Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "string"

 

"string" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-56 z 112

string {rzeczownik}

string {rzecz.} (też: stretch, course)

ciąg {m.}

If you insert $20.00, for example, JavaScript won't recognize this as a number, but a string.

Jeśli wpiszesz np. wartość $20.00, język JavaScript rozpozna ją jako ciąg, a nie liczbę.

Simply append an entry string for each response field you'd like to pre-populate.

Wystarczy dołączyć ciąg wpisu dla każdego pola odpowiedzi, które ma zostać wstępnie wypełnione.

* means any string not containing a period.

* oznacza dowolny ciąg bez kropki.

This string of letters and numbers and symbols and parentheses that can be texted, I suppose, or Twittered worldwide, is the chemical identity of our pro compound.

Ten ciąg liter i liczb, symboli i nawiasów, które można przekazać SMSem, lub opublikować na Twitterze, jest chemiczną nazwą naszego związku.

So, I'm going to give you some letter strings.

Więc, pokażę Wam teraz ciągi znaków.

string {rzecz.} (też: band, tape, ribbon, narrow fabric)

taśma {f.}

string {rzecz.} [komp.] (też: character string)

napis {m.} [komp.]

string {rzecz.} [muz.]

struna {f.} [muz.]

The first string is the drone string, which plays a continuous sound like the bagpipe.

Pierwsza z nich to: struna burdonowa, która wytwarza dźwięk ciągły, podobnie jak dudy.

The second string is a melody string, which is played with a wooden keyboard tuned like a piano.

Druga strona to: struna melodyjna, na której gra się drewnianą klawiaturą nastrojoną jak fortepian.

By playing the string, the string vibrates and produces a sound wave.

Podczas gry struna wibruje, wytwarzając falę dźwiękową.

And the third string is pretty innovative.

Trzecia struna jest nieco innowacyjna.

Galileo, by the way, did this very cleverly by running a ball backwards down the strings of his lute.

Galileusz zrobił to bardzo sprytnie. ~~~ Puścił piłkę wzdłuż strun lutni.

string {rzecz.} (też: cord, rope, strand, lanyard)

sznur {m.}

I believe matter begets life; life becomes single cells; single cells become strings; strings become chains; chains network.

Wierzę, że materia daje życie życie to pojedyncza komórka, komórki stają się sznurami sznury łańcuchami, łańcuchy siecią.

string {rzecz.} (też: cordon)

kordon {m.}

to string {czasownik}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to arrange, to place, to set up, to put)

ustawić {czas.}

If you strung all of them -- chickens, cows, pigs and lambs -- to the moon, they'd go there and back five times, there and back.

Jeżeli wszystkie ustawisz jeden na drugim - kurczaki, krowy, świnie i jagnięta - pięć razy dosięgnęły by Księżyca - w tą i z powrotem.

to string [strung|strung] {czas.} (też: to set, to put, to place, to dispose)

to string [strung|strung] {czas.} (też: to flex, to stretch, to wind up, to brace)

to string [strung|strung] {czas.} (też: to befool)

naciągać {czas.}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to pull on)

naciągnąć {czas.}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to tighten, to brace)

napiąć {czas.}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to bulge)

nawlec {czas.}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to thread, to bead)

nizać {czas.}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to shuck)

obłuskać {czas.}

to string [strung|strung] {czas.} (też: to bulge)

napiąć się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "string":

 

Podobne tłumaczenia

"string" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "string" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Life is a string of choices creating a constant pressure to decide what to do next.

Życie to pasmo wyborów i ciągła presja podejmowania wyboru co do kolejnych działań.

Praise him with timbrel and dance: Praise him with stringed instruments and pipe.

Chwalcie go na bębnie, i na piszczałce; chwalcie go stronach i na organach.

And the fishermen would tie a net off the headland, string it out along the other net.

Rybacy przyczepiali sieć od cypla i rozmieszali ją wzdłuż kolejnej sieci.

Note: The strings have to be url-encoded before adding them to FlashVars.

Uwaga: przed dodaniem ciągów do parametru FlashVars należy je zakodować adresem URL.

And he took the thing and he looked up to Steve and he said, "Look, hydrophobic string."

Wziął go, spojrzał na Steve'a i powiedział: "Zobacz, hydrofobowy sznurek."

Every colored bead, every colored string, represents a weather element.

Każdy kolorowy koralik, każdy kolorowy sznurek reprezentuje element pogody.

It produces these strings of light, presumably as some form of defense.

Produkuje te strumienie światła, przypuszczalnie jako coś na kształt ochrony.

If we had some wire or a piece of thread... we could string 'em up across the whole window.

Moglibyśmy wziąść sznurek i powiesić to na oknie... moglibyśmy przez całe okno.

They are the nodes on the string, patterns and relationships, 27, 37.

One są węzłami na strunie, wzorami i współzależnościami. ~~~ 27, 37.

And when we learn how to close the gene gaps, then we can put a full string of DNA together.

A kiedy dowiemy się, jak wypełniać luki genów, będziemy mogli złożyć całą nić DNA.

With an instrument of ten strings, and with the psaltery; With a solemn sound upon the harp.

Opowiadać z poranku miłosierdzie twoje, i prawdę twoję na każdą noc,

Thy cheeks are comely with plaits [of hair], Thy neck with strings of jewels.

Jagody lica twego klejnotami są ozdobione, a szyja twoja łańcuchami.

I mean, before she knew who I was, she put 5 bucks in my G-string.

Zanim dowiedziała się kim naprawdę jestem wsadziła mi 5 dolców do stringów.

So we've tracked in the video the input string, which was green, green, yellow, yellow, green.

Prześledziliśmy na filmie łańcuch wejściowy, który był zielony, zielony, żółty, żółty, zielony.

Give thanks unto Jehovah with the harp: Sing praises unto him with the psaltery of ten strings.

Wysławiajcie Pana na harfie, na lutni, na instrumencie o dziesięciu stronach, śpiewajcie mu.

Selah Psalm 4 For the Chief Musician; on stringed instruments.

Od Panać jest wybawienie, a nad ludem twoim błogosławieństwo twoje.

Now, if I make a string of these, a bit string, they will be able to replicate.

Teraz, jeśli zrobię z nich łańcuch, Będą się mogły powielać.

They would just take a stick and a catgut and string it up.

Brało się po prostu patyk i kocie trzewia i naciągało się.

Psalm 61 For the Chief Musician; on a stringed instrument.

W Bogu mężnie sobie poczynać będziemy, a on podepcze nieprzyjaciół naszych.

Psalm 76 For the Chief Musician; on stringed instruments.

A wszystkie rogi niezbożnikom postrącam; ale rogi sprawiedliwego będą wywyższone.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

strident · striding · strife · strike · strikeforce · striker · strikers · strikes · strikethrough · striking · string · stringency · stringent · stringer · stringing · strings · stringy · strip · stripe · striped · stripes

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.