Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to speak up"

 

"to speak up" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 52

to speak up {czasownik}

to speak up (for sb) {czas.} (też: to stand up)

upominać się [upominam się|upominał się] (brać w obronę) {czas.} [pot.]

The second thing is: speak up.

Drugą rzeczą jest upominać się.

to speak up (for sb) {czas.} (też: to stand up)

upomnieć się (brać w obronę) {czas.} [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "speak up":

 

Podobne tłumaczenia

"to speak up" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to speak up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And so the purpose of influence is to speak up for those who have no influence.

Celem wywierania wpływu jest mówić głośno, za tych, którzy nie mają wpływu.

It is not often I get up to speak, so you will have to allow me some self-indulgence.

Nieczęsto zabieram głos, więc będą musieli państwo pozwolić mi trochę sobie pofolgować.

I want to speak against the setting-up of a European diplomatic college.

Chciałbym sprzeciwić się utworzeniu Europejskiej Akademii Dyplomatycznej.

And the young women in the village spoke up and said, "We've changed our dream.

I młode kobiety z tej wsi odważyły się odezwać i powiedzieć: „Zmieniłyśmy nasze marzenie.

For this reason it is with some embarrassment that I am standing up to speak about Burma.

Z tego powodu ja z pewnym zażenowaniem zabieram głos w sprawie Birmy.

Finally, I should like to speak up for a community that cannot do so here for itself.

W końcu, chciałabym zabrać głos w imieniu społeczności, która nie może sama tego tutaj zrobić.

Mr President, I apologise for my tardiness in getting up to speak.

Panie przewodniczący! Przepraszam, że przychodzę żeby przemówić z opóźnieniem.

There are rare occasions when one needs to speak up immediately.

Rzadko pojawiają się okoliczności, w których należy natychmiast zabrać głos.

If I stand up and speak as an Englishman, they will dismiss it.

Jeżeli wstanę i będę przemawiał jako Anglik, oni to zlekceważą.

It is completely justified to speak up for the benefit gained.

Ujmowanie się za uzyskanymi korzyściami jest w pełni uzasadnione.

There is no doubt that we must all speak up for a no-fly zone.

Nie ma wątpliwości, że wszyscy musimy głośniej mówić o strefie zakazu lotów.

And let's start to speak up when people are assailing us with the noise that I played you early on.

Mówmy, gdy ludzie atakują nas dźwiękiem, który pokazałem wcześniej.

We have tried on many occasions either to speak up openly or to try discreet diplomacy.

Próbowaliśmy przy różnych okazjach rozmawiać otwarcie lub stosować dyskretne zabiegi dyplomatyczne.

Madam President, it is with heavy heart that I stand up to speak once again on Lisbon.

Pani przewodnicząca! Z ciężkim sercem wstaję, by ponownie zabrać głos w sprawie strategii lizbońskiej.

When I stood up to speak to my people about God and the tsunami, I had no answers to offer them.

Kiedy stanąłem przed moimi wiernymi, by mówić o Bogu i tsunami, nie miałem dla nich żadnych odpowiedzi.

First of all, the need for Europe to continue to speak up for human rights on the global stage.

Po pierwsze, potrzebne jest, aby Europa nadal opowiadała się za ochroną praw człowieka na scenie światowej.

If any Member State does not agree, let it speak up.

Jeśli którekolwiek państwo członkowskie jest przeciwko, pozwólmy mu się wypowiedzieć.

Perhaps we ought to speak up and make it even clearer that the situation in Belarus is unacceptable.

Może powinniśmy mówić głośniej i jeszcze wyraźniej zaznaczyć, że sytuacja na Białorusi jest nie do przyjęcia.

Demand -- change the light bulbs, but change the laws. ~~~ Change the global treaties. ~~~ We have to speak up.

Dlatego też zacząłem mówiąc, by być optymistycznym w tym co robicie, lecz by być aktywnym obywatelem.

We must speak up for the rights of the Tibetan people, but let Europe also set its own house in order.

Musimy poprzeć wołanie Tybetańczyków o ich prawa, ale Europa powinna także zrobić porządki na własnym podwórku.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

spate · spatial · spatiotemporal · spatter · spatula · spaulder · spavin · spawn · spaz · spazz · speak-up · speakeasy · speaker · speakers · speaking · spear · spearhead · spearmint · spearpoint · SPEC · special

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.