać z nią jak długo chcę!

It can crumble so easily, but don't be afraid to stick your tongue out and taste it.

Łatwo się rozpuszcza ale nie należy bać się go próbować.

And there appeared unto them tongues parting asunder, like as of fire; and it sat upon each one of them.

I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

ton · tonal · tonality · tonation · tone · tone-deaf · toned · toner · Tonga · tongs · tongue · tongue-depresser · tongue-in-cheek · tongue-tied · tongue-twister · tonic · tonicity · tonight · tonnage · tonne · tonner

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.