angielsko-polskie tłumaczenie słowa "specimen"

EN specimen angielskie tłumaczenie

specimen {rzecz.}

EN specimen
volume_up
{rzeczownik}

specimen
The movement within the Community of live specimens of a species listed in Annex A is subject to prior authorisation from a management authority of the Member State in which the specimen is located.
Przewóz żywych okazów gatunków wymienionych w załączniku A w obrębie Wspólnoty wymaga uprzedniego zezwolenia organu administracyjnego państwa członkowskiego, w którym okaz się znajduje.
A few years ago, the Marlboro Man was retired and replaced by this much less impressive specimen, who is a parody of American manhood, and that's what we have in our commercials today.
Kilka lat temu, Marlboro Man odszedł na emeryturę i zastąpił go ten dużo mniej imponujący okaz, który jest parodią Amerykańskiej męskości. ~~~ I to właśnie widzimy dzisiaj w reklamach.
specimen (też: gold standard, pattern, stencil)
specimen (też: sample, section, segment, snippet)
specimen (też: test-tube)
specimen (też: copy)
specimen (też: model document)

Przykłady użycia - "specimen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is possible today to identify someone even many years after his death by just obtaining some small specimen from the bone remains.
Pobranie małej próbki ze szczątków kości umożliwia obecnie identyfikację człowieka nawet kilka lat po jego śmierci.
EnglishWe mark it with a GPS fix, and we also take a digital photograph of the specimen, so we could essentially put it back on the surface, exactly where we found it.
Oznaczamy skamielinę GPS-em, a także robimy próbce zdjęcie.