Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "stumble"

 

"stumble" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 49

stumble {rzeczownik}

stumble {rzecz.} (też: slip, boob, slipup, slip-up)

to stumble {czasownik}

to stumble [stumbled|stumbled] {czas.} (też: to joust, to trip over)

to stumble over

potykać się o

to stumble on

potykać się o

to stumble against

potykać się o

to stumble [stumbled|stumbled] {czas.} (też: to trip over)

potknąć się {czas. zwr. dk}

to stumble over

potknąć się o

to stumble on

potknąć się o

to stumble against

potknąć się o

to stumble [stumbled|stumbled] (over a difficult word) {czas.}

zacinać się (na trudnym słowie) {czas. zwr.}

to stumble [stumbled|stumbled] (over a difficult word) {czas.}

zaciąć się (na trudnym słowie) {czas. zwr. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "stumble":

 

Podobne tłumaczenia

"stumble" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "stumble" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Then shalt thou walk in thy way securely, And thy foot shall not stumble.

Tedy będziesz chodził bezpiecznie droga twoją, a noga twoja nie potknie się.

The way of the wicked is as darkness: They know not at what they stumble.

Droga zaś niepobożnych jest jako ciemność; nie wiedzą, o co sií otrącić mogą.

And then shall many stumble, and shall deliver up one another, and shall hate one another.

A tedy wiele się ich zgorszy, a jedni drugich wydadzą, i jedni drugich nienawidzieć będą.

So that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.

Całe zdarzenie miało swój początek w zupełnie przypadkowym momencie.

When thou goest, thy steps shall not be straitened; And if thou runnest, thou shalt not stumble.

Któremi gdy pójdziesz, nie będzie ściśniony chód twój; a jeźli pobieżysz, nie potkniesz sií.

But Jesus knowing in himself that his disciples murmured at this, said unto them, Doth this cause you to stumble?

Ale wiedząc Jezus sam w sobie, iż o tem szemrali uczniowie jego, rzekł im: Toż was obraża?

I say then, Did they stumble that they might fall?

Mówię tedy: Azaż się potknęli, aby padli?

Then he shall turn his face toward the fortresses of his own land; but he shall stumble and fall, and shall not be found.

Dlaczego obróci twarz swoję ku twierdzom ziemi swej; lecz się potknie i upadnie, i nie będzie więcej znaleziony.

He remembereth his nobles: they stumble in their march; they make haste to the wall thereof, and the mantelet is prepared.

Szykuje mocarzy swoich, ale jednak upadną w szyku swym; pospieszy się do murów, jakoby tam zgotowana była obrona.

Wherefore, if meat causeth my brother to stumble, I will eat no flesh for evermore, that I cause not my brother to stumble.

Przeto, jeźli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył.

And thou shalt stumble in the day, and the prophet also shall stumble with thee in the night; and I will destroy thy mother.

Przetoż upadniesz we dnie, upadnie też i prorok z tobą w nocy; zagładzę i matkę twoję.

who is caused to stumble, and I burn not?

Któż się gorszy, a ja nie palę?

But ye are turned aside out of the way; ye have caused many to stumble in the law; ye have corrupted the covenant of Levi, saith Jehovah of hosts.

Aleście wy zstąpili z drogi, i byliście zgorszeniem wielom w zakonie, zepsowaliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów.

I'm very well aware that 80 percent of my public is there to see Picasso and Matisse, and then they stumble upon my show and I keep them there.

Zdaję sobie doskonale sprawę, że 80 procent publiczności przychodzi tam dla Picassa i Matisse'a, ale natykają się na mój show, a ja ich zatrzymuję.

and they have no root in themselves, but endure for a while; then, when tribulation or persecution ariseth because of the word, straightway they stumble.

Wszakże nie mają korzenia w sobie, ale są doczesnymi; potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą;

Works have been created which very often draw on Concept Art and are intended to be less a traditional monument then a “stone that will make men stumble”.

Powstały prace, które czerpały z założeń sztuki konceptualnej i które — jako mniej tradycyjne monumenty — miały się stawać „kamieniami obrazy”.

And if thy foot cause thee to stumble, cut it off: it is good for thee to enter into life halt, rather than having thy two feet to be cast into hell.

A jeźliby cię noga twoja gorszyła, odetnij ją; bo lepiej tobie chromym wnijść do żywota, niżeli dwie nogi mając, być wrzuconym do piekła, w ogień nieugaszony,

And the proud one shall stumble and fall, and none shall raise him up; and I will kindle a fire in his cities, and it shall devour all that are round about him.

Potknie się zaiste hardy, i upadnie, a nie będzie, ktoby go podniósł; i rozniecę ogień w miastach jego, który pożre wszystko około niego.

We occasionally stumble onto a page in Chinese, and we decide that we do in fact have the greatest technology ever built to connect us to the rest of the world.

Znajdujemy czasem jakąś stronę po chińsku i uznajemy, że naprawdę mamy do czynienia z najlepszą technologią w historii, która łączy nas z resztą świata.

We grope for the wall like the blind; yea, we grope as they that have no eyes: we stumble at noonday as in the twilight; among them that are lusty we are as dead men.

Macamy ściany jako ślepi, a macamy, jakobyśmy oczów nie mieli.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

studio · studious · studs · study · stuff · stuffed · stuffiness · stuffing · stuffy · stultifying · stumble · stumblebum · stump · stumper · stung · stunned · stunner · stunning · stunt · stunted · stuntman

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-niemiecki słownik bab.la.