angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to swap"

EN to swap angielskie tłumaczenie

to swap {czas.}

EN to swap
volume_up
[swapped|swapped] {czasownik}

  1. ogólne
  2. Amerykański angielski

1. ogólne

to swap (też: to invert, to revert, to turn)
So how easily could I swap our unwanted copy of "24" for a wanted copy of "Sex and the City?"
Czy mogę jakoś zamienić niechcianą kopię "24 godziny" na pożądaną kopię "Seksu w wielkim mieście"?
Yours is the other way around, so swap it around.
U ciebie jest odwrotnie, więc zamień je z powrotem.
Lo and behold, there in Reseda, CA was Rondoron who wanted swap his or her "like new" copy of "Sex and the City" for my copy of "24."
Patrzcie i podziwiajcie w Reseda w Kalifornii był użytkownik, który chciał zamienić jego lub jej "jak nową" kopię "Seksu w wielkim mieście" za moją kopię serialu "24 godziny".
to swap (też: to move)
volume_up
przestawić {czas. dk}
to swap

2. Amerykański angielski

to swap (też: to swop)
volume_up
wymieniać się {czas. zwr.}
to swap (też: to swop)
volume_up
zamieniać się {czas. zwr.}

Przykłady użycia - "to swap" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishpermanent swap file
EnglishI call on the Romanian authorities to swap political complicity for legal measures.
Wzywam rumuńskie władze, aby zmieniły polityczne współsprawstwo na środki prawne.
EnglishNow you may have noticed there's a new sector emerging called swap-trading.
Pewnie zauważyliście, że pojawia się nowa branża zwana handlem zamiennym.
EnglishSo you want to swap those out with some good, sustainably harvested fish.
Więc lepiej zastąpić je smaczną, ekologicznie poławianą rybą.
EnglishSo what we added is a second element to our network, which is a battery swap system.
Dlatego infrastruktura przewiduje wymianę akumulatorów.
EnglishThe EUR/CHF foreign exchange swap had no effect on the net position of the Eurosystem in foreign currency.
Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.
EnglishThese foreign exchange swap operations had no effect on the net position of the Eurosystem in foreign currency.
Te swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.
EnglishExtension of swap facility agreement with the Bank of England
Przedłużenie umowy swapowej z bankiem centralnym Wielkiej Brytanii
EnglishThis foreign exchange swap operation had no effect on the net position of the Eurosystem in foreign currency.
Swap ten nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.
EnglishFathers still sell their daughters or swap them for cattle.
Ojcowie nadal sprzedają swoje córki lub wymieniają je za bydło.
EnglishThese two foreign exchange swap operations had no effect on the net position of the Eurosystem in foreign currency.
Te dwa swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.
EnglishIf you had charge spots everywhere, and you had battery swap stations everywhere, how often would you do it?
Gdyby gniazdka były wszędzie i mielibyśmy dużo takich stacji, jak często trzeba by wymieniać?
EnglishThe whole point of trade is to swap on the back of differences.
Istotą handlu jest wymiana pomimo dzielących różnic.
EnglishNow the easiest analogy for swap-trading is like an online dating service for all your unwanted media.
Najprostszą analogią dla handlu zamiennego jest jakby portal randkowy dla wszystkich niechcianych nośników.
EnglishProlongation of the swap agreement with the Bank of England
Przedłużenie umowy swapowej z Bank of England
EnglishOK, swap them around, put your right hand up.
OK, zamieńcie ręce, podnieście do góry prawą.
EnglishOn Friday, 5 December 2008, a EUR/CHF foreign exchange swap operation of CHF 0.7 billion, with a maturity of 84 days, was settled.
W piątek 5 grudnia 2008 r. nastąpiło rozliczenie swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 0,7 mld CHF, z terminem 84 dni.
EnglishWe said that if you stop to swap your battery more than 50 times a year we start paying you money because it's an inconvenience.
Wpisaliśmy to nawet do kontraktu: jeśli musisz wymieniać akumulator ponad 50 razy w roku, zapłacimy ci za niewygodę.
EnglishOn Friday, 19 December 2008, a EUR/CHF foreign exchange swap operation of CHF 0.9 billion, with a maturity of 84 days, was settled.
W piątek 19 grudnia 2008 r. nastąpiło rozliczenie swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 0,9 mld CHF, z terminem 84 dni.
EnglishAnd then I swap it out with the students and actually re-release that carbon black.
Następnie, wraz ze studentami wykorzystujemy odfiltrowaną sadzę, przetwarzamy ją i robimy ołówki, których długość uzmysławia, jak dużo brudu usunęliśmy z powietrza.