Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "suburb"

 

"suburb" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 50

suburb {rzeczownik}

suburb {rzecz.} (też: suburbs, burb)

Reports told us yesterday that as many as five people were killed in riots in the suburbs of Bishkek.

Wiemy z wczorajszych doniesień, że w zamieszkach na przedmieściach Biszkeku zabito pięć osób.

Of course, people living in the suburbs also need access, which means having effective

Oczywiście osoby mieszkające na przedmieściach także potrzebują dostępu, co oznacza konieczność efektywnych

In fact, that's old hat for crows. ~~~ This happened about 10 years ago in a place called Sendai City, at a driving school in the suburbs of Tokyo.

Tak naprawdę to stara sztuczka wron. Działo się to około 10 lat temu w miejscu zwanym Sendai City, w szkole na prawo jazdy, na przedmieściach Tokio.

There have been arson attacks on Roma camps in the suburbs of Naples, with the mob preventing fire services getting in to extinguish the fires.

W obozach Romów na przedmieściach Neapolu miały miejsce przypadki podpaleń, podczas gdy tłum ludzi blokował dostęp służb przeciwpożarowych do miejsca zdarzeń.

I advise the rapporteur to go and look at the ZEPs - the priority education areas - in France's suburbs and see where such worthy sentiments lead.

Zalecam sprawozdawczyni wizytę i zbadanie ZEP - priorytetowych obszarów edukacji - na francuskich przedmieściach i sprawdzenie, dokąd prowadzą takie szlachetne sentymenty.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "suburb":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "suburb" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

and out of the tribe of Asher, Mashal with its suburbs, and Abdon with its suburbs,

A w pokoleniu Aserowem Masal i przedmieścia jego, i Abdon i przedmieścia jego,

And out of the tribe of Dan, Elteke with its suburbs, Gibbethon with its suburbs,

Także z pokolenia Danowego Elteko i przedmieścia jego; Gabaton i przedmieścia jego;

and out of the tribe of Issachar, Kedesh with its suburbs, Daberath with its suburbs,

A w pokoleniu Isascharowem Kades i przedmieścia jego, Daberet i przedmieścia jego.

and Kibzaim with its suburbs, and Beth-horon with its suburbs; four cities.

I Kibsaim i przedmieścia jego; i Betoron, i przedmieścia jego; miasta cztery.

And out of the tribe of Issachar, Kishion with its suburbs, Daberath with its suburbs,

Z pokolenia Isaschar: Kiesyjon i przedmieścia jego; Daberet i przedmieścia jego;

to them they gave Hebron in the land of Judah, and the suburbs thereof round about it;

Przetoż dali im Hebron w ziemi Judzkiej, i przedmieścia jego około niego;

We settled in Footscray, a working-class suburb whose demographic is layers of immigrants.

Osiadłyśmy w Footscray, na robotniczym przedmieściu, zamieszkanym przez imigrantów.

Kedemoth with its suburbs, and Mephaath with its suburbs; four cities.

Kedemot i przedmieścia jego; i Mefaat i przedmieścia jego; miasta cztery.

Aijalon with its suburbs, Gath-rimmon with its suburbs; four cities.

Ajalon i przedmieścia jego; Gatrymon i przedmieścia jego; miasta cztery.

Anathoth with its suburbs, and Almon with its suburbs; four cities.

Anatot i przedmieścia jego; i Almon i przedmieścia jego; miasta cztery.

Jarmuth with its suburbs, En-gannim with its suburbs; four cities.

Jaramot i przedmieścia jego, i Engannim i przedmieścia jego; miasta cztery.

and out of the tribe of Gad, Ramoth in Gilead with its suburbs, and Mahanaim with its suburbs,

A w pokoleniu Gadowem Ramot w Galaad i przedmieścia jego; i Mahanaim i przedmieścia jego.

In the last 50 years, we've been building the suburbs with a lot of unintended consequences.

Przez ostatnich 50 lat rozbudowaliśmy przedmieścia, co wywołało wiele nieoczekiwanych skutków.

All the cities of the families of the rest of the children of Kohath were ten with their suburbs.

Wszystkich miast dziesięć i przedmieścia ich dano domom synów Kaatowych pozostałym.

and Kedemoth with its suburbs, and Mephaath with its suburbs;

I Kiedemot i przedmieścia jego, i Mefaat i przedmieścia jego.

and Jokmeam with its suburbs, and Beth-horon with its suburbs,

I Jekmaan i przedmieścia jego, i Betoron i przedmieścia jego;

and Aijalon with its suburbs, and Gath-rimmon with its suburbs;

I Ajalon i przedmieścia jego, i Gatrymon i przedmieścia jego.

and Jattir with its suburbs, and Eshtemoa with its suburbs,

I Jeter, i przedmieścia jego; Estemon, i przedmieścia jego;

and Ashan with its suburbs, and Beth-shemesh with its suburbs;

I Asan i przedmieścia jego, i Betsemes i przedmieścia jego.

All the cities of the Gershonites according to their families were thirteen cities with their suburbs.

Wszystkich miast Gersonitów według domów ich było trzynaście miast i przedmieścia ich.
 

Wyniki z forum

"suburb" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.