Search for the most beautiful word
disarms
in brief

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to speak up"

 

"to speak up" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 68

to speak up {czasownik}

to speak up (for sb) {czas.} (też: to stand up)

upominać się [upominam się|upominał się] (brać w obronę) {czas.} [pot.]

The second thing is: speak up.

Drugą rzeczą jest upominać się.

Protecting and speaking up for these is the core of any policy made in the European Union.

Ich ochrona i upominanie się o nie stanowi istotę każdej polityki unijnej.

Today we are speaking up for our Roma brothers and sisters.

Dzisiaj upominamy się o naszych romskich braci i siostry.

to speak up (for sb) {czas.} (też: to stand up)

upomnieć się (brać w obronę) {czas.} [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "speak up":

 

Podobne tłumaczenia

"to speak up" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to speak up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And so the purpose of influence is to speak up for those who have no influence.

Celem wywierania wpływu jest mówić głośno, za tych, którzy nie mają wpływu.

(HU) I have spoken up several times on behalf of the traditional national minorities.

(HU) Kilkakrotnie już się wypowiadałem w imieniu tradycyjnych mniejszości narodowych.

It is not often I get up to speak, so you will have to allow me some self-indulgence.

Nieczęsto zabieram głos, więc będą musieli państwo pozwolić mi trochę sobie pofolgować.

I want to speak against the setting-up of a European diplomatic college.

Chciałbym sprzeciwić się utworzeniu Europejskiej Akademii Dyplomatycznej.

And the young women in the village spoke up and said, "We've changed our dream.

I młode kobiety z tej wsi odważyły się odezwać i powiedzieć: „Zmieniłyśmy nasze marzenie.

For this reason it is with some embarrassment that I am standing up to speak about Burma.

Z tego powodu ja z pewnym zażenowaniem zabieram głos w sprawie Birmy.

At this juncture, since my speaking time is up, I would like to make one final comment.

Ponieważ mój czas na wypowiedź się skończył, chciałbym w tym miejscu wygłosić ostatnią uwagę.

Finally, I should like to speak up for a community that cannot do so here for itself.

W końcu, chciałabym zabrać głos w imieniu społeczności, która nie może sama tego tutaj zrobić.

Mr President, I apologise for my tardiness in getting up to speak.

Panie przewodniczący! Przepraszam, że przychodzę żeby przemówić z opóźnieniem.

There are rare occasions when one needs to speak up immediately.

Rzadko pojawiają się okoliczności, w których należy natychmiast zabrać głos.

The United States administration has unequivocally spoken up against this.

Administracja Stanów Zjednoczonych jednoznacznie wypowiedziała się przeciwko takiemu stanowisku.

Anna Politkovskaya was especially known as someone who spoke up for the human rights of Chechens.

Anna Politkowska była szczególnie znana jako rzeczniczka praw człowieka dla Czeczenów.

If I stand up and speak as an Englishman, they will dismiss it.

Jeżeli wstanę i będę przemawiał jako Anglik, oni to zlekceważą.

It is completely justified to speak up for the benefit gained.

Ujmowanie się za uzyskanymi korzyściami jest w pełni uzasadnione.

There is no doubt that we must all speak up for a no-fly zone.

Nie ma wątpliwości, że wszyscy musimy głośniej mówić o strefie zakazu lotów.

We are responsible for speaking up clearly at this point and we must do so.

Musimy jasno mówić o tych sprawach. To nasza odpowiedzialność.

It would also be a memorial to this Parliament speaking up for those who have no voice.

Byłby to również pomnik dla tego Parlamentu za występowanie w imieniu tych, którzy głosu nie mają.

We have tried on many occasions either to speak up openly or to try discreet diplomacy.

Próbowaliśmy przy różnych okazjach rozmawiać otwarcie lub stosować dyskretne zabiegi dyplomatyczne.

And let's start to speak up when people are assailing us with the noise that I played you early on.

Mówmy, gdy ludzie atakują nas dźwiękiem, który pokazałem wcześniej.

He eye-witnessed violations on both sides and he spoke up against those.

Był naocznym świadkiem naruszeń po obu stronach i potępił je.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik, podajnik

Podobne słowa

spatial · spatiotemporal · spatter · spatula · spaulder · spavin · spawn · spawning · spaz · spazz · speak-up · speakeasy · speaker · speakers · speaking · spear · spearhead · spearmint · spearpoint · SPEC · special

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.