Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to take control"

 

"to take control" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 53

to take control {czasownik}

to take control {czas.} (też: to take over control)

If you're listening consciously, you can take control of the sound around you.

Jeśli słuchacie świadomie, możecie przejąć kontrolę nad dźwiękiem wokół Was.

Europe needs to take control of this situation instead of just letting it happen.

Europa musi przejąć kontrolę nad tą sytuacją, zamiast po prostu pozwalać na jej rozwój.

Mr Šemeta, you need to take control in this area and you will have our support for doing so.

Musi pan przejąć kontrolę w tej dziedzinie i może pan liczyć na nasze wsparcie w tym zakresie.

A diplomatic college would only become necessary if the EU were to take control of foreign affairs away from the Member States.

Akademia Dyplomatyczna byłaby potrzebna tylko wtedy, gdyby UE miała przejąć kontrolę nad sprawami zagranicznymi od państw członkowskich.

Lastly, Roma people must seize this opportunity to take control of their own destiny, knowing that they can count on Europe's support.

Ostatecznie także ludność romska musi wykorzystać tę szansę, by przejąć kontrolę nad własnym losem, zdając sobie sprawę, że może liczyć na pomoc Europy.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "take control":

 

Podobne tłumaczenia

"to take control" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to take control" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The alternative would be to take over control of the country, and no one wants that.

Inną możliwością byłoby przejęcie kontroli nad Haiti, czego nikt nie chce.

I hope very much for the Belarusian people that they take control of their own destiny.

Mam ogromną nadzieję, że białoruskie społeczeństwo weźmie swój los w swoje ręce.

As we all know, in January 2009 the Iraqi Government took back control of that area.

Jak wszyscy wiemy, w styczniu 2009 roku rząd iracki odzyskał kontrolę nad tym obszarem.

Some hackers may even take administrative control over a hacked site.

Niekiedy hakerzy mogą przejąć również administracyjną kontrolę nad zaatakowaną witryną.

For the environment, this is a lost opportunity to take control of the emissions from cars.

Dla środowiska naturalnego to utracona szansa rozciągnięcia kontroli nad emisjami z samochodów.

Before the EU takes too much control of soils maybe we need to do a bit of soul-searching.

Zanim jednak UE ustanowi za dużo kontroli nad sprawami gleby musimy dobrze przemyśleć wiele kwestii.

We must, of course, always balance all the steps taken with quality control.

Oczywiście w każdym przypadku musimy wyważyć wszelkie działania podejmowane w zakresie kontroli jakości.

So please help us on this one and try to make not only health a little bit better, but take control of it.

Pomóżcie nam, proszę, nie tylko dbając o zdrowie, ~~~ ale też przejmując kontrolę.

We believe that it would be extremely negligent not to take certain control mechanisms into consideration.

Myślę, że nieuwzględnienie pewnych mechanizmów kontroli byłoby ogromnym zaniedbaniem.

As far as I am concerned, it is crucial that this control should take place before the export is effected.

Jeżeli o mnie chodzi, uważam że konieczne jest, by kontrola ta odbywała się przed dokonaniem wywozu.

It's up to us as individuals to take control and responsibility for the type of lives that we want to lead.

To do nas, jednostek, należy wybór drogi życia i odpowiedzialność za nią.

Volibris is a treatment that you will need to keep on taking to control your PAH.

Lek Volibris należy stosować regularnie, gdyż pomaga on kontrolować występujące u pacjenta nadciśnienie płucne.

And then by moving through the water it’s able to take that control.

I poruszając się w wodzie da się go kontrolować.

How would he propose that we take control here, ensuring that the wrong people do not make a fat profit?

Jaka jest jego propozycja w zakresie przejęcia kontroli, by zapewnić, że nie skorzystają z niego niewłaściwe osoby?

Treatment of high blood pressure Your doctor will adjust the amount you take until your blood pressure is controlled.

Lekarz będzie korygował dawkę aż uzyska właściwą kontrolę ciśnienia krwi.

Just like someone took a remote control and pushed the mute button.

Jakby ktoś wziął pilota i wyłączył dźwięk.

But I will let a kid with no license take over control of my vehicle system.

Ale dzieciakowi bez prawa jazdy - owszem.

Secondly, that Azerbaijan has an authoritarian system which is taking control of more and more areas of political life.

Po drugie, że jest tam system autorytarny, który zagarnia coraz szersze obszary życia politycznego.

Farmers become ever more dependent on monopolisation and the multinationals take control of agriculture.

Rolnicy nigdy nie byli tak bardzo zależni od monopolizacji rynku i wielkich koncernów sprawujących kontrolę nad rynkiem.

This agreement must, of course, guarantee that these countries will be able to take control of their development policy.

Umowa ta musi oczywiście gwarantować, że te kraje będą zdolne objąć kontrolę nad swoją polityką rozwojową.
 

Wyniki z forum

"to take control" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

tailstock · tailwind · tainted · taipan · Taipei · Taiwan · Taiwanese · Tajikistan · take · take-away · take-control · take-down · take-off · take-out · takeaway · takedown · taken · takeoff · takeout · takeover · takeovers

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.