Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "term condition"

Tłumaczenie

"term condition" tłumaczenie polskie

Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"term condition" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "term condition" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

If this is your first time entering your account, you'll be asked to read and sign the Google AdSense Terms and Conditions.

Osoby, które pierwszy raz logują się na konto, będą musiały przeczytać i zaakceptować Warunki umowy Google AdSense.

The medical term for this condition is Hypoactive Sexual Desire Disorder, also known as HSDD.

Termin medyczny określający ten stan to zmniejszony popęd płciowy znany także jako HSDD (Hypoactive Sexual Desire Disorder).

The medical term for this condition is ‘ patent ductus arteriosus’, i. e. an open ductus arteriosus.

Medyczny termin na określenie tego stanu brzmi: ‘ przetrwały przewód tętniczy ’, tzn. przewód tętniczy, który nie uległ zamknięciu.

These products are subject to the AdSense Terms & Conditions, AdSense Program Policies, and product-specific usage guidelines.

Usługi te są zgodne z Warunkami korzystania z usługi AdSense, Zasadami programu AdSense i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi korzystania z nich.

As you know, AdSense publishers are allowed to place their ads on any site that complies with our program policies and Terms and Conditions.

Jak wiesz, wydawcy AdSense mogą umieszczać swoje reklamy w dowolnej witrynie zgodnej z naszymi zasadami programu oraz Warunkami korzystania z usługi.

th Fast improvement in blood glucose control may be associated with a condition termed “ acute painful

na Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt cz sto - neuropatia obwodowa a Szybka poprawa kontroli st enia glukozy we krwi mo e by zwi zana ze stanem okre lanym jako ni

The Rules of Procedure shall specify the qualifications required of the members of the Committee and lay down the terms and conditions for the Committee's activity.

    Regulamin wewnętrzny określa szczegóły dotyczące kwalifikacji, które winni posiadać członkowie Komitetu, o którym mowa w ustępie 1, oraz ustala zasady i warunki działania Komitetu.

Multiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord.

Stwardnienie rozsiane (mutiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wpływającą w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego.

Mutiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord.

Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wpływającą w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego.

Nervous system disorders Rare - Peripheral neuropathy Fast improvement in blood glucose control may be associated with a condition termed acute painful neuropathy, which is usually reversible.

Zaburzenia układu nerwowego Rzadko - neuropatia obwodowa Szybka poprawa kontroli stężenia glukozy we krwi może być związana ze stanem określanym jako ostra neuropatia bólowa, która zwykle przemija.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Przyczyny i długotrwały wpływ na zdrowie tych zaburzeń nie są dotychczas znane.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Przyczyny i długotrwały wpływ tych zaburzeń na zdrowie nie są dotychczas znane.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Obecnie nie jest znana przyczyna i odległy wpływ tych zmian na stan zdrowia.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Przyczyna i długoterminowy wpływ tego zjawiska nie zostały na razie poznane.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Przyczyna, jak i długotrwały wpływ na zdrowie tych zaburzeń nie są jeszcze poznane.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known.

Obecnie nie jest znana przyczyna i odległy wpływ tych zmian na stan zdrowia.

The cause and long-term health effects of these conditions are not yet known.

Przyczyna i długotrwałe efekty zdrowotne tych zmian nie są jeszcze znane.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Przyczyny i długofalowe skutki zdrowotne tych zmian nie są obecnie znane.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Nie znana jest przyczyna tego zjawiska i długotrwałe skutki dla zdrowia.

The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.

Przyczyna i odległe skutki zdrowotne takich zmian nie są obecnie znane.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.