Search for the most beautiful word
shooting down
handbreadth

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "spike"

 

"spike" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 84

spike {rzeczownik}

spike {rzecz.} [sport.]

kolec (w podeszwie butów sprinterskich) {m.} [sport.]

It is important that the vial adaptor spike completely penetrates the vial stopper.

Ważne jest, aby kolec nasadki całkowicie przebił korek fiolki.

This will expose a plastic spiked end that you will use to pierce the vial.

Spowoduje to odsłonięcie plastikowego kolca, który posłuży do przekłucia fiolki.

spike (hunting) {rzecz.} (też: growth)

odrost {m.}

spike {rzecz.} [bot.] (też: ear)

kłos {m.} [bot.]

spike {rzecz.} [muz.] (też: endpin)

podpórka {f.} [muz.]

spike {rzecz.} [muz.] (też: endpin)

nóżka {f.} [muz.]

spike {rzecz.} [komp.] (też: overvoltage, power surge, surge)

przepięcie {n.} [komp.]

spike {rzecz.} [bot.] (też: tassel, spray, raceme)

kitka {f.} [bot.]

spike {rzecz.} [sport.] (też: kill)

to spike {czasownik}

to spike {czas.} [sport.]

zbić (piłkę) {czas.} [sport.]

to spike {czas.} [sport.]

zbijać [zbijam|zbijał] (piłkę) {czas. ndk} [sport.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "spike":

 

Podobne tłumaczenia

"spike" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "spike" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Spikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.

Skoki cen energii wywołują ogromną presję na budżet przeciętnego konsumenta.

Insert the spike through the rubber closure into the vial of Rapilysin 10 U.

Wprowadzić nakłuwacz przez gumowy korek fiolki leku Rapilysin 10 jednostek.

And if you're wondering about those other spikes, those are also Fridays.

Jeśli zastanawiacie się nad pozostałymi wartościami szczytowymi, to też piątki.

Open the MiniSpike transfer system blister and remove syringe tip cap.

Otwórz blister z systemem mieszania MiniSpike, usuń osłonkę ze strzykawki.

In addition, the solution should be withdrawn from the vial using the filter spike.

Roztwór powinien być pobrany z fiolki wyłącznie za pomocą zestawu do pobierania z filtrem.

And when it fires a little spike of electricity, there's going to be a red dot and a click.

Gdy wystrzeliwuje impuls elektyczny, zobaczymy czerwoną kropkę i usłyszymy dźwięk.

There was a spike, of course, a few years before, but that wasn't actually Queensland.

Kilka lat temu miał miejsce drastyczny wzrost, ale nie w Quennsland.

We talked about before the H and N spikes on the surface of the flu virus.

Mówiłem przed chwilą o wypustkach H i M tworzące otoczkę białkową na powierzchni wirusa grypy.

Insert the filter spike end into the stopper of the BeneFIX vial.

Wprowadzić ostrze zestawu do pobierania z filtrem do korka fiolki z lekiem BeneFIX.

Every time we did a house-to-house search, we had a spike in the number of reports of smallpox.

Za każdym razem, gdy przeszukiwaliśmy domy, wzrastała liczba zgłoszeń zachorowań na ospę.

And it signals to the rest of the brain by sending a little electrical spike.

Sygnalizuje to reszcie mózgu, wysyłając mały impuls elektryczny.

And about seven years before you're about to die, there's a spike.

I tak, około siedem lat przed naszą śmiercią, następuje wzrost.

The tiny spike on the left to the center is actually the forefather of wheat.

Ten mały "szpikulec", drugi od lewej, jest przodkiem pszenicy.

But could they have predicted this unprecedented spike less than halfway through the Earth's life?

Ale czy mogła też przewidzieć ten bezprecedensowy skok który nastąpił przed połową życia Ziemi?

In this rendering of the flu virus, these different colored spikes are what it uses to infect you.

Na modelu tego wirusa te kolorowe wypustki są odpowiedzialne za zarażanie.

So here's a dinosaur that has spikes sticking out of its head, no dome and gnarly stuff on its nose.

No to mamy dinozaura, który ma kolce wystające z głowy, bez kopuły, i sękate coś na nosie.

Insert the white plastic spike through the ADVATE stopper.

Białym ostrzem z tworzywa sztucznego przebić korek fiolki ADVATE.

The vial should be vented with a sterile syringe needle or a sterile non-siliconised mini-spike before

Przed nabraniem roztworu do strzykawki należy przebić fiolkę z użyciem jałowej igły do strzykawek

The recent price spikes are a turning point, a sign that the days of plenty may be drawing to a close.

Obecne wzrosty cen są punktem zwrotnym, znakiem, że czasy obfitości mogą się kończyć.

needle or attached to a sterile non-siliconised mini-spike.

lub połączonej z jałowym nie silikonowanym mini- ostrzem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: fuszerka, partactwo, nowina, przekręt, bzdura

Podobne słowa

spider · spider's · spider-web · spidergram · spiderweb · spiel · spierdalaj · spiffing · spiffy · spigot · spike · spiked · spikes · spiky · spile · spill · spillage · spillover · spillway · spilt · spin

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.