Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "string"

 

"string" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-56 z 117

string {rzeczownik}

string {rzecz.} (też: stretch, course, chain, row)

ciąg {m.}

If you insert $20.00, for example, JavaScript won't recognize this as a number, but a string.

Jeśli wpiszesz np. wartość $20.00, język JavaScript rozpozna ją jako ciąg, a nie liczbę.

Simply append an entry string for each response field you'd like to pre-populate.

Wystarczy dołączyć ciąg wpisu dla każdego pola odpowiedzi, które ma zostać wstępnie wypełnione.

* means any string not containing a period.

* oznacza dowolny ciąg bez kropki.

This string of letters and numbers and symbols and parentheses that can be texted, I suppose, or Twittered worldwide, is the chemical identity of our pro compound.

Ten ciąg liter i liczb, symboli i nawiasów, które można przekazać SMSem, lub opublikować na Twitterze, jest chemiczną nazwą naszego związku.

So, I'm going to give you some letter strings.

Więc, pokażę Wam teraz ciągi znaków.

string {rzecz.} (też: band, tape, ribbon, narrow fabric)

taśma {f.}

string {rzecz.} [komp.] (też: character string)

napis {m.} [komp.]

string {rzecz.} [muz.]

struna {f.} [muz.]

The first string is the drone string, which plays a continuous sound like the bagpipe.

Pierwsza z nich to: struna burdonowa, która wytwarza dźwięk ciągły, podobnie jak dudy.

By playing the string, the string vibrates and produces a sound wave.

Podczas gry struna wibruje, wytwarzając falę dźwiękową.

And the third string is pretty innovative.

Trzecia struna jest nieco innowacyjna.

Galileo, by the way, did this very cleverly by running a ball backwards down the strings of his lute.

Galileusz zrobił to bardzo sprytnie. ~~~ Puścił piłkę wzdłuż strun lutni.

The violin is basically made of a wood box and four main strings.

Skrzypce to właściwie drewniane pudło i cztery struny.

string {rzecz.} (też: cord, rope, strand, lanyard)

sznur {m.}

I believe matter begets life; life becomes single cells; single cells become strings; strings become chains; chains network.

Wierzę, że materia daje życie życie to pojedyncza komórka, komórki stają się sznurami sznury łańcuchami, łańcuchy siecią.

string {rzecz.} (też: cordon)

kordon {m.}

to string {czasownik}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to place, to set up, to put, to establish)

ustawić {czas.}

If you strung all of them -- chickens, cows, pigs and lambs -- to the moon, they'd go there and back five times, there and back.

Jeżeli wszystkie ustawisz jeden na drugim - kurczaki, krowy, świnie i jagnięta - pięć razy dosięgnęły by Księżyca - w tą i z powrotem.

to string [strung|strung] {czas.} (też: to set, to put, to place, to dispose)

to string [strung|strung] {czas.} (też: to befool)

naciągać {czas. ndk}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to flex, to wind up, to brace)

napinać [napinam|napinał] {czas. ndk}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to pull on)

naciągnąć {czas. dk}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to tighten, to brace)

napiąć {czas. dk}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to thread, to bead)

nizać {czas. ndk}
nawlec {czas.}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to tense up)

to string [strung|strung] {czas.} (też: to bulge, to tense up)

napiąć się {czas. zwr. dk}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to shuck)

obłuskać {czas. dk}
obłuskiwać {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "string":

 

Podobne tłumaczenia

"string" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "string" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Life is a string of choices creating a constant pressure to decide what to do next.

Życie to pasmo wyborów i ciągła presja podejmowania wyboru co do kolejnych działań.

Praise him with timbrel and dance: Praise him with stringed instruments and pipe.

Chwalcie go na bębnie, i na piszczałce; chwalcie go stronach i na organach.

And the fishermen would tie a net off the headland, string it out along the other net.

Rybacy przyczepiali sieć od cypla i rozmieszali ją wzdłuż kolejnej sieci.

Every colored bead, every colored string, represents a weather element.

Każdy kolorowy koralik, każdy kolorowy sznurek reprezentuje element pogody.

The problem for the 16 nations in the eurozone is who pulls the purse strings.

Problem dla szesnastu krajów strefy euro polega na tym, kto pociąga za budżetowe sznurki.

It is offered without charge, and it is generous, freely given and without strings.

Wolontariat to praca świadczona bezpłatnie, szczodrze i bez zobowiązań.

They are the nodes on the string, patterns and relationships, 27, 37.

One są węzłami na strunie, wzorami i współzależnościami. ~~~ 27, 37.

And when we learn how to close the gene gaps, then we can put a full string of DNA together.

A kiedy dowiemy się, jak wypełniać luki genów, będziemy mogli złożyć całą nić DNA.

With an instrument of ten strings, and with the psaltery; With a solemn sound upon the harp.

Opowiadać z poranku miłosierdzie twoje, i prawdę twoję na każdą noc,

The outcome is a hotchpotch report which strings together universally known generalities.

Efektem tego stanu rzeczy jest sprawozdawczy miszmasz zawierający powszechnie znane ogólniki.

I mean, before she knew who I was, she put 5 bucks in my G-string.

Zanim dowiedziała się kim naprawdę jestem wsadziła mi 5 dolców do stringów.

Give thanks unto Jehovah with the harp: Sing praises unto him with the psaltery of ten strings.

Wysławiajcie Pana na harfie, na lutni, na instrumencie o dziesięciu stronach, śpiewajcie mu.

I believe this to be a concern that really pulls on the heart strings of every European citizen.

Uważam, że ta sprawa naprawdę porusza serce każdego obywatela Europy.

Humanitarian aid should be disbursed without political strings.

Pomoc humanitarna powinna być przekazywana w sposób niezależny od polityki.

Now, if I make a string of these, a bit string, they will be able to replicate.

Teraz, jeśli zrobię z nich łańcuch, Będą się mogły powielać.

It is central banks and finance ministers who control the purse strings.

Za sznurki pociągają banki centralne i ministrowie finansów.

They would just take a stick and a catgut and string it up.

Brało się po prostu patyk i kocie trzewia i naciągało się.

Psalm 61 For the Chief Musician; on a stringed instrument.

W Bogu mężnie sobie poczynać będziemy, a on podepcze nieprzyjaciół naszych.

Psalm 76 For the Chief Musician; on stringed instruments.

A wszystkie rogi niezbożnikom postrącam; ale rogi sprawiedliwego będą wywyższone.

Indeed, the EU often does not appear to know who it is actually funding and who is pulling its strings.

Oczywiście, UE często zdaje się nie wiedzieć, kto naprawdę ją finansuje i kto pociąga za sznurki.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

striding · strife · strike · strikebreaker · strikeforce · striker · strikers · strikes · strikethrough · striking · string · stringency · stringent · stringer · stringing · strings · stringy · strip · stripe · striped · stripes

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.