EN spike
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. slang
  3. Botanika
  4. Muzyka
  5. IT
  6. Sport
  7. finanse

1. ogólne

spike (też: augmentation, boost, gain, growth)
Another spike in the 1980s -- another spike in shows about control and power.
Kolejne wzbicie się w górę w latach osiemdziesiątych to wzrost oglądalność programów o kontroli i władzy.
There was a spike, of course, a few years before, but that wasn't actually Queensland.
Kilka lat temu miał miejsce drastyczny wzrost, ale nie w Quennsland.
And about seven years before you're about to die, there's a spike.
I tak, około siedem lat przed naszą śmiercią, następuje wzrost.
spike (też: blade, cutting edge, edge, arrowhead)
Insert the filter spike end into the stopper of the BeneFIX vial.
Wprowadzić ostrze zestawu do pobierania z filtrem do korka fiolki z lekiem BeneFIX.
spike
The tiny spike on the left to the center is actually the forefather of wheat.
Ten mały "szpikulec", drugi od lewej, jest przodkiem pszenicy.
Press down firmly on the package until the adapter snaps into place on top of the vial, with the adapter spike penetrating the vial stopper.
Silnie nacisnąć na opakowanie, aż łącznik ‘ wskoczy ’ na miejsce, a jego szpikulec przebije korek fiolki.
Press down firmly on the package until the adapter snaps into place on top of the vial, with the adapter spike penetrating the vial stopper.
Mocno nacisnąć na opakowanie aż nasadka ” wskoczy ” na miejsce w górnej części fiolki, a szpikulec nasadki przebije korek fiolki.
spike (też: erection, boner)
spike (też: firing pin, jag, steeple, peak of helmet)
spike (też: peak, point)
spike
volume_up
nakłuwacz {m.} [pot.]
Insert the spike through the rubber closure into the vial of Rapilysin 10 U.
Wprowadzić nakłuwacz przez gumowy korek fiolki leku Rapilysin 10 jednostek.
Open the package containing the reconstitution spike, remove both protective caps from the reconstitution spike.
Otworzyć opakowanie zawierające nakłuwacz służący do przygotowywania roztworu i usunąć obie osłonki zabezpieczające z nakłuwacza.
Open the package containing the reconstitution spike, remove both protective caps from the reconstitution spike.
Otworzyć opakowanie zawierające nakłuwacz, służący do przygotowywania roztworu i usunąć obie osłonki zabezpieczające z nakłuwacza.
spike
volume_up
kłujka {f.} [pot.]

trending_flat
"hunting"

spike (też: growth)

3. Botanika

spike (też: ear)
volume_up
kłos {m.} [bot.]
spike (też: raceme, tassel, spray)
volume_up
kitka {f.} [bot.]

4. Muzyka

spike (też: endpin)
volume_up
podpórka {f.} [muz.]
spike (też: endpin)
volume_up
nóżka {f.} [muz.]

5. IT

spike (też: overvoltage, power surge, surge)
volume_up
przepięcie {n.} [komp.]

6. Sport

spike
volume_up
kolec {m.} [sport.] (w podeszwie butów sprinterskich)
It is important that the vial adaptor spike completely penetrates the vial stopper.
Ważne jest, aby kolec nasadki całkowicie przebił korek fiolki.
spike (też: kill)

7. finanse

spike
volume_up
zwyżka {f.} [fin.]

Przykłady użycia - "spike" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd when it fires a little spike of electricity, there's going to be a red dot and a click.
Gdy wystrzeliwuje impuls elektyczny, zobaczymy czerwoną kropkę i usłyszymy dźwięk.
EnglishIn addition, the solution should be withdrawn from the vial using the filter spike.
Roztwór powinien być pobrany z fiolki wyłącznie za pomocą zestawu do pobierania z filtrem.
EnglishOpen the MiniSpike transfer system blister and remove syringe tip cap.
Otwórz blister z systemem mieszania MiniSpike, usuń osłonkę ze strzykawki.
EnglishAnd it signals to the rest of the brain by sending a little electrical spike.
Sygnalizuje to reszcie mózgu, wysyłając mały impuls elektryczny.
EnglishEvery time we did a house-to-house search, we had a spike in the number of reports of smallpox.
Za każdym razem, gdy przeszukiwaliśmy domy, wzrastała liczba zgłoszeń zachorowań na ospę.
EnglishTurn the package over and insert the clear plastic spike through the solvent stopper.
Obrócić opakowanie i przebić przezroczystym ostrzem z tworzywa sztucznego korek fiolki z rozpuszczalnikiem.
EnglishBut could they have predicted this unprecedented spike less than halfway through the Earth's life?
Ale czy mogła też przewidzieć ten bezprecedensowy skok który nastąpił przed połową życia Ziemi?
EnglishTake the adapter, remove protective cover from the spike and insert spike into the central area of the stopper.
Przygotuj adapter, usuń osłonę z igły adaptera i wkłuj igłę w środek korka.
EnglishInsert the white plastic spike through the ADVATE stopper.
Białym ostrzem z tworzywa sztucznego przebić korek fiolki ADVATE.
Englishvial + 1 pre-filled syringe + 1 'MiniSpike ' rec. device
fiolka + 1 strzykawka + 1 oddzielny system mieszania „ MiniSpike ”
EnglishThe vial should be vented with a sterile syringe needle or a sterile non-siliconised mini-spike before
Przed nabraniem roztworu do strzykawki należy przebić fiolkę z użyciem jałowej igły do strzykawek
EnglishUsing aseptic technique, attach the filter spike to the sterile disposable syringe.
Przestrzegając zasad techniki aseptycznej podłączyć zestaw do pobierania z filtrem do jałowej jednorazowej strzykawki.
EnglishLook at this green spike in 1966 to a bellwether show.
Proszę spojrzeć jak satyra wybiła się w 1966 na wyższą pozycję.
Englishneedle or attached to a sterile non-siliconised mini-spike.
lub połączonej z jałowym nie silikonowanym mini- ostrzem.
EnglishPresentation 02 (with separate MiniSpike transfer system):
Schemat 02 (z oddzielnym systemem mieszania MiniSpike):
EnglishConnect the syringe to the reconstitution spike and transfer the 10 ml of solvent into the vial of Rapilysin 10 U.
Połączyć strzykawkę z nakłuwaczem i wprowadzić 10 ml rozpuszczalnika do fiolki leku Rapilysin 10 jednostek.
EnglishTake care not to touch the spike on the vial adapter.
Uważać, aby nie dotknąć końcówki łącznika.
EnglishConnect the syringe to the reconstitution spike and transfer the 10 ml of solvent into the vial of Rapilysin 10 U.
Połączyć strzykawkę z nakłuwaczem i wprowadzić 10 ml rozpuszczalnika do fiolki preparatu Rapilysin 10 jednostek.
EnglishDisconnect the syringe from the reconstitution spike.
EnglishRemove and discard the filter spike.
Zdjąć i usunąć zestaw do pobierania z filtrem.