Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "tendon rupture"

Tłumaczenie

"tendon rupture" tłumaczenie polskie

Poinformuj nas o brakującym tłumaczeniu. Zwykle dodajemy je do słownika w ciągu 24 godzin.
Możesz również zadać swoje pytanie na naszym forum.
 

Podobne tłumaczenia

"tendon rupture" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "tendon rupture" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Avoid any unnecessary exercise, as this might increase the risk of a tendon rupture.

Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.

Avoid any unnecessary exercise as this might increase the risk of a tendon rupture.

Należy unikać nadmiernego wysiłku, ponieważ może on zwiększać ryzyko zerwania ścięgna.

Tendon inflammation and rupture may occur with quinolone therapy including moxifloxacin,

W trakcie leczenia chinolonami, w tym moksyfloksacyną, może wystąpić zapalenie i zerwanie

muscle weakness, tendon inflammation, tendon rupture – especially of the large tendon at the

osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna – zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki

Foot fracture, lower limb fracture, epicondylitis, tendon rupture, fracture

Badania diagnostyczne Urazy, zatrucia, powikłania zabiegów

Muscular weakness Tendinitis Tendon rupture (predominantly Achilles tendon) (see section 4.4) Exacerbation of symptoms of myasthenia gravis (see section 4.4)

Osłabienie mięśni Zapalenie ścięgien Zerwanie ścięgna (głównie ścięgna Achillesa) (patrz punkt 4. 4) Nasilenie objawów miasteni (patrz punkt 4. 4)

Muscular weakness Tendinitis Tendon rupture (predominan tly Achilles tendon) (see section 4.4) Exacerbation of symptoms of myasthenia gravis (see section 4.4)

Osłabienie mięśni Zapalenie ścięgien Zerwanie ścięgna (głównie ścięgna Achillesa) (patrz punkt 4. 4) Nasilenie objawów miasteni (patrz punkt 4. 4)

Tendinitis and tendon rupture (especially Achilles tendon), sometimes bilateral, may occur with ciprofloxacin, as soon as the first 48 hours of treatment.

Już w ciągu pierwszych 48 godzin leczenia cyprofloksacyną może wystąpić zapalenie ścięgien i zerwanie ścięgna (zwłaszcza ścięgna Achillesa), niekiedy obustronne.

Tendon inflammation and rupture may occur with quinolone therapy including moxifloxacin,

W trakcie leczenia chinolonami, w tym moksyfloksacyną, może wystąpić zapalenie i zerwanie

Very rare: tendinitis (in particular of the Achilles tendon), partial or total tendon ruptures (in particular of the Achilles tendon), aggravation of the symptoms of myasthenia.

Bardzo rzadko: zapalenie ścięgien (zwłaszcza ścięgna Achillesa), częściowe lub całkowite zerwanie ścięgien (zwłaszcza ścięgna Ac hillesa), nasilenie objawów miastenii.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: niepotrzebnie się trudzić, prowodyr, wsadzić kogoś do więzienia, wrócić do nałogu, bronić się do ostatnich sił

Podobne słowa

tenderer · tenderhearted · tendering · tenderloin · tenderly · tenderness · tendinitis · tendinosis · tendinous · tendon · tendon-rupture · tendonitis · tendril · tenebrous · tenement · tenesmus · tenet · tenfold · Tennessee · tennis · tenor

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.