Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sway"

 

"sway" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-46 z 46

sway {rzeczownik}

sway {rzecz.}

rej {m.}

sway {rzecz.} (też: swing, wobble)

sway {rzecz.}

sway {rzecz.} (też: swing)

huśtanie {n.}

to sway {czasownik}

to sway (sb) {czas.} (też: to persuade, to convince, to square)

przekonać {czas.}

to sway {czas.} (też: to shake)

zachwiać {czas.}

to sway {czas.} (też: to swing)

kołysać się {czas. zwr.}

to sway {czas.} (też: to swing, to rock, to cradle, to dandle)

kołysać {czas.}

to sway (sb) {czas.} (też: to talk round, to talk over, to talk around)

przekabacić {czas.} [pot.]

to sway {czas.} (też: to teeter, to topple)

zachwiać się {czas. zwr.}

to sway {czas.} (też: to shake, to teeter, to topple)

chwiać się {czas. zwr.}

The earth shall stagger like a drunken man, and shall sway to and fro like a hammock; and the transgression thereof shall be heavy upon it, and it shall fall, and not rise again.

Chwiejąc chwiać się będzie ziemia jako pijany a przeniesiona będzie jako budka; bo ją obciąży nieprawość jej, i upadnie, a więcej nie powstanie.

to sway {czas.} (też: to rock, to shake, to swing, to waver)

to sway {czas.}

zakołysać się {czas. zwr.}

to sway {czas.} (też: to lurch)

zakołysać {czas.}

to sway

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sway":

 

Podobne tłumaczenia

"sway" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sway" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Yet, in this land of violence and chaos, you can hear hidden laughter swaying the trees.

W tym chaotycznym miejscu słychać jednak ukryty śmiech poruszający drzewa.

We have had a few altercations with the Council but have held sway in the end.

Było między nami a Radą kilka napiętych sytuacji, ale ostatecznie nie zmieniliśmy naszego stanowiska.

author. - Mr President, Uganda is a deeply Christian country where traditional values hold sway.

autor. - Panie przewodniczący! Uganda to kraj głęboko chrześcijański, w którym rządzą tradycyjne wartości.

This will lead to competition between states, regions and workers, where the law of the jungle holds sway.

Doprowadzi to do konkurencji pomiędzy państwami, regionami i pracownikami, gdzie dominuje prawo dżungli.

Certainly, throughout the world differing values hold sway.

Oczywiście na świecie dominują różne wartości.

And yes, sometimes I'm swayed by money.

Czasem przekonują mnie pieniądze.

On the right hand side, gravity holds sway.

Po prawej króluje grawitacja.

So, we have a little carpet that you can look at your amount of postural sway, and look at the changes in your postural sway over many months.

Więc, mamy mały dywan, na którym możecie zobaczyć ilość zachwiań postawy, i popatrzeć na zmiany w zachwianiach postawy w przeciagu miesięcy.

Be that as it may, it would appear that the time has not yet come for such an idea, not while Mrs Merkel's ideas hold sway over Europe.

Tak czy inaczej, wygląda na to, że nie nadszedł jeszcze czas na takie koncepcje; nie teraz, gdy kontrolę nad Europą sprawują idee pani Merkel.

I mean literally every table, every chair in this apartment had yielded its original function to now serve as a surface for swaying stacks of books.

Dosłownie, każdy stół i krzesło w mieszkaniu miało tylko jedną funkcję: służyło do podtrzymywania stosów książek.

And Aretha Franklin was shouting "R-E-S-P-E-C-T," the women's hips were swaying and little kids were trying to grab the paintbrushes, but it was their day.

A Aretha Franklin krzyczała "R.E.S.P.E.C.T.", kobiety kołysały biodrami, a małe dzieci próbowały chwycić za pędzle, ale to był ich dzień.

The bizarre and absurd principle whereby more assistance is given to those who are richer and less to those who are poorer is to continue to hold sway in the agricultural sector.

Ma trwać dalej ta przedziwna, absurdalna zasada, że w rolnictwie bogatszym pomaga się więcej, a biedniejszym mniej.

Issues such as human rights, the rule of law and good governance, which some of our fellow Members have already addressed today, do not hold any sway at the moment for the Chinese in Africa.

Kwestie takie, jak prawa człowieka, rządy prawa i dobre zarządzanie, o których częściowo mówili dziś inni koledzy posłowie, nie mają żadnego znaczenia dla Chińczyków.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

swart · swarthiness · swarthy · swash · swashbuckler · swashbuckling · swastika · swat · swatch · swath · sway · swaying · Swaziland · swearing · swearword · sweat · sweatband · sweater · sweating · sweatpants · sweatshirt

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.