angielsko-polskie tłumaczenie słowa "thicker"

EN thicker angielskie tłumaczenie

thicker {st. wyż.}
PL
thick {przym.}

EN thicker
play_circle_outline
{stopień wyższy}

thicker (też: fatter)
Thickness – The thicker the material, the less paper per roll, resulting in fewer documents that can be printed before the roll needs to be changed.
Grubość – Im grubszy jest materiał, tym mniej papieru w rolce, przez co wymiana rolki będzie konieczna po wydrukowaniu mniejszej liczby dokumentów.
And as you can see, large amounts of the brain are not purple, showing that if one person has a thicker bit of cortex in that region, so does his fraternal twin.
Jak widzicie, duże obszary mózgu nie są fioletowe, wskazując, że gdy jedna z osób ma grubszy fragment kory w tym miejscu, to samo znajdziemy u jej brata lub siostry.

Synonimy (angielski) dla "thick":

thick

Przykłady użycia - "thicker" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishblood is thicker than water
Englishblood is thicker than water
English(EL) Madam President, a black cloud, which is getting thicker and thicker, has been spreading over Europe recently.
(EL) Pani Przewodnicząca! Nad Europą gromadzą się ostatnio czarne chmury.
English. ~~~ We can use thicker, younger, better tissues than you might have injured in your knee, or that you might have when you're 40, 50 or 60.
Możemy to wykorzystać, używając grubszych, młodszych, lepszych tkanek niż te, które zostały uszkodzone w kolanie, albo te u 40- czy 60-latków.