angielsko-polskie tłumaczenie słowa "spotted"

EN spotted angielskie tłumaczenie

spotted {przym.}
spot {rzecz.}
spot {przym.}

EN spotted
play_circle_outline
{przymiotnik}

  1. ogólne
  2. Tkaniny

1. ogólne

spotted
play_circle_outline
łaciaty {przym. m.} (krowa, pies)
spotted (też: blotchy, speckled)
spotted (też: dappled, mottled)

2. Tkaniny

spotted (też: dotted)

Synonimy (angielski) dla "spotted":

spotted
spot

Przykłady użycia - "spotted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut this was spotted by an eagle-eye investigator, and he was convicted.
Zostało to odkryte przez jednego z bystrych śledczych, i chłopak został skazany.
EnglishI thought I spotted one or two applications for the job here from Parliament also.
Wydaje mi się, że zauważyłam nawet jeden czy dwa wnioski w sprawie tego stanowiska od kandydatów z Parlamentu.
EnglishWhen a threat is spotted, alerts go out across the EU.
W obliczu zagrożenia w całej UE uruchamiany jest system alarmowy.
EnglishAnd while we were climbing Hyperion, Marie Antoine spotted an unknown species of golden-brown ant about halfway up the trunk.
Podczas wspinaczki Marie Antoine zobaczyła nieznany gatunek złotobrązowej mrówki na wysokości połowy pnia.
EnglishThese nets are used by small inshore vessels to catch shellfish and lesser spotted dogfish off the North-West coast.
Z sieci tych korzystają małe przybrzeżne statki do celów połowu skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych oraz rekinków psich przy wybrzeżu północno-zachodnim.
EnglishWe worked with the Washington State Department of Fish and Wildlife to grow endangered frogs -- the Oregon spotted frog -- for later release into protected wetlands.
Z departamentem Połowów i Dzikiej Zwierzyny odtwarzaliśmy zagrożony gatunek żaby oregońskiej, żeby wypuścić je na chronione bagna.
EnglishWe learned that, early this morning, a boat with over two hundred migrants, spotted off Lampedusa, capsized because of poor sea conditions.
Dowiedzieliśmy się, że we wczesnych godzinach porannych dostrzeżona u wybrzeży Lampedusy barka z ponad dwustoma migrantami wywróciła się na burzliwym morzu.
EnglishAnd our new project is having the inmates and ourselves learn how to raise the Oregon spotted frog which is a highly endangered amphibian in Washington state and Oregon.
Dzięki naszemu projektowi razem z więźniami uczymy się hodować Oregońską Żabę Cętkowaną, płaza bardzo zagrożonego wymarciem w stanie Waszyngton i Oregonie.
EnglishAnd the kid was drinking it, and a security guard spotted it, and called the police, who called an ambulance that rushed to the ballpark, whisked the kid to the hospital.
I gdy ją pił a ochrona to zauważyła i wezwała policję, ta z kolei zadzwoniła po karetkę, który pędząc przybył na stadion i zabrał szybko dziecko do szpitala.
EnglishThrough the consumer market scoreboard, where we investigated different consumer markets, we spotted that the markets from where we had most complaints is the electricity market.
Korzystając z tablicy wyników dla rynków konsumenckich zbadaliśmy wiele takich rynków i zauważyliśmy, że rynkami, z których pochodzi najwięcej skarg są rynki energii elektrycznej.