Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "their"

 

"their" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 12885

their {zaimek}

their {zaim.} (też: theirs, them)

ich {zaim.}

If we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.

Jeśli pozbawimy ich źródła utrzymania, nie będą one miały szansy na przetrwanie.

Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.

Ich praca przynosi gospodarce takie same korzyści, jak praca osób zatrudnionych.

I therefore urge the Commission to carry out a study to evaluate their effects.

Dlatego wzywam Komisję do przeprowadzenia badania służącego ocenie ich skutków.

Their piglets then become immunised when they drink the colostrum (first milk).

Ich prosięta stają się wówczas uodpornione po wypiciu siary (pierwszego mleka).

And their villages were Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities;

A wsi ich były: Etam, i Hain, Remnon, i Tochen i Asan przy tych pięciu miastach;
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"their" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "their" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But small and medium-sized enterprises in Europe should have their own standard.

Ale małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie powinny mieć swój własny standard.

They therefore often solve their current financial problems through giving birth.

Wydając na świat dzieci, często rozwiązują oni swoje bieżące problemy finansowe.

Solutions should be used within 4 hours of their removal from the refrigerator.

Po wyjęciu z lodówki roztwór należy podać nie później niż przed upływem 4 godzin.

And they were moving and grinding and moving their arms up and down each other.

Poruszali się, ocierali, jeżdżąc sobie ręką nawzajem po ramionach w górę i dół.

In this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.

W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.

If the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.

Jeśli obywatele szwedzcy zmienia zdanie, kwestia może być ponownie podniesiona.

At the same time the Greek people elect their members to the European parliament.

Równocześnie Grecy wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.

Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.

Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.

Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.

I am also of the opinion that women have rights over their own bodies and health.

Jestem również zdania, że kobiety mają prawo decydować o swoim ciele i zdrowiu.

Traffic jams certainly do not make towns and their centres in any way attractive.

Korki z pewnością w żaden sposób nie czynią miasta ani jego centrum atrakcyjnym.

People were tracking their food via Twitter, their kids' diapers on their iPhone.

Ludzie pilnowali diety przez Twittera, liczyli zużyte pieluszki na iPhone'ach.

Is it not their responsibility, first and foremost, to educate their own children?

Czy to nie do nich przede wszystkim należy obowiązek kształcenia własnych dzieci?

At the same time, the big producer countries have only increased their production.

Jednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.

Add iniquity unto their iniquity; And let them not come into thy righteousness.

Bo tego, któregoś ty ubił, prześladują, a o boleści poranionych twoich rozmawiają.

And the way they deal with their conflicts rapidly spreads to other countries.

Sposób, w jaki te konflikty są rozwiązywane szybko przenosi się na inne kraje.

They fly, not with rotating components, so they fly only by flapping their wings.

Latają, nie dzięki obracającym się częściom, ale dzięki uderzeniom skrzydłami.

Everyone here in this room knows that such societal processes take their time.

Każda osoba na tej sali wie, że omawiane procesy społeczne zabierają sporo czasu.

I should like to ask my fellow members to place their trust in this directive.

Pragnę zwrócić się do kolegów posłów z prośbą o poparcie przedmiotowej dyrektywy.

In the United Kingdom nurses and teachers face cuts in their pay and pensions.

W Wielkiej Brytanii pielęgniarkom i nauczycielom zmniejszono płace i emerytury.
 

Wyniki z forum

"their" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

theatre · theatregoer · theatrical · Thebe · theca · thecal · thee · theft · thegn · theine · their · theirs · theism · theist · theistic · them · thematic · thematics · theme · themes · themselves

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.