Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to swap"

 

"to swap" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 68

to swap {czasownik}

to swap [swapped|swapped] {czas.} (też: to turn, to revert, to invert)

zamienić {czas.}

So how easily could I swap our unwanted copy of "24" for a wanted copy of "Sex and the City?"

Czy mogę jakoś zamienić niechcianą kopię "24 godziny" na pożądaną kopię "Seksu w wielkim mieście"?

Lo and behold, there in Reseda, CA was Rondoron who wanted swap his or her "like new" copy of "Sex and the City" for my copy of "24."

Patrzcie i podziwiajcie w Reseda w Kalifornii był użytkownik, który chciał zamienić jego lub jej "jak nową" kopię "Seksu w wielkim mieście" za moją kopię serialu "24 godziny".

to swap [swapped|swapped] {czas.} [Amer.] (też: to swop)

wymieniać się {czas. zwr.}

to swap [swapped|swapped] {czas.} [Amer.] (też: to swop)

zamieniać się {czas. zwr.}

to swap [swapped|swapped] {czas.} (też: to move)

przestawić {czas. dk}
  zamienić miejscami {czas. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "swap":

 

Podobne tłumaczenia

"to swap" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to swap" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I call on the Romanian authorities to swap political complicity for legal measures.

Wzywam rumuńskie władze, aby zmieniły polityczne współsprawstwo na środki prawne.

Ljubljana’s market traders swapped the Slovenian tolar for the euro on 1 January 2007.

Pierwszego stycznia 2007 r. maklerzy z Lublany wymienili słoweńskiego tolara na euro.

Now you may have noticed there's a new sector emerging called swap-trading.

Pewnie zauważyliście, że pojawia się nowa branża zwana handlem zamiennym.

A detailed examination of the operation of the credit default swaps market is needed.

Potrzebne jest szczegółowe zbadanie rynku swapów ryzyka kredytowego.

We intend to put the issue of credit default swaps to the G20 in June.

Mamy także zamiar poruszyć kwestię swapów ryzyka kredytowego na czerwcowym posiedzeniu G-20.

Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.

Swapy ryzyka kredytowego (CDS) zabezpieczają mniej niż jedną trzecią greckiego długu publicznego.

Extension of swap facility agreement with the Bank of England

Przedłużenie umowy swapowej z bankiem centralnym Wielkiej Brytanii

So you want to swap those out with some good, sustainably harvested fish.

Więc lepiej zastąpić je smaczną, ekologicznie poławianą rybą.

Fathers still sell their daughters or swap them for cattle.

Ojcowie nadal sprzedają swoje córki lub wymieniają je za bydło.

I was delighted that you referred to the G20 as a group with which you will raise the question of swaps.

Ogromnie się ucieszyłem, że wspomniał pan o G-20 jako o grupie, na której poruszy pan kwestie swapów.

So what we added is a second element to our network, which is a battery swap system.

Dlatego infrastruktura przewiduje wymianę akumulatorów.

The EUR/CHF foreign exchange swap had no effect on the net position of the Eurosystem in foreign currency.

Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Now the easiest analogy for swap-trading is like an online dating service for all your unwanted media.

Najprostszą analogią dla handlu zamiennego jest jakby portal randkowy dla wszystkich niechcianych nośników.

We're bartering, trading, swapping, sharing, but they're being reinvented into dynamic and appealing forms.

Znów prowadzimy wymianę, dzielimy się, ale w zmienionej formie, bardziej dynamicznej i miłej dla oka.

The whole point of trade is to swap on the back of differences.

Istotą handlu jest wymiana pomimo dzielących różnic.

If you had charge spots everywhere, and you had battery swap stations everywhere, how often would you do it?

Gdyby gniazdka były wszędzie i mielibyśmy dużo takich stacji, jak często trzeba by wymieniać?

And it ends up that you'd do swapping less times than you stop at a gas station.

Okazuje się, że rzadziej, niż teraz trzeba tankować.

This foreign exchange swap operation had no effect on the net position of the Eurosystem in foreign currency.

Swap ten nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

What is the trade in credit default swaps and credit default insurance all about?

O co chodzi z tym handlem transakcjami swapowymi na ryzyko kredytowe i ubezpieczeniami od ryzyka kredytowego?

These foreign exchange swap operations had no effect on the net position of the Eurosystem in foreign currency.

Te swapy walutowe nie miały wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

swale · swallow · swamp · swamped · swampland · swamps · swampy · Swan · swank · swanky · swap · sward · swarm · swart · swarthiness · swarthy · swash · swashbuckler · swashbuckling · swastika · swat

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.