Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "store"

 

"store" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 1776

store {rzeczownik}

store {rzecz.} (też: cupboard, shop, boutique)

sklep {m.}

And you might also know that, for science and medicine, Boston is a bit of a candy store.

Być może wiecie też, że dla nauki i medycyny, Boston jest trochę jak sklep ze słodyczami.

And now he runs a cattle fodder store and a grain store near Agra.

Teraz prowadzi sklep z paszą dla bydła i nasionami niedaleko Agry.

It was 826 Valencia. ~~~ First of all, it was a pirate supply store, which is insane.

Po pierwsze, to był sklep z zaopatrzeniem dla piratów, wariactwo.

She opened a computer store then studied to be a beautician and opened another business.

Otworzyła sklep z komputerami, potem studiowała, by zostać kosmetyczką i otworzyła inny biznes.

women's fashion store

sklep z odzieżą damską

to store {czasownik}

to store [stored|stored] {czas.} (też: to store up)

magazynować {czas.}
składować {czas.}

I am particularly concerned about the significant development of coal-fired electric plants on the pretext that, in the long term, we will know how to capture and store CO2.

Jestem szczególnie zaniepokojona znacznym rozwojem elektrowni węglowych, dokonywanym pod pretekstem, że w dłuższej perspektywie czasowej dowiemy się jak wychwytywać i składować CO2.

They decide whether or not CO2 will be stored on their territory.

One decydują, czy CO2 będzie składowany na ich terytorium, czy też nie.

The idea of storing CO2 underground is totally absurd.

Pomysł składowania CO2 pod ziemią jest całkowicie absurdalny.

I have to say that the idea of storing CO2 underground forever is not my ideal option.

Muszę powiedzieć, że pomysł składowania CO2 pod ziemią "na zawsze” nie jest dla mnie rozwiązaniem idealnym.

But there is not much point in storing CO2 - or making provisions for the storage of CO2 - if we are not capturing it in the first place.

Jednak nie ma wielkiego sensu, byśmy składowali CO2 - lub przewidywali możliwość składowania CO2 - skoro przecież go nie wychwytujemy.

to store [stored|stored] {czas.} (też: to store up)

to store [stored|stored] {czas.} (też: to detain, to survive, to endure, to last out)

to store [stored|stored] {czas.} (też: to endure, to survive, to outlast, to detain)

przetrzymać {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "store":

 

Podobne tłumaczenia

"store" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "store" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Before the first use store your Liprolog Mix50 in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix50 w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Liprolog Basal in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Basal w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Liprolog Mix25 in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix25 w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Humalog KwikPen in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog KwikPen w lodówce (2°C - 8°C).

GN Store Nord has been creating innovative communication solutions since 1869.

Korporacja GN Store Nord tworzy innowacyjne rozwiązania komunikacyjne od 1869 roku.

The product (cartridges in-use in the pump) may be stored for a maximum of 2 weeks.

Produkt (wkład umieszczony w pompie) może być przechowywany maksymalnie 2 tygodnie.

Store in a refrigerator (2°C - 8°C) Keep the blister pack in the outer carton

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C) Pojemnik trzymać w zewnętrznym opakowaniu

Before the first use store your Humalog BASAL in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog BASAL w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Humalog Mix50 in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Mix50 w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Liprolog KwikPen in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog KwikPen w lodówce (2°C - 8°C).

Store in the original packaging in order to protect from light and moisture.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Remove the needle after each injection and store InnoLet without a needle attached.

Po każdym wstrzyknięciu należy usunąć igłę, InnoLet przechowywać bez założonej igły.

Sugar is purchased for 50 eurocents and reaches the store shelf at EUR 1.15.

Cukier kupuje się po 50 eurocentów za kilogram, a na półki trafia za cenę 1,15 euro.

Collections can also be stored hierarchically, like folders on your desktop.

Kolekcje mogą być też przechowywane hierarchicznie, tak jak foldery na pulpicie.

After first use, the cartridge may be stored for up to 28 days at 2°C - 8°C.

Otwarty lek może być przechowywany maksymalnie 28 dni w temperaturze 2ºC do 8°C.

This reconstituted solution may be stored for up to 24 hours at or below 25°C.

Przygotowany roztwór może być przechowywany przez 24 godziny w temperaturze do 25°C.

Store the pipettes in the original container in order to protect from light.

Przechowywać pipety w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Remove the needle after the injection and store the pen without the needle.

Po wykonanej iniekcji igłę należy usunąć, a wstrzykiwacz przechowywać bez igły.

Before the first use store your Liprolog Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Pen w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Humalog BASAL Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog BASAL Pen w lodówce (2°C - 8°C).
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: unoszący się na wodzie, filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.