Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "tax-payer"

 

"tax-payer" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-8 z 8

tax-payer {rzeczownik}

tax-payer {rzecz.}

podatnik {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"tax-payer" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "tax-payer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I think that public opinion, the tax payer in other words, often questions this, with good reason.

Uważam, że opinia publiczna, czyli innymi słowy podatnicy, ma często co do tego uzasadnione wątpliwości.

Babies are more than future tax payers.

Dzieci to coś więcej niż tylko przyszli podatnicy.

If countries want to subsidise their agricultural industries that is their own business, but it should be paid for by their own tax-payers.

Jeżeli poszczególne państwa chcą dotować swoje sektory rolnictwa to jest to ich sprawa, ale finansować powinni to wyłącznie podatnicy tych państw.

National tax administrations must be motivated by the need to remedy fraud and help honest tax payers to fulfil their obligations.

Krajowe organy podatkowe powinny być inspirowane potrzebą zaradzenia nadużyciom finansowym oraz ułatwiania uczciwym podatnikom wypełniania swoich obowiązków.

In addition, all tax administrations would be allowed direct access to electronically stored data on tax payers in other Member States.

Ponadto, wszystkie administracje podatkowe miałyby bezpośredni dostęp do elektronicznie przechowywanych danych o podatnikach w innych państwach członkowskich.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Taurus · taut · tautliner · tautology · tavern · tawdriness · tawdry · tawny · tax · tax-collector · tax-payer · taxa · taxable · taxation · taxed · taxes · taxi · taxicab · taxidermist · taxidermy · taximan

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.