angielsko-polskie tłumaczenie słowa "sweet"

EN sweet angielskie tłumaczenie

sweet {rzecz.}
sweet {przym.}

PLswe polskie tłumaczenie

swe {zaim.}
EN

EN sweet
volume_up
{rzeczownik}

sweet (też: bon-bon, bonbon, candy, fudge)
You/your child should always have a source of sugar such as orange juice, glucose gel, sweets, or milk available in case symptoms of hypoglycaemia occur.
Należy zawsze mieć przy sobie źródło cukru takie jak sok pomarańczowy, żel glukozowy, cukierek lub mleko dostępne w przypadku pojawienia się hipoglikemii.
Madam President, two brothers were given a bag of sweets by their parents.
Pani przewodnicząca! Dwaj bracia dostali od rodziców torbę cukierków.
Perhaps on the last day there will also be a bag of sweets.
Być może w ostatnim dniu może być też torebka cukierków.
sweet (też: delicacy, titbit, treat, tidbit)

Przykłady użycia - "sweet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto be as sweet as pie
Englishto have a sweet tooth
Englishto be sweet on sb
EnglishAs you are aware, with our new fine level, that is indeed not sweet money anymore.
Jak państwo wiedzą, przy obecnym poziomie kar nie jest to już dla tych firm błahostka.
EnglishThe morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, And lose thy sweet words.
Sztuczkę twoję, którąś zjadł, zwrócisz, a utracisz wdzięczne słowa twoje.
EnglishBread of falsehood is sweet to a man; But afterwards his mouth shall be filled with gravel.
Smaczny jest drugiemu chleb kłamstwa; ale potem piaskiem napełnione będą usta jego.
EnglishTruly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun.
Zaprawdę wdzięczna jest światłość, i miła rzecz oczom widzieć słońce.
EnglishRanda, that's really sweet... but in America, doctors don't help the poor.
Randa, to naprawdę miło... ale w Ameryce, lekarze nie pomagaja biednym.
EnglishThe occurrence of Sweet's syndrome (acute febrile dermatosis) has been reported occasionally.
Sporadycznie donoszono o występowaniu zespołu Sweeta (ostrej dermatozy z gorączką).
EnglishOr what we call the "sweet gravy, stop me before I kill again!" ~~~ That is actually the device.
Coś co nazywamy "zatrzymajcie mnie zanim znowu kogoś zabiję" Tutaj trzyma telefon.
EnglishThough wickedness be sweet in his mouth, Though he hide it under his tongue,
A choć złość słodnieje w ustach jego, i tai ją pod językiem swoim;
EnglishIt features two of these deep rovers, and I can criticize them because these sweet things are mine.
Występują w nim dwa głębinowe batyskafy i je mógłbym skrytykować, bo to moje dzieło.
EnglishOur sweet tooth is an evolved and instinctual preference for high-energy food.
Nasze upodobanie do słodyczy jest ewolucyjną i instynktowną preferencją pokarmów wysokoenergetycznych.
EnglishWhen I breathed out, my CO2 fed the sweet potatoes that I was growing.
Dwutlenek węgla w moim oddechu karmił hodowane przeze mnie bataty.
EnglishFor we are a sweet savor of Christ unto God, in them that are saved, and in them that perish;
Bośmy dobrą wonnością Chrystusową Bogu w tych, którzy zbawieni bywają i w tych, którzy giną;
English. ~~~ But I really like my tea sweet."
"Zdaję sobie sprawę" - powiedziałam - "z tego, że Japończycy nie słodzą zielonej herbaty.
EnglishIt was the honey in the water that made it sweet, it was the oil that made it sick.
Miód w wodzie ją osładzał, olej sprawiał, że chorowała.
EnglishIn fact, we ate so many sweet potatoes I became orange with sweet potato.
Jedliśmy ich tyle, że w końcu zrobiłam się pomarańczowa.