Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "take care"

 

"take care" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 487

take care

Take care.

Trzymaj się.

Take care.

Trzymaj się ciepło.

to take care {czasownik}

to take care {czas.} (też: to consider, to advert, to pay attention, to pay attention to)

uważać {czas.}

Take care not to press or tape over the button or red light.

Należy uważać, by nie naciskać lub naklejać przylepca na przycisk lub czerwoną diodę.

We must take care, however, that this does not go too far.

Musimy jednak uważać, aby nie poszła ona zbyt daleko.

However, we must take care not to over-regulate, which is a risk in the current mood.

Musimy jednak uważać, aby nie doprowadzić do nadmiernej regulacji, która jest groźna przy obecnych nastrojach.

Take care not to touch the spike on the vial adapter.

Uważać, aby nie dotknąć końcówki łącznika.

Take care not to touch the end of the transfer needle.

Uważać, aby nie dotknąć końca igły.

to take care {czas.} (też: to care, to worry, to see, to care about)

dbać {czas.}

We need to learn everything we can about it and do everything we can to take care of it.

Musimy poznać go jak najdokładniej i dbać o niego najlepiej, jak potrafimy.

The Union must take care of its own security, but must also be active in the face of global challenges.

Unia musi dbać o własne bezpieczeństwo, ale także być aktywna w obliczu wyzwań globalnych.

I think that here we are required to actively take care of our citizens.

Uważam, że musimy aktywnie dbać o naszych obywateli.

And you have to watch and take care of each other.

Dlatego trzeba dbać i troszczyć się o siebie nawzajem.

To be able to take care of migrant children in an integrated, sustainable way we need a comprehensive approach.

By móc dbać o dzieci migrantów w sposób zintegrowany i trwały musimy przyjąć podejście kompleksowe.

to take care {czas.} (też: to care, to worry, to see)

And you have to watch and take care of each other.

Dlatego trzeba dbać i troszczyć się o siebie nawzajem.

Members of the Community must take care of those people who could lose their jobs due to structural changes in advance and prepare for this appropriately.

Państwa członkowskie muszą troszczyć się o te osoby, które mogłyby stracić pracę ze względu na planowane zmiany strukturalne i powinny odpowiednio przygotować się na taką ewentualność.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "take care":

 

Podobne tłumaczenia

"take care" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "take care" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.

Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.

And my family brought in a woman whose mother had been a slave to take care of me.

Rodzina sprowadziła kobietę, której matka była niewolnicą, by się mną opiekowała.

Take care to ensure that only the anterior wall of the femoral artery is punctured.

Należy zachować ostrożność, aby nakłuć jedynie przednią ścianę tętnicy udowej.

So, as I was taking care of Beck, he related what had been going on up there.

Tak więc, kiedy zajmowałem się Beckiem, on opowiadał, co działo się na górze.

Finally, we are taking care to get rid of a number of bad, protectionist tendencies.

Na koniec, zabieramy się za likwidację złych, protekcjonistycznych tendencji.

The matter will be looked into; the Secretary-General will take care of it.

Bardzo dziękuję. Przyjrzymy się temu; Sekretarz Generalny zajmie się tą sprawą.

However, you still need to take Agopton carefully to get the best results from it.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Agopton ostrożnie.

Really do take care, therefore, when your intention is to reassure the markets.

Dlatego też dołóżcie większych starań, jeżeli macie zamiar uspokoić rynki.

Your doctor or nurse will take care that Ambirix is not given into a vein.

Lekarz albo pielęgniarka zadba, aby szczepionka nie została podana dożylnie.

As Europeans, we should take care to avoid leaving ourselves open to such accusations.

Jako Europejczycy powinniśmy zadbać, byśmy nie narażali się na takie oskarżenia.

However, we really must take care not to mix up two different things here.

Jednakże musimy naprawdę zwrócić uwagę na to, by nie mieszać tutaj dwóch różnych spraw.

You may care to take the vote on amendment 21 by the IND/DEM Group again.

Być może powinna pani powtórzyć głosowanie nad poprawką 21 złożoną przez grupę IND/DEM.

We want to continue taking the same care with our records of proceedings.

Chcielibyśmy zachować taką samą ostrożność względem zapisów naszych posiedzeń.

So by this way, the kid, to take care of himself, is to take care of this living object.

Tym sposobem dziecko opiekuje się sobą poprzez opiekę na żywym przedmiotem.

That means doctors and nurses simply don't have the time to take care of patients.

To znaczy, że lekarze i pielęgniarki po prostu nie mają czasu na zajęcie się pacjentami.

How to take care in five easy steps: first of all, you can use natural ventilation.

(Śmiech) Ale zachowajmy rozsądek. ~~~ Profilaktyka w 5 prostych krokach.

It is nevertheless very important to take care of these young people and the unemployed.

Niemniej jednak bardzo ważne jest, aby zadbać o tych młodych ludzi i bezrobotnych.

Together, we must also take care of freedom, security and full employment.

Razem musimy też zadbać o wolność, bezpieczeństwo i pełne zatrudnienie.

That would be our task as the EU; NATO can take care of the military side.

To byłoby zadanie dla nas jako UE: NATO może zająć się stroną wojskową.

If the country takes care of itself, nothing in particular will happen.

Jeżeli jakiś kraj sam się o siebie troszczy, nic szczególnego się nie dzieje.
 

Wyniki z forum

"take care" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

tails · tailspin · tailwind · tainted · taipan · Taipei · Taiwan · Taiwanese · Tajikistan · take · take-care · take-down · take-off · take-out · takeaway · takedown · taken · takeoff · takeover · takeovers · taker

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.