angielsko-polskie tłumaczenie słowa "story"

EN story angielskie tłumaczenie

story {rzecz.}

EN story
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Amerykański angielski

1. ogólne

story (też: history)
It is the story of a woman, the story of Karin, the story of a woman who did not wish to wear the burkha.
To historia kobiety, historia Karin, historia kobiety, która nie chciała nosić burki.
Why is it called " his story ", instead of " her story "?
Dlaczego nazywamy to " jego historią ", zamiast " jej historią "?
It's a medical story, but more than that, it's a social story.
To jest historia medyczna, ale, ponadto, jest historią społeczną.
story (też: tale, rede)
So, the story that most people know is the story of free or open source software.
Opowieść, którą wszyscy znają to historia o wolnym oprogramowaniu, zwanym też open-source.
Mr President, let me tell you the story of two African countries.
Pozwolę sobie przytoczyć opowieść o dwóch afrykańskich krajach.
Good storytelling is crafting a story that someone wants to listen to.
Dobra opowieść jest rzemiosłem zjednywania sobie słuchaczy.
story (też: narration, narrative, tale, short story)
And then they're going to tell their story in strict chronological order.
Poza tym jego opowiadanie będzie ściśle chronologiczne.
Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive story of that person.
Władza to nie tylko opowiadanie o innych, ale w także w sposób definitywny.
I'm starting the story with the first atomic bomb at Trinity, which was the Manhattan Project.
Swoje opowiadanie rozpocznę od pierwszej bomby atomowej – próbnego wybuchu Trinity, czyli Projektu Manhattan.
story (też: floor, storey, deck)
They're now building a 16-story building on the side of New York, using the same technology.
Teraz budują w Nowym Jorku 16-piętrowy budynek, używając tej samej technologii.
Now, I'd been staying in this room for about three months -- it was a little 15-story Korean hotel.
Mieszkałem w tym pokoju od około trzech miesięcy, był to mały, 15-piętrowy koreański hotel.
That's as high as a 42-story building, and I put the Statue of Liberty in there as a scale reference.
To jest tak wysokie jak 42 piętrowy budynek, dla porównania zamieściłem tu Statuę Wolności.
story (też: account, coverage)
So, how to extract this order of narrative from this larger story?
Jak możemy uzyskać taki porządek relacji z tej większej historii?
If we open this up, we get different perspectives on this story.
Jeśli ją otworzymy, zobaczymy inne relacje z tego samego zdarzenia.
Our reality right now is less interesting than the story we're going to tell about it later.
To co dzieje się teraz jest mniej ciekawe od naszej późniejszej relacji.
story (też: fairy tale)
story (też: tale, talk)

2. Amerykański angielski

story (też: storey, floor, tier)
I envision a 36-story, 450-unit residential high-rise -- a reason to consider the mental health of any architect before granting an important commission.
Przewiduję 36 kondygnacji w 450 wieżowcach mieszkalnych powód aby przemyśleć zdrowie umysłowe każdego architekta przed przyznaniem ważnego zamówienia.
It's not that complicated: buildings more than one story high, built out to the sidewalk edge, so that people who are, you know, all kinds of people can get into the building.
To nie jest wcale skomplikowane -- budynki o więcej niż jednej kondygnacji, zbudowane wzdłuż krawędzi chodnika i wszyscy ludzie mogą wejść do budynku.

Przykłady użycia - "story" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto pitch sb a story
Englishto pitch sb a story
Englishshaggy dog story
EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.
EnglishWhat this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.
Sugeruje to, że rzeczywiście możemy mieć trop, że Internet idzie w złym kierunku.
EnglishSo the moral of the story is: people in glass houses shouldn't throw stones.
Morał jest taki: Jeśli samemu nie jest się bez wad, nie należy krytykować innych.
EnglishSo, a couple years ago, one of the mentor mothers came back, and she told me a story.
Kilka lat temu wróciła do nas jedna z matek-mentorek i opowiedziałą mi historię.
EnglishIf my poems had gone out with the Shania mailing, it'd be a different story.
Jeśli moje wiersze zostały by wydane przez Shanię, to byś inaczej o tym mówiła.
EnglishI tell them my story, that I am HIV-positive, but my child is HIV-negative.
*Opowiadam im moją historię:* *że mam HIV,* *ale moje dziecko nie jest zarażone.*
EnglishWell, call him Ramon so that way one day when he asks why, you can tell him my story
Nazwij go Ramon, i pewnego dnia, kiedy zapyta dlaczego, opowiesz mu moją historię.
EnglishTake the example of Kosovo, which to my mind is a European Union success story.
Weźmy za przykład Kosowo, które jest według mnie świadectwem sukcesu Unii Europejskiej.
EnglishWhen I'm on my deathbed, I'm going to remember one story more than any other.
Kiedy będę już na łożu śmierci, jedną historię zapamiętam lepiej niż inne.
EnglishYou get to tell the story on Blake's behalf, on behalf of the people who got the shoes.
opowiadasz tę historię w imieniu Blake'a, w imieniu ludzi, którzy dostali te buty.
EnglishWadah Khanfar: Actually, this may be the biggest story that we have ever covered.
Wadah Khanfar: Właściwie to chyba największa sprawa, jaką kiedykolwiek relacjonowaliśmy.
EnglishFor years, Western Europe and America considered Kenya to be a major success story.
Przez lata Europa Zachodnia i Ameryka traktowały Kenię jako kraj, któremu się powiodło.
EnglishJust as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
Podobnie jak zbyt wolno zareagowaliśmy na burzę gospodarczą, ale to zupełnie inna sprawa.
EnglishThe opening up of the postal services market has so far been a success story.
Otwieranie rynku usług pocztowych jak dotąd jest udanym przedsięwzięciem.
EnglishI showed up in two years and they -- I tell this story because they really helped me.
Pojawiłem się po dwóch latach i oni... Opowiadam tę historię, bo naprawdę mi pomogli.
EnglishSo we start off the story with Ernest, who volunteers as a census taker.
Zaczynamy historię od Ernesta, który jako wolontariusz bierze udział w spisie.