angielsko-polskie tłumaczenie słowa "specimen"

EN specimen angielskie tłumaczenie

specimen {rzecz.}

EN specimen
play_circle_outline
{rzeczownik}

specimen
The export or re-export of specimens of endangered species is subject to:
Wywóz lub powrotny wywóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wymaga:
Importation of specimens of endangered species is subject to:
Przywóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wymaga:
Member States may also prohibit the holding of specimens of species in Annex A.
Państwa członkowskie mogą również zakazać posiadania okazów gatunków wymienionych w załączniku A.
specimen (też: test-tube)
specimen (też: sample, section, segment, snippet)
specimen (też: pattern, stencil)
The agreement also provides for the exchange of passport specimens between Brazil and the Member States.
Przewiduje się w niej również wymianę wzorów paszportów między Brazylią a państwami członkowskimi.
specimen (też: copy)
And while I was making the book, I contacted all the producers of products because I wanted them to send me the real samples and the real specimens.
Podczas składania tej książki, skontaktowałam się ze wszystkimi producentami omówionych tu rzeczy, aby otrzymać prawdziwe egzemplarze i prawdziwe próbki.
specimen (też: model document)
play_circle_outline
wzór dokumentu {m.}

Przykłady użycia - "specimen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is possible today to identify someone even many years after his death by just obtaining some small specimen from the bone remains.
Pobranie małej próbki ze szczątków kości umożliwia obecnie identyfikację człowieka nawet kilka lat po jego śmierci.
EnglishWe mark it with a GPS fix, and we also take a digital photograph of the specimen, so we could essentially put it back on the surface, exactly where we found it.
Oznaczamy skamielinę GPS-em, a także robimy próbce zdjęcie.