Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sweet"

 

"sweet" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 135

sweet {przymiotnik}

sweet {przym.}

słodkie {przym.}

It stands to reason that we love chocolate cake because it is sweet.

Opiera się na przekonaniu, że lubimy ciasto czekoladowe dlatego, że jest słodkie.

calling them back, "Come back darlings, come back dear ones. ~~~ My sweet angels, come back."

wołała do nich "Wracajcie kochaneczki, wracajcie najdroższe Moje słodkie aniołki, wracajcie."

Theirs are actually flavored with miso and sesame paste, so they're not as sweet as our version.

Smak nadaje im pasta miso i pasta sezamowa, nie są więc tak słodkie jak nasze.

His mouth is most sweet; Yea, he is altogether lovely.

Usta jego nader słodkie, a wszystek jest pożądany.

It was sweet and very sexual at the same time.

To było słodkie i zarazem bardzo seksualne.

sweet {przym.} (też: cute, gentle, soft, tender)

słodki {przym. m.}

I sat down under his shadow with great delight, And his fruit was sweet to my taste.

Pragnęłam siedzieć w cieniu jego, i siedzę; bo owoc jego słodki jest ustom moim.

Honey is sweet because we like it, not "we like it because honey is sweet."

Miód nie jest słodki dlatego, że go lubimy, "lubimy miód ponieważ jest słodki."

It tasted sweet and clean, like you were taking a bite of the ocean.

Miała słodki i czysty smak, prawie jakby ugryźć kawałek oceanu.

This will have a bitter-sweet effect on farmers and their families.

Będzie to mieć słodki-gorzki skutek dla rolników i ich rodzin.

If you looked at glucose molecules till you were blind, you wouldn’t see why they tasted sweet.

Możesz patrzeć na cząsteczki glukozy, aż oślepniesz, a i tak nie dojdziesz dlaczego to ma słodki smak.

sweet {przym.}

słodka {przym. m.}

The full soul loatheth a honeycomb; But to the hungry soul every bitter thing is sweet.

Dusza nasycona i plastr miodu podepcze; ale głodnej duszy i gorzkość wszelaka słodka.

The desire accomplished is sweet to the soul; But it is an abomination to fools to depart from evil.

Żądność wypełniona słodka jest duszy; ale odstąpić od złego, głupim jest obrzydliwością.

She is as sweet as honey most of the time, and she can sting like a bee when people stand on her corns.

Najczęściej jest słodka jak miód, ale potrafi użądlić niczym pszczoła, kiedy ktoś nadepnie jej na odcisk.

Audrey is sweet, but she is not your doctor.

Audrey jest słodka, ale ona nie jest twoim doktorem.

Sounds like a sweet woman.

Wygląda mi na słodką kobietę.

sweet {przym.}

NASA, for example, serves thermal-stabilized sweet-and-sour pork on its shuttle menu for its astronauts.

Na przykład NASA serwuje stabilizowaną termicznie wieprzowinę na słodko-kwaśno na pokładzie promów kosmicznych.

sweet {przym.}

słodzony {przym. m.}

sweet {rzeczownik}

sweet {rzecz.} (też: bonbon, bon-bon, candy, goody)

cukierek {m.}

Mr Tajani, I would like to request a 'sweet'.

Panie komisarzu Tajani! Chciałbym poprosić o "cukierek”.

They look like sweets.

Wyglądają, jak cukierki.

sweet {rzecz.}

słodycze {m.}

to have a sweet tooth

być łasym na słodycze

sweet {rzecz.} (też: delicacy, tidbit, viand, titbit)

smakołyk {m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sweet":

 

Podobne tłumaczenia

"sweet" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sweet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pleasant words are [as] a honeycomb, Sweet to the soul, and health to the bones.

Powieści wdzięczne są jako plastr miodu, słodkością duszy, a lekarstwem kościom.

As you are aware, with our new fine level, that is indeed not sweet money anymore.

Jak państwo wiedzą, przy obecnym poziomie kar nie jest to już dla tych firm błahostka.

The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, And lose thy sweet words.

Sztuczkę twoję, którąś zjadł, zwrócisz, a utracisz wdzięczne słowa twoje.

Randa, that's really sweet... but in America, doctors don't help the poor.

Randa, to naprawdę miło... ale w Ameryce, lekarze nie pomagaja biednym.

Bread of falsehood is sweet to a man; But afterwards his mouth shall be filled with gravel.

Smaczny jest drugiemu chleb kłamstwa; ale potem piaskiem napełnione będą usta jego.

Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun.

Zaprawdę wdzięczna jest światłość, i miła rzecz oczom widzieć słońce.

The occurrence of Sweet's syndrome (acute febrile dermatosis) has been reported occasionally.

Sporadycznie donoszono o występowaniu zespołu Sweeta (ostrej dermatozy z gorączką).

For we are a sweet savor of Christ unto God, in them that are saved, and in them that perish;

Bośmy dobrą wonnością Chrystusową Bogu w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną;

The wise in heart shall be called prudent; And the sweetness of the lips increaseth learning.

Kto jest mądrego serca, słynie rozumnym, a słodkość warg przydaje nauki.

Though wickedness be sweet in his mouth, Though he hide it under his tongue,

A choć złość słodnieje w ustach jego, i tai ją pod językiem swoim;

When I breathed out, my CO2 fed the sweet potatoes that I was growing.

Dwutlenek węgla w moim oddechu karmił hodowane przeze mnie bataty.

sang sweetly along, of regrets and depletions she was too young for,

podśpiewywała słodko, o żalu i o stracie na które była zbyt młoda,

She's only nine. ~~~ Isn't that the sweetest thing you've ever seen?

Czyż nie jest to najsłodsza rzecz jaką kiedykolwiek widzieliście?

and oil for the light, and spices for the anointing oil, and for the sweet incense,

Między tem powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa;

Or what we call the "sweet gravy, stop me before I kill again!" ~~~ That is actually the device.

Coś co nazywamy "zatrzymajcie mnie zanim znowu kogoś zabiję" Tutaj trzyma telefon.

"I'm aware of this custom. ~~~ But I really like my tea sweet."

"Zdaję sobie sprawę" - powiedziałam - "z tego, że Japończycy nie słodzą zielonej herbaty.

To what purpose cometh there to me frankincense from Sheba, and the sweet cane from a far country?

Na cóż mi kadzidło z Saby przychodzi, a cynamon wonny wyborny z ziemi dalekiej?

It features two of these deep rovers, and I can criticize them because these sweet things are mine.

Występują w nim dwa głębinowe batyskafy i je mógłbym skrytykować, bo to moje dzieło.

Let thy meditation be sweet unto him: I will rejoice in Jehovah.

O nim będzie wdzięczna mowa moja, a ja się rozweselę w Panu.

oil for the light, spices for the anointing oil, and for the sweet incense,

I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.
 

Wyniki z forum

"sweet" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

sweatshop · sweaty · Swede · Sweden · Swedish · sweep · sweeper · sweeping · sweepstake · sweepstakes · sweet · sweet-shop · sweetbread · sweetcorn · sweetener · sweetest · sweetheart · sweetie · sweetly · sweetness · sweets

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-angielski.