Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "spike"

 

"spike" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-59 z 86

spike {rzeczownik}

spike {rzecz.} [sport.]

kolec (w podeszwie butów sprinterskich) {m.} [sport.]

It is important that the vial adaptor spike completely penetrates the vial stopper.

Ważne jest, aby kolec nasadki całkowicie przebił korek fiolki.

This will expose a plastic spiked end that you will use to pierce the vial.

Spowoduje to odsłonięcie plastikowego kolca, który posłuży do przekłucia fiolki.

spike {rzecz.} [muz.] (też: endpin)

podpórka {f.} [muz.]

spike {rzecz.} [muz.] (też: endpin)

nóżka {f.} [muz.]

spike (hunting) {rzecz.} (też: growth)

odrost {m.}

spike {rzecz.} [bot.] (też: ear)

kłos {m.} [bot.]

spike {rzecz.} [komp.] (też: overvoltage, power surge, surge)

przepięcie {n.} [komp.]

spike {rzecz.} [fin.]

zwyżka {f.} [fin.]

spike {rzecz.} (też: growth, height, augmentation, buildup)

wzrost {m.}

There was a spike, of course, a few years before, but that wasn't actually Queensland.

Kilka lat temu miał miejsce drastyczny wzrost, ale nie w Quennsland.

And about seven years before you're about to die, there's a spike.

I tak, około siedem lat przed naszą śmiercią, następuje wzrost.

Another spike in the 1980s -- another spike in shows about control and power.

Kolejne wzbicie się w górę w latach osiemdziesiątych to wzrost oglądalność programów o kontroli i władzy.

And you can see that right around age 45, 40 to 45, there's a sudden spike in the cost of health care.

I jak da się zauważyć, właśnie około 45, 40 do 45 roku życia, następuje nagły wzrost kosztów opieki zdrowotnej.

The first point I would like to make is that I think the recent spike in world food prices serves as a wake-up call to all of us.

Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że wzrost cen żywności na świecie w ostatnim czasie powinien być dla nas sygnałem ostrzegawczym.

spike {rzecz.} [sport.] (też: kill)

spike {rzecz.} (też: arrowhead, blade, edge, cutting edge)

ostrze {n.}

Insert the filter spike end into the stopper of the BeneFIX vial.

Wprowadzić ostrze zestawu do pobierania z filtrem do korka fiolki z lekiem BeneFIX.

spike {rzecz.}

szpikulec {m.}

The tiny spike on the left to the center is actually the forefather of wheat.

Ten mały "szpikulec", drugi od lewej, jest przodkiem pszenicy.

Press down firmly on the package until the adapter snaps into place on top of the vial, with the adapter spike penetrating the vial stopper.

Silnie nacisnąć na opakowanie, aż łącznik ‘ wskoczy ’ na miejsce, a jego szpikulec przebije korek fiolki.

Press down firmly on the package until the adapter snaps into place on top of the vial, with the adapter spike penetrating the vial stopper.

Mocno nacisnąć na opakowanie aż nasadka ” wskoczy ” na miejsce w górnej części fiolki, a szpikulec nasadki przebije korek fiolki.

spike {rzecz.} (też: erection, boner)

wzwód {m.}

spike {rzecz.} (też: jag, firing pin, peak of helmet, steeple)

iglica {f.}

spike {rzecz.} (też: point, peak)

szpic {m.}

spike {rzecz.}

  nakłuwacz {m.} [pot.]

Insert the spike through the rubber closure into the vial of Rapilysin 10 U.

Wprowadzić nakłuwacz przez gumowy korek fiolki leku Rapilysin 10 jednostek.

Open the package containing the reconstitution spike, remove both protective caps from the reconstitution spike.

Otworzyć opakowanie zawierające nakłuwacz służący do przygotowywania roztworu i usunąć obie osłonki zabezpieczające z nakłuwacza.

Open the package containing the reconstitution spike, remove both protective caps from the reconstitution spike.

Otworzyć opakowanie zawierające nakłuwacz, służący do przygotowywania roztworu i usunąć obie osłonki zabezpieczające z nakłuwacza.

