Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "store"

 

"store" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-35 z 1754

store {rzeczownik}

store {rzecz.} (też: cupboard, shop, boutique)

sklep {m.}

And you might also know that, for science and medicine, Boston is a bit of a candy store.

Być może wiecie też, że dla nauki i medycyny, Boston jest trochę jak sklep ze słodyczami.

And now he runs a cattle fodder store and a grain store near Agra.

Teraz prowadzi sklep z paszą dla bydła i nasionami niedaleko Agry.

It was 826 Valencia. ~~~ First of all, it was a pirate supply store, which is insane.

Po pierwsze, to był sklep z zaopatrzeniem dla piratów, wariactwo.

She opened a computer store then studied to be a beautician and opened another business.

Otworzyła sklep z komputerami, potem studiowała, by zostać kosmetyczką i otworzyła inny biznes.

women's fashion store

sklep z odzieżą damską

to store {czasownik}

to store [stored|stored] {czas.} (też: to store up)

They decide whether or not CO2 will be stored on their territory.

One decydują, czy CO2 będzie składowany na ich terytorium, czy też nie.

The idea of storing CO2 underground is totally absurd.

Pomysł składowania CO2 pod ziemią jest całkowicie absurdalny.

I have to say that the idea of storing CO2 underground forever is not my ideal option.

Muszę powiedzieć, że pomysł składowania CO2 pod ziemią "na zawsze” nie jest dla mnie rozwiązaniem idealnym.

But there is not much point in storing CO2 - or making provisions for the storage of CO2 - if we are not capturing it in the first place.

Jednak nie ma wielkiego sensu, byśmy składowali CO2 - lub przewidywali możliwość składowania CO2 - skoro przecież go nie wychwytujemy.

I also think that EU Member States need to share the use as well of facilities for treating and storing waste from nuclear power stations.

Sądzę również, że państwa członkowskie UE muszą także wspólnie wykorzystywać zakłady przerobu i składowania odpadów z elektrowni jądrowych.

to store [stored|stored] {czas.} (też: to store up)

to store [stored|stored] {czas.} (też: to endure, to survive, to outlast, to detain)

przetrzymać {czas. dk}

to store [stored|stored] {czas.} (też: to detain, to survive, to endure, to last out)

przetrzymywać {czas. ndk}

to store [stored|stored] {czas.} (też: to hoard, to garner, to herd) [niespr.]

You can store the food, use it for energy, grow, etc.

Można gromadzić pokarm, zamienić w energię, rosnąć itd.

Right? ~~~ And we decided that what we want to store first of all, are the species that are most under threat.

My zdecydowaliśmy, że chcemy przede wszystkim gromadzić gatunki, które są najbardziej zagrożone.

I think the establishment of a world system of storing food supplies should also be considered.

Myślę, że należy także rozważyć stworzenie światowego systemu gromadzenia zapasów żywności.

And the way that you save plants is by storing seeds.

A sposób na ratowanie roślin to gromadzenie nasion.

Otherwise, we are storing up problems for the future.

Inaczej gromadzimy problemy na przyszłość.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "store":

 

Podobne tłumaczenia

"store" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "store" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Before the first use store your Liprolog Mix50 in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix50 w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Liprolog Basal in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Basal w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Liprolog Mix25 in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix25 w lodówce (2°C - 8°C).

GN Store Nord has been creating innovative communication solutions since 1869.

Korporacja GN Store Nord tworzy innowacyjne rozwiązania komunikacyjne od 1869 roku.

The product (cartridges in-use in the pump) may be stored for a maximum of 2 weeks.

Produkt (wkład umieszczony w pompie) może być przechowywany maksymalnie 2 tygodnie.

Store in a refrigerator (2°C - 8°C) Keep the blister pack in the outer carton

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C) Pojemnik trzymać w zewnętrznym opakowaniu

Before the first use store your Humalog BASAL in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog BASAL w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Humalog Mix50 in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Mix50 w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Liprolog KwikPen in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog KwikPen w lodówce (2°C - 8°C).

Collections can also be stored hierarchically, like folders on your desktop.

Kolekcje mogą być też przechowywane hierarchicznie, tak jak foldery na pulpicie.

After first use, the cartridge may be stored for up to 28 days at 2°C - 8°C.

Otwarty lek może być przechowywany maksymalnie 28 dni w temperaturze 2ºC do 8°C.

This reconstituted solution may be stored for up to 24 hours at or below 25°C.

Przygotowany roztwór może być przechowywany przez 24 godziny w temperaturze do 25°C.

Store the pipettes in the original container in order to protect from light.

Przechowywać pipety w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Remove the needle after the injection and store the pen without the needle.

Po wykonanej iniekcji igłę należy usunąć, a wstrzykiwacz przechowywać bez igły.

Before the first use store your Liprolog Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Pen w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Humalog BASAL Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog BASAL Pen w lodówce (2°C - 8°C).

Always put the pen cap back on the pen, then store the pen until your next injection.

Zakładać zawsze nasadkę na wstrzykiwacz przechowywany do czasu następnej iniekcji.

Store in a refrigerator (2ºC - 8ºC) until they are dispensed to the patient.

Do czasu wydania pacjentowi należy przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).

Before the first use store your Humalog Mix25 Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Mix25 Pen w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Humalog Mix50 Pen in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Humalog Mix50 Pen w lodówce (2°C - 8°C).
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.