Search for the most beautiful word
vine leaf
lass

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "surge"

 

"surge" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 71

surge {rzeczownik}

surge {rzecz.} [komp.] (też: overvoltage, power surge, spike)

przepięcie {n.} [komp.]

surge {rzecz.} (też: rush)

So this experiment would have to cause a surge of oxytocin, have to grab it fast and keep it cold.

Eksperyment musiałby wywołać nagły przypływ oksytocyny, a ja musiałbym ją szybko pobrać i trzymać w chłodzie.

surge {rzecz.} (też: billows)

kipiel {f.}

to surge {czasownik}

to surge [surged|surged] {czas.} (też: to swell)

kłębić {czas.}

to surge [surged|surged] {czas.} (też: to accumulate, to cumulate, to intensify)

  skumulować się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "surge":

 

Podobne tłumaczenia

"surge" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "surge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

That is why I feel able to ask the following questions without a surge of emotions.

Dlatego sądzę, że nie budząc emocji mogę zadać pytanie, które teraz zadam.

What measures will the EU take to stem the international surge of profiteering on goods?

Jakie środki podejmie UE w celu zahamowania międzynarodowej fali spekulacji towarami?

And the more focused my brain is, the more the circuit board is going to surge with energy.

Im bardziej skupiony jest mój mózg, tym więcej energii będzie przepływało przez obwód.

In females, cetrorelix delays the LH surge and consequently ovulation.

Cetroreliks opóźnia wyrzut LH u kobiet, a w konsekwencji owulację.

And during this time, there's a surge of prolactin, the likes of which a modern day never sees.

W tym czasie gwałtownie wzrasta poziom prolaktyny, czego nie zna nowoczesny świat.

This challenge today is the surge of migration and refugees.

Dziś wyzwaniem jest gwałtowne nasilenie migracji i wzrost liczby uchodźców.

An optional electrical safety kit is available, which includes surge protection, a fuse and

Opcjonalny elektryczny zestaw bezpieczeństwa jest dostępny.

We are therefore better able to react in the event of being faced with a sudden surge in our industry.

Dlatego byliśmy w stanie lepiej reagować w razie wystąpienia w naszym przemyśle gwałtownego wzrostu.

Industry needs certainty of planning, and in that regard Europe has very much surged ahead.

Sektor przemysłowy potrzebuje pewności planowania, a w tej dziedzinie Europa uzyskała znaczną przewagę.

I wish to raise the issue of the surge in grain prices.

Chciałbym poruszyć kwestię gwałtownego wzrostu cen zbóż.

And with that confidence surge, I thought, "Well, it's time to create a real bakery, so let's paint it."

I bardzo szybko opanowałyśmy rynek w Kigali, i kobiety zaczęły zarabiać trzy do czterech średnich krajowych.

We must cooperate with transit countries and with countries of origin for migration so as to prevent surges.

Musimy współpracować z krajami tranzytu i krajami pochodzenia w zakresie migracji, aby zapobiegać zalewom.

And depending on who you ask, the surge was supposed to push it up even further.

oddziały powiększyły się, stały się silniejsze.

In women, Chorionic gonadotropin acts as a surrogate LH- surge that triggers ovulation.

U kobiet działanie gonadotropiny kosmówkowej odpowiada wyrzutowi hormonu lutenizującego (LH), który wyzwala owulację.

In women, chorionic gonadotropin acts as a surrogate LH- surge that triggers ovulation.

U kobiet działanie gonadotropiny kosmówkowej odpowiada wyrzutowi hormonu luteinizującego (LH), który wyzwala owulację.

The earthquake in Haiti has resulted in a surge of solidarity and fraternity on an exceptional and very justified scale.

Trzęsienie ziemi na Haiti wywołało wyjątkowo dużą falę solidarności i braterstwa, co jest bardzo uzasadnione.

Let us pay tribute to the courage of the Haitian people and the worldwide surge of popular solidarity towards the victims.

Złóżmy hołd odwadze Haitańczyków oraz solidarności ludzi całego świata.

It means supporting a civilian surge.

Oznacza to wspieranie ruchów obywatelskich.

In October 2008 there was a distinct surge following the bankruptcy of Lehman Brothers and the worsening of the financial crisis.

W październiku 2008 r. nastąpił wyraźny skok, związany z bankructwem banku Lehman Brothers i pogłębieniem się kryzysu finansowego.

There has been no surge.

Nie odnotowaliśmy gwałtownych wzrostów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić, orzekać

Podobne słowa

surely · surety · surf · surface · surfaces · surfactant · surfboard · surfeit · surfer · surfing · surge · surgency · surgeon · surgery · surges · surgical · suricate · Suriname · surliness · surly · surmisal

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.