Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "supervisor"

 

"supervisor" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 71

supervisor {rzeczownik}

supervisor {rzecz.} (też: head, director, manager, superintendent)

kierownik {m.}

It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .

Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...

supervisor {rzecz.} (też: boss, superordinate)

supervisor {rzecz.} (też: superintendent, overseer)

nadzorca {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "supervisor":

 

Podobne tłumaczenia

"supervisor" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "supervisor" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The position of European Data Protection Supervisor (EDPS) was created in 2001.

Stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS) ustanowiono w 2001 r.

We therefore follow the recommendations of the Data Protection Supervisor.

Dlatego powinniśmy przestrzegać zaleceń Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

2009 discharge: EU general budget - European Data Protection Supervisor (

Absolutorium za rok 2009: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych (

That is why I voted for the report on the European Data Protection Supervisor.

Dlatego głosowałem za sprawozdaniem dotyczącym Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Discharge 2005: Section VIII B, European Data Protection Supervisor (vote)

Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)

National supervisors have responsibility for prudential supervision at the national level.

Za nadzór ostrożnościowy na szczeblu krajowym odpowiadają krajowe organy nadzoru.

2008 discharge: EU general budget, European Data Protection Supervisor

Absolutorium budżetowe 2008: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych

These expressly follow an opinion of the European Data Protection Supervisor.

Są one ściśle zgodne z opinią Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

2006 discharge: EU general budget, section IX - European Data Protection Supervisor (

Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny UE, sekcja 9 - Europejski Inspektor Ochrony Danych (

That is the commitment to consult the European Data Protection Supervisor.

Chodzi o zobowiązanie do przeprowadzenia konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

The building supervisor hired Steven as a member of our congregation.

Zarządca budynku zatrudnił Stevena jako członka naszej wspólnoty.

Firstly, I signed a memorandum of understanding with the European Data Protection Supervisor (EDPS).

Po pierwsze, podpisałem porozumienie z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EDPS).

This view is shared by the European Data Protection Supervisor.

Opinię tę podziela Europejski Inspektor Ochrony Danych.

Nor was the European Data Protection Supervisor consulted at any time.

W trakcie całego procesu nie przeprowadzono również konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

I also call for the role of the European Data Protection Supervisor to nevertheless be taken into account.

Ja apeluję także, aby jednak uwzględnić rolę Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

I think there is a majority here in Parliament in favour of going in the direction of a single supervisor.

Myślę, że tu w Parlamencie istnieje większość opowiadająca się za ustanowieniem jednego organu nadzoru.

2007 discharge: European Data Protection Supervisor (

Absolutorium budżetowe 2007:Europejski Inspektor Ochrony Danych (

We do not believe the idea of a lead supervisor would satisfy all the Member States.

Nie uważamy, by pomysł ustanowienia naczelnego organu nadzorczego zadowolił wszystkie państwa członkowskie.

Naturally, such data provision must comply with the stipulations of the European Data Protection Supervisor.

Oczywiście takie dostarczanie danych musi być zgodne z wymogami Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Section IX - European Data Protection Supervisor

Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.