Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "their"

 

"their" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 13345

their {zaimek}

their {zaim.} (też: theirs, them)

ich {zaim.}

If we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.

Jeśli pozbawimy ich źródła utrzymania, nie będą one miały szansy na przetrwanie.

Very often their qualifications are not recognised by employers or institutions.

Bardzo często ich kwalifikacje nie są uznawane przez pracodawców lub instytucje.

Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.

Ich praca przynosi gospodarce takie same korzyści, jak praca osób zatrudnionych.

Working with residents, getting them out of their homes, so they don't get ill.

Pracowaliśmy z mieszkańcami, wyprowadzając ich z ich domów, żeby nie chorowali.

I therefore urge the Commission to carry out a study to evaluate their effects.

Dlatego wzywam Komisję do przeprowadzenia badania służącego ocenie ich skutków.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"their" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "their" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But small and medium-sized enterprises in Europe should have their own standard.

Ale małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie powinny mieć swój własny standard.

Solutions should be used within 4 hours of their removal from the refrigerator.

Po wyjęciu z lodówki roztwór należy podać nie później niż przed upływem 4 godzin.

And they were moving and grinding and moving their arms up and down each other.

Poruszali się, ocierali, jeżdżąc sobie ręką nawzajem po ramionach w górę i dół.

Hospitals, for instance, have medicines but no spare parts for their equipment.

Szpitale, na przykład, mają leki, lecz brakuje im części zamiennych do sprzętu.

In this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.

W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.

As you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.

Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.

Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.

Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.

If the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.

Jeśli obywatele szwedzcy zmienia zdanie, kwestia może być ponownie podniesiona.

Weakened and indebted states do not have the capacity to protect their citizens.

Osłabione i zadłużone państwa nie mają możliwości, by chronić swoich obywateli.

At the same time the Greek people elect their members to the European parliament.

Równocześnie Grecy wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

I am also of the opinion that women have rights over their own bodies and health.

Jestem również zdania, że kobiety mają prawo decydować o swoim ciele i zdrowiu.

Of course, it is up to individual nations how they involve their own parliaments.

Oczywiście od poszczególnych krajów zależy, jak będą angażować swoje parlamenty.

They therefore often solve their current financial problems through giving birth.

Wydając na świat dzieci, często rozwiązują oni swoje bieżące problemy finansowe.

Traffic jams certainly do not make towns and their centres in any way attractive.

Korki z pewnością w żaden sposób nie czynią miasta ani jego centrum atrakcyjnym.

People were tracking their food via Twitter, their kids' diapers on their iPhone.

Ludzie pilnowali diety przez Twittera, liczyli zużyte pieluszki na iPhone'ach.

We know the average American physician interrupts their patient in 14 seconds.

Wiemy, że przeciętny amerykański lekarz przerywa swoim pacjentom co 14 sekund.

And the way they deal with their conflicts rapidly spreads to other countries.

Sposób, w jaki te konflikty są rozwiązywane szybko przenosi się na inne kraje.

They fly, not with rotating components, so they fly only by flapping their wings.

Latają, nie dzięki obracającym się częściom, ale dzięki uderzeniom skrzydłami.

And astoundingly, 22 percent said they would hide a miscarriage from their spouse.

A szokujące 22 procent przyznało, że ukryłoby poronienie przed swoim małżonkiem.

Add iniquity unto their iniquity; And let them not come into thy righteousness.

Bo tego, któregoś ty ubił, prześladują, a o boleści poranionych twoich rozmawiają.
 

Wyniki z forum

"their" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

theaters · Theatines · theatre · theatrical · Thebe · theca · thee · theft · thegn · theine · their · theirs · theism · theist · theistic · them · thematic · thematics · theme · themes · themselves

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.