angielsko-polskie tłumaczenie słowa "take"

EN take angielskie tłumaczenie

volume_up
take {rzecz.}

PLtaki polskie tłumaczenie

volume_up
taki {przym. m.}

EN take
volume_up
{rzeczownik}

take (też: fraction, part, piece, portion)
This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
To była część wyzwania robienia zdjęcia każdego dnia miesiąca.
Europe must take its fair share of this responsibility.
Europa musi wziąć na siebie sprawiedliwą część odpowiedzialności za to zadanie.
Lots of them just think about it, but some actually take action.
Wiele osób jedynie o tym myśli, ale część podejmuje działania.
take (też: batch, helping, portion, share)
If the hypoglycaemia comes back again take another 10 to 20 g sugar.
W przypadku powtórnej hipoglikemii, należy przyjąć kolejną porcję 10 do 20 g cukru.
If the hypoglycaemia comes back again take another 10 to 20 g sugar.
W przypadku powtórnej hipoglikemii należy przyjąć kolejną porcję 10 g do 20 g cukru.
If you cannot swallow the tablet(s), you may crush and combine them with a small amount of food or drink, and take all the dose immediately.
Jeśli pacjent nie jest w stanie połknąć tabletki, może ją rozkruszyć i dodać do niewielkiej ilości półpłynnego pokarmu lub płynu, a następnie przyjąć całą porcję bezpośrednio po przygotowaniu.
take (też: haul, prey, prize, quarry)
And then, if you're one of these unsporting characters, you shoot the animals and take them home.
Wtedy, jeśli jesteśmy ludźmi niemiłymi, strzelamy do zwierzyny i zabieramy zdobycz.
The challenge we face is that we know very little about tuna, and everyone in the room knows what it looks like when an African lion takes down its prey.
Każdy na tej sali wie, jak wygląda lew afrykański pożerający swoją zdobycz.
take (też: allowance, point, rationale, reason)
This integration can then take place if there is a fundamental reform in Europe, and so on.
Integracja ta ma rację bytu, jeżeli w Europie zostanie przeprowadzona podstawowa reforma itd.
As the song says, they are 'the 'I cannot take it anymore' generation', and they are totally in the right.
Jak mówi piosenka, są pokoleniem "już dłużej tak nie mogę” - i mają całkowitą rację.
In so doing we try to take account of all the arguments, of lobbyists and of the special interests concerned.
Przy okazji chcemy uwzględniać wszystkie racje stron, lobbystów, partykularne interesy.
take (też: fishing, catch)
Take, for example, the case of thonaille fishing in the Mediterranean.
Przykładem może być połów za pomocą sieci typu "thonaille” na obszarze śródziemnomorskim.

Przykłady użycia - "take" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhich direction should this reform take, according to the content of our report?
W jakim kierunku powinna zmierzać ta reforma według treści naszego sprawozdania?
Englishto take it out on sb.
Englishto take the bull by the horns
Englishto take out a $30,000 mortgage
zaciągnąć dług hipoteczny w wysokości 30 tysięcy dolarów
Englishtake up the gauntlet
Englishto take to the streets
Englishto take a sledgehammer to crack a nut
Englishto take it easy on
Englishto take it easy on
Englishto take it easy on
Englishto take after sb
Englishto take centre-stage
Englishto take its toll
Englishto take their toll