Powder and solvent for injection (contains 2x [ 0.56 g of powder in a vial and 10 ml solvent in a pre- filled syringe with reconstitution spike and needle ])

Proszek i rozpuszczalnik do wstrzykiwań (zawiera 2x [ 0, 56 g proszku w fiolce i 10 ml rozpuszczalnika w ampułkostrzykawce oraz nakłuwacz i igłę ])

Rapilysin is presented as a powder and a solvent for injection (0.56 g powder in a vial and 10 ml solvent in a pre-filled syringe with a reconstitution spike and a needle-pack of 2)

Rapilysin jest dostępny w postaci proszku i rozpuszczalnika do wstrzykiwań (0, 56 g proszku w fiolce i 10 ml rozpuszczalnika w ampułkostrzykawce oraz nakłuwacz i igłę po2 w opakowaniu)

spike {rzecz.}

kłujka {f.} [pot.]

spike {rzecz.} [slg.]

spike {rzecz.} [bot.] (też: tassel, spray, raceme)

kitka {f.} [bot.]

to spike {czasownik}

to spike {czas.} [sport.]

zbić (piłkę) {czas.} [sport.]

to spike {czas.} [sport.]

zbijać [zbijam|zbijał] (piłkę) {czas. ndk} [sport.]

to spike {czas.}

wybić się {czas. zwr. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "spike":

 

Podobne tłumaczenia

"spike" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "spike" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Spikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.

Skoki cen energii wywołują ogromną presję na budżet przeciętnego konsumenta.

And if you're wondering about those other spikes, those are also Fridays.

Jeśli zastanawiacie się nad pozostałymi wartościami szczytowymi, to też piątki.

Open the MiniSpike transfer system blister and remove syringe tip cap.

Otwórz blister z systemem mieszania MiniSpike, usuń osłonkę ze strzykawki.

In addition, the solution should be withdrawn from the vial using the filter spike.

Roztwór powinien być pobrany z fiolki wyłącznie za pomocą zestawu do pobierania z filtrem.

And when it fires a little spike of electricity, there's going to be a red dot and a click.

Gdy wystrzeliwuje impuls elektyczny, zobaczymy czerwoną kropkę i usłyszymy dźwięk.

We talked about before the H and N spikes on the surface of the flu virus.

Mówiłem przed chwilą o wypustkach H i M tworzące otoczkę białkową na powierzchni wirusa grypy.

Every time we did a house-to-house search, we had a spike in the number of reports of smallpox.

Za każdym razem, gdy przeszukiwaliśmy domy, wzrastała liczba zgłoszeń zachorowań na ospę.

And it signals to the rest of the brain by sending a little electrical spike.

Sygnalizuje to reszcie mózgu, wysyłając mały impuls elektryczny.

But could they have predicted this unprecedented spike less than halfway through the Earth's life?

Ale czy mogła też przewidzieć ten bezprecedensowy skok który nastąpił przed połową życia Ziemi?

In this rendering of the flu virus, these different colored spikes are what it uses to infect you.

Na modelu tego wirusa te kolorowe wypustki są odpowiedzialne za zarażanie.

So here's a dinosaur that has spikes sticking out of its head, no dome and gnarly stuff on its nose.

No to mamy dinozaura, który ma kolce wystające z głowy, bez kopuły, i sękate coś na nosie.

Insert the white plastic spike through the ADVATE stopper.

Białym ostrzem z tworzywa sztucznego przebić korek fiolki ADVATE.

The vial should be vented with a sterile syringe needle or a sterile non-siliconised mini-spike before

Przed nabraniem roztworu do strzykawki należy przebić fiolkę z użyciem jałowej igły do strzykawek

The recent price spikes are a turning point, a sign that the days of plenty may be drawing to a close.

Obecne wzrosty cen są punktem zwrotnym, znakiem, że czasy obfitości mogą się kończyć.

needle or attached to a sterile non-siliconised mini-spike.

lub połączonej z jałowym nie silikonowanym mini- ostrzem.

vial + 1 pre-filled syringe + 1 'MiniSpike ' rec. device

fiolka + 1 strzykawka + 1 oddzielny system mieszania „ MiniSpike ”

Presentation 02 (with separate MiniSpike transfer system):

Schemat 02 (z oddzielnym systemem mieszania MiniSpike):

Turn the package over and insert the clear plastic spike through the solvent stopper.

Obrócić opakowanie i przebić przezroczystym ostrzem z tworzywa sztucznego korek fiolki z rozpuszczalnikiem.

Take the adapter, remove protective cover from the spike and insert spike into the central area of the stopper.

Przygotuj adapter, usuń osłonę z igły adaptera i wkłuj igłę w środek korka.

Connect the syringe to the reconstitution spike and transfer the 10 ml of solvent into the vial of Rapilysin 10 U.

Połączyć strzykawkę z nakłuwaczem i wprowadzić 10 ml rozpuszczalnika do fiolki preparatu Rapilysin 10 jednostek.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

spider · spider's · spider-web · spidergram · spiderweb · spiel · spierdalaj · spiffing · spiffy · spigot · spike · spiked · spikenard · spikes · spiky · spile · spill · spillage · spillover · spillway · spilt

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.