Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "stumble"

 

"stumble" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 54

stumble {rzeczownik}

stumble {rzecz.} (też: slip, boob, slipup, slip-up)

to stumble {czasownik}

to stumble [stumbled|stumbled] {czas.} (też: to trip over)

potknąć się {czas. zwr.}

to stumble over

potknąć się o

to stumble on

potknąć się o

to stumble against

potknąć się o

to stumble [stumbled|stumbled] {czas.} (też: to trip over)

potykać się {czas. zwr.}

to stumble over

potykać się o

to stumble on

potykać się o

to stumble against

potykać się o

to stumble [stumbled|stumbled] (over a difficult word) {czas.}

zacinać się (na trudnym słowie) {czas. zwr.}

to stumble [stumbled|stumbled] (over a difficult word) {czas.}

zaciąć się (na trudnym słowie) {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "stumble":

 

Podobne tłumaczenia

"stumble" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "stumble" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And many shall stumble thereon, and fall, and be broken, and be snared, and be taken.

I otrąci się wielu ich o nie, upadną i skruszeni będą, usidlą się a pojmani będą.

Then shalt thou walk in thy way securely, And thy foot shall not stumble.

Tedy będziesz chodził bezpiecznie droga twoją, a noga twoja nie potknie się.

The way of the wicked is as darkness: They know not at what they stumble.

Droga zaś niepobożnych jest jako ciemność; nie wiedzą, o co sií otrącić mogą.

And then shall many stumble, and shall deliver up one another, and shall hate one another.

A tedy wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą, i jedni drugich nienawidzieć będą.

When mine enemies turn back, They stumble and perish at thy presence.

Rozweselę się, i rozraduję się w tobie; będę śpiewał imieniowi twemu, o Najwyższy

So that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.

Całe zdarzenie miało swój początek w zupełnie przypadkowym momencie.

When thou goest, thy steps shall not be straitened; And if thou runnest, thou shalt not stumble.

Któremi gdy pójdziesz, nie będzie ściśniony chód twój; a jeźli pobieżysz, nie potkniesz sií.

We did stumble over a few points, however, and this is reflected in the amendments we have formulated.

Potknęliśmy się w kilku kwestiach i zostało to odzwierciedlenie w poprawkach, jakie sformułowaliśmy.

So they shall be made to stumble, their own tongue being against them: All that see them shall wag the head.

Ale gdy Bóg na nich wypuści prędką strzałę, porażeni będą;

But Jesus knowing in himself that his disciples murmured at this, said unto them, Doth this cause you to stumble?

Ale wiedząc Jezus sam w sobie, iż o tem szemrali uczniowie jego, rzekł im: Toż was obraża?

I say then, Did they stumble that they might fall?

Mówię tedy: Azaż się potknęli, aby padli?

Then he shall turn his face toward the fortresses of his own land; but he shall stumble and fall, and shall not be found.

Dlaczego obróci twarz swoję ku twierdzom ziemi swej; lecz się potknie i upadnie, i nie będzie więcej znaleziony.

He remembereth his nobles: they stumble in their march; they make haste to the wall thereof, and the mantelet is prepared.

Szykuje mocarzy swoich, ale jednak upadną w szyku swym; pospieszy się do murów, jakoby tam zgotowana była obrona.

Wherefore, if meat causeth my brother to stumble, I will eat no flesh for evermore, that I cause not my brother to stumble.

Przeto, jeźli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.

And thou shalt stumble in the day, and the prophet also shall stumble with thee in the night; and I will destroy thy mother.

Przetoż upadniesz we dnie, upadnie też i prorok z tobą w nocy; zagładzę i matkę twoję.

who is caused to stumble, and I burn not?

Któż się gorszy, a ja nie palę?

But ye are turned aside out of the way; ye have caused many to stumble in the law; ye have corrupted the covenant of Levi, saith Jehovah of hosts.

Aleście wy zstąpili z drogi, i byliście zgorszeniem wielom w zakonie, zepsowaliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów.

I'm very well aware that 80 percent of my public is there to see Picasso and Matisse, and then they stumble upon my show and I keep them there.

Zdaję sobie doskonale sprawę, że 80 procent publiczności przychodzi tam dla Picassa i Matisse'a, ale natykają się na mój show, a ja ich zatrzymuję.

and they have no root in themselves, but endure for a while; then, when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway they stumble.

Wszakże nie mają korzenia w sobie, ale są doczesnymi; potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą;

Works have been created which very often draw on Concept Art and are intended to be less a traditional monument then a “stone that will make men stumble”.

Powstały prace, które czerpały z założeń sztuki konceptualnej i które — jako mniej tradycyjne monumenty — miały się stawać „kamieniami obrazy”.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

studies · studio · studious · studs · study · stuff · stuffed · stuffiness · stuffing · stuffy · stumble · stumblebum · stump · stumper · stung · stunned · stunning · stunt · stunted · stuntman · stuntmen

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.