EN spoil
volume_up
{rzeczownik}

spoil (też: booty, haul, loot, plonk)
And I will give it into the hands of the strangers for a prey, and to the wicked of the earth for a spoil; and they shall profane it.
I podam je w ręce cudzoziemców na rozchwycenie, i niezbożnych w ziemi na łup, którzy ją splugawią;
and the people flew upon the spoil, and took sheep, and oxen, and calves, and slew them on the ground; and the people did eat them with the blood.
Tedy się lud udał na łup, a nabrawszy owiec, i wołów, i cieląt, rzezali je na ziemi, a jadł lud ze krwią.
And I will cast off the remnant of mine inheritance, and deliver them into the hand of their enemies; and they shall become a prey and a spoil to all their enemies;
I opuszczę ostatki dziedzictwa mego, a podam je w rękę nieprzyjaciół ich; i będą na łup, i na rozproszenie wszystkim nieprzyjaciołom swoim.
spoil (też: haul, prey, prize, quarry)

Przykłady użycia - "spoil" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishtoo many cooks spoil the broth
Englishspare the rod and spoil the child
EnglishLet the extortioner catch all that he hath; And let strangers make spoil of his labor.
Niech lichwiarz załapi wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwycą pracę jego.
EnglishWe shall find all precious substance; We shall fill our houses with spoil;
Wszelkiej majętności kosztownej nabędziemy, napełnimy domy nasze korzyścią;
EnglishBetter it is to be of a lowly spirit with the poor, Than to divide the spoil with the proud.
Lepiej jest być uniżonego ducha z pokornymi, niżeli dzielić korzyści z pysznymi.
EnglishThou makest us to turn back from the adversary; And they that hate us take spoil for themselves.
Ale teraz odrzuciłeś i zawstydziłeś nas, a nie wychodzisz z wojskami naszemi.
Englishonly the cattle we took for a prey unto ourselves, with the spoil of the cities which we had taken.
Tylkośmy bydło pobrali sobie, i korzyści z miast, którycheśmy dobyli.
EnglishBut in the developing world a lot of vaccines spoil before they're administered, and that's because they need to be kept cold.
Prawie wszystkie szczepionki trzeba przechowywać w temperaturze lodówki.
Englishand they said, This is blood; the kings are surely destroyed, and they have smitten each man his fellow: now therefore, Moab, to the spoil.
I rzekli: Krew jest; pewnie się pobili królowie, i pobici są jeden od drugiego.
EnglishOr how can one enter into the house of the strong [man,] and spoil his goods, except he first bind the strong [man]?
Albo jakoż może kto wnijść do domu mocarza, i sprzęt jego rozchwycić, jeźliby pierwej nie związał mocarza onego?
EnglishThe stouthearted are made a spoil, They have slept their sleep; And none of the men of might have found their hands.
Zacnymeś się stał i dostojnym z gór łupiestwa.
EnglishYou'll spoil the flag if you don't show up.
EnglishAnd David took all the flocks and the herds, [which] they drove before those [other] cattle, and said, This is David's spoil.
Przytem zabrał Dawid wszystkie trzody i stada, które gnano przed bydłem jego, i mówiono: Toć jest korzyść Dawidowa.
EnglishThe spatial plan regulating construction work so as not to spoil the coastal landscape has recently been approved.
Ostatnio zatwierdzony został plan zagospodarowania przestrzeni regulujący prace budowlane tak, żeby nie zniszczyć krajobrazu wybrzeża.
EnglishTake ye the spoil of silver, take the spoil of gold; for there is no end of the store, the glory of all goodly furniture.
Rozchwyćcież srebro, rozchwyćcież złoto, i niezmierne bogactwa, i cokolwiek najkosztowniejszego ze wszystkich klejnotów drogich.
EnglishAgriculture in developing countries is often practised in difficult conditions, typically barren spoil and a harsh climate.
W krajach rozwijających się często występują trudne warunki do rolnictwa, zazwyczaj jest tam jałowa gleba i nieprzyjazny klimat.
EnglishHow much more, if haply the people had eaten freely to-day of the spoil of their enemies which they found?
Jako daleko więcej, gdyby się był najadł dziś lud z łupu nieprzyjaciół swoich, których nabył; izaliby nie była większa porażka między Filistynami?
Englishand then he will spoil his house.
EnglishThy tacklings are loosed; they could not strengthen the foot of their mast, they could not spread the sail: then was the prey of a great spoil divided; the lame took the prey.
Osłabiały powrozy twoje, nie będą mogły w klubie zatrzymać masztu twego, ani rozciągną żaglów.
EnglishAnd they that are wise among the people shall instruct many; yet they shall fall by the sword and by flame, by captivity and by spoil, [many] days.
Zaczem ci, którzy nauczają lud, którzy nauczają wielu, padać będą od miecza i od ognia, od pojmania i od łupu przez wiele dni.